jump to navigation

En vond oppvåkning… januar 30, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

«A Crude awakening: the oil crash» er en dokumentarfilm fra 2006, som tar for seg hva som kan skje når oljereservene i verden tar slutt. Filmen kan lånes på Deichmanske bibliotek. Filmen er ikke akkurat velegnet til å kose seg med i helga, men den tar opp en del viktige temaer. Norge er verdens 4. største leverandør av olje, – hvordan vil vår økonomiske situasjon bli etter at oljebrønnene er tømt? Det satses og forskes heldigvis på andre fornybare energikilder, men kan vi (og verden) greie oss uten oljen?

Her er en «snutt» av filmen (youtube):

Reklamer

Folk kjøper mer økologisk mat januar 29, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Dagsavisen melder denne uka at nordmenns forbruk av økologisk mat øker. I 2008 ble det solgt økologiske produkter for 890 millioner kroner, og dette er en økning på hele 30 %. Forbrukerne er blitt mye mer bevisste på hva slags tilsetningsstoffer og matsminke det er i maten, og de kjøper økologisk for å unngå disse. Det at dyrene også har en bedre tilværelse som følge av økologisk landbruk og at dette også er miljøvennlig, spiller en underordnet rolle for folk som velger økologiske produkter.

Men gir det en helsegevinst å spise økologisk mat? Ifølge Mattilsynets årlige undersøkelser, sitert her i denne artikkelen i tidsskriftet Foreldre & barn, er svaret:

«…Mattilsynets årlige undersøkelser viser at det ikke er så stor forskjell på mengden av sprøytemidler i konvensjonell mat sammenlignet med økologisk mat. Dessuten har vi en streng politikk i Norge i forhold til hvilke tilsetningsstoffer som er tillatt…»

Det er derimot enighet om at økologisk landbruk gir en miljøgevinst.frukt1

Spenningsbok – miljøkriminalitet januar 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

urentfarvann

Det finnes spenningslitteratur som omhandler miljøkriminalitet. Boka «Urent farvann» av Caroline Carver (2006), er en slik spennende miljøkriminalitets-fortelling:

Opptakten: Den australske journalisten India Kane befinner seg om bord på Greenpeace-skipet «Sundancer» i Sørishavet for å jakte på japanske hvalfangere som driver ulovlig fangst i et fredet område.

Boka kan selvfølgelig lånes her på Deichmanske bibliotek.

Miljøkriminalitet januar 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Miljøkriminalitet defineres av Økokrim som å være: Naturkriminalitet, forurensningskriminalitet og kulturminnekriminalitet. For å kunne regnes som miljøkriminalitet må det være grovt uaktsomt eller forsettlig. Miljøkriminalitet er straffbart, – det kan straffes i henhold til Straffelovens § 152 B med inntil 10 års fengsel. Økokrim utgir tidsskriftet Miljøkrim (3 utgivelser i året). Her får du aktuelle nyheter, referat fra avsagte dommer i høyesterett og tingrett samt artikler.

Og her et You Tube-klipp hvor det hevdes av the Environmental Investigation Agency at den internasjonale miljøkriminaliteten dessverre øker.

Miljøgifter januar 26, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

faremiljogift
Norsk polarinistutt
har en oversiktsside som forklarer hva miljøgifter er. Polarinstituttet forsker på miljøgifter i Arktis og skriver:

«…Arktis er i utgangspunktet et svært rent område, og lite miljøgifter blir produsert, brukt eller lagret her. Miljøet i Arktis er fremdeles et av de reneste på jorden. Det generelle nivået av miljøgifter blant organismer i Barentshavet er f.eks. lavere enn det man finner i Østersjøen og Nordsjøen…»

Likevel er det alarmerende verdier av miljøgifter høyt opp i næringskjedene i Arktis.

En nyttig bok i denne sammenhengen, kan være Principles of ecotoxicology av C.H. Walker (2006)

IMDB finner du informasjon om filmen Erin Brockowich, av regissør Steven Soderbergh. Den handler om hva som skjer når en mor tar kampen opp mot selskapet som ødelegger drikkevannet i lokalmiljøet. Filmen kan lånes hos oss.

Illustrasjonen over er et faresymbol for kjemiske stoffer som er farlige for miljøet.

Det enkle og gode liv januar 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Biblioteket har fått en nyoversatt bok. Denne boka er opprinnelig skrevet i 1954, med originaltittel «Living the good life«. Tittelen kunne vel like godt vært aktuell for mange av nåtidas bøker? På norsk heter den «Det enkle og gode liv«. Forfatterne Helen og Scott Nearing fikk problemer da Scott mistet jobben av politiske grunner. De flyttet til et forfallent småbruk langt utenfor allfarvei. De bygde opp dette småbruket til å bli et mønsterbruk der hovedgesjeften var produksjon av lønnesirup. De drev økologisk i en tid der det ikke var vanlig og bygde ni steinbygninger for hånd.

detenkleoggodeliv

%d bloggere like this: