jump to navigation

Julefred desember 23, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

ulv

Her er et flott «Julebilde» av en fredet norsk dyreart: Ulven. Dette rovdyret ble fredet i 1973. Les mer om ulvebestanden i Norge hos Miljøstatus Norge. Vil du vite mer om fredede planter og dyr i Norge, kan du lese litt om dette hos Økokrim. Se gjerne filmen «Ulvehunden» (2004), som er bygd på forfatter Jack Londons roman med samme navn.

Økologisk juletre? desember 19, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Grønn hverdag foreslår at man skaffer seg et økologisk juletre i år. Et økologisk juletre er dyrket fram uten noe bruk av kjemikalier. Det er dessverre sånn at sprøytegiften som hjelper danske juletreprodusenter til å dyrke fram rette og pene trær, fører til at fauna, flora og grunnvann forurenses. Da er det kanskje like greit å skaffe seg et litt mer ujevnt juletre som er økologisk dyrket fram. Her kan du se listen over forhandlere i Norge som forhandler økologiske juletrær.

Vår fine lyriker Halldis Moren Vesaas, skrev et dikt som heter «No plantar kvinna» ( «Tung tids tale«,1945), – og det at kvinnen i diktet planter et tre,  er satt inn i et noe større perspektiv. Jeg velger å sitere litt fra diktet her,  fordi det passer så godt sammen med Julens fredsbudskap:

grantrenordmarka

«….No plantar kvinna i verda eit tre.
På kne liksom ein som bed
Ligg ho blant restene etter dei mange
Som stormen har broti ned.
På ny må ho prøve, om ein gang eitt
Får vekse seg stort i fred…»

Vil du lese mer av Halldis Moren Vesaas sine dikt? Lån for eksempel gjerne boka «Å vere i livet» (1998),  som inneholder mange av hennes fineste dikt.

God  Jul!

Vindkraft på Stadt desember 18, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Vindenergi er regnet som en av de mest miljøvennlige energiskapere i kraftproduksjon. Men selv om produksjonen av kraft ikke forurenser, er det likevel forurensende for miljø og landskap. Aktuelt nå er at det er gitt konsesjon for enorme vindmøller utenfor kysten av Stadtlandet. –  Og dette til tross for at det i 2002 ble sagt nei til slik utbygging, se sidene til Norges naturvernforbund. Konsesjonssøknaden er til høring fram til 080509 hos Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Motstanderne av vindkraftutbyggingen hevder at landskap og dyreliv ødelegges, at kystmiljøet blir uframkommelig, og at turistnæringa vil lide. De har ikke tenkt å gi opp kampen mot en stor vindkraftutbygging på Stadtlandet.

Illustrasjonen her viser Selja kloster med Stadtlandet i bakgrunnen. Landskapet vil endre seg radikalt når/dersom vindmøllene kommer på plass.

selja

Økomat eller junk food? desember 17, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Den norske nettstedet Matportalen inneholder masse informasjon om økologisk matproduksjon. Og boka «Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk» av Lars Olav Brandsæter (2006), er aktuell lesning og kan lånes på biblioteket.

Ønsker du deg kanskje en litt sunnere og annerledes mat nå i Jula? Da kan du få noen tips fra nettsidene til Norsk vegetarforening.

Noe helt annet lesestoff er boka «Fast food nation» eller utgaven på norsk: «Fastfood-nasjonen» av Eric Schlosser? Dette er interessant lesning fordi den omtaler folks litt mindre bevisste forhold til mat.  Boka er filmatisert og også den kan lånes hos oss.  Her er også traileren til denne, hentet fra You tube:

Hvordan redde vår jord? desember 15, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Lester R. Brown regnes som en guru innenfor miljøbevegelsen, og han har i år kommet med en ny bok som er oversatt av Boksmia forlag. Boka heter Plan B 3.0 : Hvordan redde vår jord (2008). Den regnes allerede nå som vår tids «miljøbibel».  Det er nok av folk som påpeker og beskriver miljøproblemene verden står over for, – Lester R. Brown forteller oss hvordan vi langt på vei kan bekjempe miljø-ødeleggelsene. Biblioteket har både den norske og etterhvert den engelske utgaven av denne boka.

planb

Regnskog desember 12, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Bevaring av regnskog har vært et av temaene på klimakonferansen i Poznan, og et vedtatt punkt som skaper splid er følgende:

«…USA, Canada, New Zealand og Australia har fått gjennomslag for at man ikke trenger å ta hensyn til urfolks rettigheter i arbeidet med å bevare regnskogen…»

Les mer om dette her i Dagsavisen.

Det norske Regnskogsfondet reagerer også negativt på dette. For mer fakta og  informasjon om avskogingen av regnskogen kan du lese om dette på Regnskogsfondet nettsider her.

En aktuell bok: Emerging threats to tropical forests, redaktører William F. Laurance og Carlos A. Peres.

Og apropos avskoging: Det er viktig å være med å returnere kartonger, for 1 enkelt returkartong kan visstnok redde 6, 5 kvadratmeter regnskog! Se artikkel (fra en kampanje i mai-07) i Aftenposten om dette.

regnskogplakat1

%d bloggere like this: