jump to navigation

Søppel – Rusken april 30, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

ruskenlogoDet er tid for den årlige Rusken-aksjonen igjen:

«…Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. Rusken skal bidra til en ren, vakker og miljøvennlig by. Dugnaden består av en rekke aksjoner som finner sted hver vår i april og mai, og med spredte aktiviteter ellers i året…»

I år har Oslo fått en ny Rusken-general: Jan Hauger som tar over etter den tidligere generalen: Kjellaug Løken. Den nye Rusken-generalen har anskaffet en knallgul el-bil som lett skal kunne gjenkjennes i bybildet. Det er mange frivillige blant foreninger, borettslag, bedrifter, barnehager og skoler som deltar i diverse Ruskenaksjoner, – og det er kjempeflott og helt nødvendig nå når snøsmeltingen avdekker alskens rusk og rask. Rusken-generalen har også et ansvar for å bekjempe tagging, dette i følge tidligere general Løken:

«…En ruskengeneral jobber med forsøpling av alle slag. Også det Kjellaug Løken kaller visuell forsøpling. Undersøkelser viser at 84 prosent av befolkningen ønsker all tagging bort, sier Løken som har engasjert seg sterkt i arbeidet mot tagging. En av hennes siste arbeidsoppgaver som ruskengeneral har vært å koordinere en arbeidsgruppe som har jobbet med en tiltaksliste mot tagging. Et av tiltakene er å lovfeste et forbud mot lovlige vegger, og andre tiltak går på samarbeid med T-banen og politiet, forklarer Løken…»

Se gjerne denne lille antitaggingsfilmen.

Oslo renovasjonsetats nettsted er informativt og fint dersom du har spørsmål vedrørende eget eller/og andres avfall. Det planlegges også innført full kildesortering i Oslo fram mot 2012; les mer i renovasjonsetatens nettdokumentet: «Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo«. Og Romerikets kommuner: Ullensaker, Sørum og Nes konkurrerer om etterhvert å ta over matavfallet fra Oslo. Dette «Oslo-søppelet» er tenkt og mate et anlegg som skal forvandle Oslos matavfall til biogass og bio-gjødsel. Ler mer om dette i denne artikkelen av 24. mars 2009 i Romerikes blad.

Lurer du på hva kildesortering egentlig innebærer? Les mer hos Grønn hverdag.

Fugler i klimakrise april 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

pirol

Ifølge en artikkel i Aftenposten den 4. mars er det nå flere «norske» fugler som forsvinner fra landet på grunn av økende temperatur. Eksempler på fugler som emigrerer er: VipeGranmeis og Heipiplerke:

«…Forskere fra flere europeiske universiteter konkluderer, etter detaljundersøkelser av 122 fuglearter, med at Europas fuglefauna gjennomgår til dels store endringer. Antall arter som vil tape på et varmere klima, er tre ganger så høyt som antall «vinnere».

Konklusjonene trekkes etter at europeiske klimamodeller frem til 2099 er samkjørt med observerte endringer i fuglefaunaen fra 1980 til 2005. Forskerne har påvist mange signifikante sammenhenger mellom klimamodellene og observasjoner i felten…»

Den internasjonale organisasjonen: Birdlife international har mye og god informasjon om hvordan klima og annet påvirker fuglebestanden i verden.

Oppdager du en fugl du ikke kjenner i nabolaget? Lån gjerne en fuglebok fra Deichmanske bibliotek, for eksempel «Fugler: en oppslagsbok med mer enn 400 arter fra hele verden» (2007).

Illustrasjonen over er av en fugl som kan komme til å opptre oftere i norsk fauna; Pirol

Flytende vindkraft april 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Aftenposten kan i en artikkel 23. april 2009 melde at det nå vil bli 2 års prøvedrift av en flytende havvindmølle. I løpet av sommeren skal den slepes ut utenfor Karmøy. Dette er verdens første i sitt slag som settes i drift (!), og StatoilHydro ny Energi har store forhåpninger til teknologien. Denne havvindmøllen kan sørge for nok elektrisk kraft til 500 husstander. Foreløpig vil dessverre strømmen som blir produsert være for dyr.

Selve begivenheten regnes som såpass stor at Stavanger Aftenblad har lagt ut film av gigantmøllens vandring inn Åmøyfjorden hvor den skal ligge fram til utplasseringen.

På denne YouTube-filmen ser du hvordan man skal montere gigantvindmøllen i/på havet:

22. april – Jordens dag! april 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Jordens dag som feires den 22. april hvert år, ble opprettet av den amerikanske politikeren Gaylord Nelson (1916-2005)  som en slags stille miljø-protest i slutten av 1960-åra. Temaet for jordens dag i 2009 er «The green generation» (Den grønne generasjonen). 22. april i år markerer starten på et initiativ som skal kuliminere ved 40-års jubileet for dagen i 2010. Du kan lese mer om dette på earthdaynetwork.

gronnverden

Thorium – kraft i 10 000 år? april 20, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

thorium
Thorium

Thorium er et radioaktivt sølvhvitt metall som ble oppdaget første gang i Norge (Løvøya ved Brevik)  i 1828. Det er beregnet at det finnes rundt 170 000 tonn thorium i Norge. Den største forekomsten av thorium befinner seg i Fensfeltet i Telemark. Les mer her: «En stor ressurs; men har vi en forekomst?» (artikkel i Geo, 2007).

Kjernekraftverk som benytter thorium, er blitt utredet de siste par årene i Norge. I 2008 kom Statens Strålevern med en omfattende Strålevern-rapport vedrørende Thorium:

«…som konstaterer at forskjellene mellom uran og thorium til bruk i kjernekraftverk er små.

Miljøkonsekvensene og ulykkesrisikoen er følgelig også like. Dermed konkluderer både regjeringen og miljøbevegelsen med at all diskusjon og debatt kan legges død…»

Men flere forskere er uenige i denne konklusjonen. De hevder blant annet at: Avfallet etter thoriumkraftverket brytes ned til bly på 500 år, noe som er mye raskere enn uran! (- men er det raskt nok likevel?). For mer informasjon om dette pro-thoriumutvinnings-standpunktet, les eventuelt boka: «Thorium: bærekraftig og miljøvennlig kjernekraft» (2008), av Arne Totland, som kan lånes på Deichmanske bibliotek.

Derimot har Bellona sagt at de mener rapporten bør være punktum for diskusjonen om thorium i Norge:

«…Statens Strålevern avkrefter med dette at thorium er snill atomkraft, som flere tidligere har hevdet. Bruk av thorium fører til høyradioaktivt avfall og risikoen for ulykker vil alltid være tilstede, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona…»

Les mer om diskusjonen som har gått og fremdeles går om Thorium og eventuell kjernekraftutbygging i Norge på denne samlesiden hos Teknisk ukeblad.

Miljøengasjert kunst april 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

På engelsk har vi begrepet: «Environmental art«. Begrepet brukes om kunst som tar for seg økologiske temaer/det naturlige. Den har til oppgave å bedre menneskets forhold til naturen. Bladet Billedkunst har en artikkel om Miljøengasjert kunst, her et utdrag om  kunstnerstrategier:

«…Noen beveger seg utendørs, satser på gjenbruk eller arbeider sosialt og kollektivt rettet. Noen velger et mikroperspektiv, og andre tar for seg et større lerret. Om noen er eksplisitte og aktivistiske, velger andre igjen å arbeide på en mer indirekte og poetisk måte…»

Kunstneren Lynne Hull har lagt ut en del bilder og informasjon rundt «øko-kunsten» sin. Hun skriver:

«…My sculpture and installations provide shelter, food, water or space for wildlife, as eco-atonement for their loss of habitat to human encroachment…»

Her er et bilde fra Wikimedia som viser at også naturen selv lager flott kunst uten den minste hjelp fra oss:

lapiaz

%d bloggere like this: