jump to navigation

Økologiske vafler til helga? juli 31, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Her kommer en oppskrift på absolutt hel-økologiske vafler, – God Helg!

Vaffelhjerte

ØKOLOGISKE VAFLER

4 økologiske egg
3 dl økologisk rørsukker
1 liter økologisk mel
1/2 ts økologisk bakepulver
1/2 ts økologisk kardemomme
1 ts økologisk vaniljesukker
1 liter økologisk kefir
3 dl økologisk Rørossmør

Sort feber juli 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Gudmund Skjeldal, kjent for å ha startet klimakampanjen Hvit vinter sammen med Vegard Ulvang; har igjen kommet med en bok med miljøtema. Denne gangen er det «det norske oljeeventyret», han skildrer. Boka har tittelen «Feber :  historien om norsk olje og gass (2009)», som ventes utgitt primo august.

«…Feber er historia om den forundarlege olja og gassen – som eigentleg har sitt opphav i eit heilt anna klima, og som kanskje tømmest ut i eit heilt anna klima enn vi liker. Kva val har Noreg, for sluttkapitlet av norsk petroleumshistorie? Kva rolle spelar det for kloden, kva vi gjer?

I denne assosiativt rike boka avsluttar Gudmund Skjeldal med spørsmålet om det har noko for seg, om norske politikarar faktisk lar olje og gass liggja…»

I papirutgaven av Dagsavisen i dag, 27. juli 09, kan du lese en anmeldelse med tittelen: «Eventyr i svart».

Og etter hvert vil denne boka også komme til et bibliotek nær deg!

En litt positiv nettside fra USA til slutt som også hevder at det er mulig for USA å: «Move America beyond oil«, å avslutte the «Dirty oil» – industri, som også er svært aktuelt for Norge i og med Tjæresandutvinnings-prosjektet  i Canada, – og etter min mening nok kanskje også oljeleting på Jan Mayen (Arktis).

Vil du vite mer om oljeteknologi? Her er en delvis online-versjon fra the national library of Australia; Drilling : a source book som kan kjøpes online dersom du har skaffet deg et «lesebrett/E-book/digitalbok». Hør og se og lær eventuelt mer om denne teknologien, – tilfeldigvis her  på denne youtube-videoen et Sony-digitalprodukt, (foreløpig ikke til salgs på det norske markedet): 

Ozonlaget juli 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far
Ozonhull over Antarktis 4. oktober 2004

Ozonhull over Antarktis 4. oktober 2004

På Aftenposten sine sider ligger det en artikkel fra 2. juni som viser utviklingen i tykkelsen av ozonlaget de siste 30 årene. Ozonlaget beskytter livet på jorden ved å absorbere ultrafiolett stråling. Denne strålingen ødelegger DNA-et i planter og dyr, og kan føre til hudkreft. Det er ganske skremmende å se hvordan «ozonhullet» (som egentlig bare er et voldsomt mye tynnere ozon-lag) over Antarktis har økt noe voldsomt i løpet av disse årene. Det er utslippene av de såkalte KFK-gassene i denne perioden som er den opprinnelige årsaken til denne svært negative utviklingen. Ifølge NASAs modeller vil imidlertid ikke konsentrasjonen av ozonnedbrytende gasser i stratosfæren synke til nivåene før 1980 før midten av dette århundret – og:

NASA understreker, trist nok, at utslippene av klimagasser kan føre til at ozonlaget ikke vil hente seg inn igjen før mot slutten av dette århundret, eller kanskje aldri.

Jan Mayen – oljeleting juli 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Aktuelt i media nå: Oljeleting ved Jan Mayen.

Jan Mayen er en 377 km2 stor arktisk øy tilhørende Norge.

«…Hvis vi skal opprettholde oljeinntektene, må vi komme i gang med virksomhet i nye områder, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) til NRK…»

Naturvernforbundet er blant dem som har forsøkt å jobbe fram en miljølov (se punkt 11)  for Jan Mayen. Bellona hevder (2003) at det blir dumpet PCB der.

Natur og ungdom mobiliserer nå i sterkt imot oljeletingen. Og Hordaland Venstre skriver: «Oljetokt på Jan Mayen en skandale

Opprensking etter oljesøl

Opprensking etter oljesøl

Norske kommuners klimaportal juli 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

KS og Enova åpnet den 12. juni 2009 en såkalt Klimakommune-portal. På Enovas hjemmesider står det blant annet om denne at:

«…Enova og KS har gått sammen om å synliggjøre status for kommunenes klima- og energiplanarbeid i en ny og omfattende nettportal. Portalen er blant virkemidlene som skal stimulere til nye energi- og klimatiltak i kommunene…»

Og nå har hele 290 av til sammen 430 kommuner søkt Enova om økonomisk støtte til å få utarbeidet klima- og energiplaner. Klimakommune-planen synliggjør godt hva de enkelte kommuner har gjort og er i ferd med å gjøre. Sjekk gjerne din egen hjemkommune for å finne status for klima og miljøplanarbeidet!

informasjonssidene til Oslo står det blant annet:

«…Oslo kommune deltar i Framtidens byer, et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Hovedmålet for utviklingsarbeidet er å redusere de samlete klimagassutslippene fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer…»

Foruten å informere om kommunenes klimaplanarbeid er Portalen også en fin inngang til kommunenes egne nettsider og gir hver og en av disse dessuten en god og kortfattet presentasjon.

Les eventuelt også  intern artikkel om Framtidens byer.

Litt anbefalt morsom om ikke klimarelatert, men i hvert fall kommunerelatert sommerlesning til slutt. Are Kalvø har besøkt 158 norske kommuners Kina-restauranter, – og skrevet bok (som kan lånes fra biblioteket) om opplevelsene, se: «Våre venner kinesarane» (2008).

Kulturreise

Kulturreise

Klimakvoter og dobbeltmoral juli 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I Dagbladet den 11. juni kan vi lese en artikkel som hevder det er dobbeltmoralsk av  Regjeringen å ville tjene penger på klimakvoter ved å selge dem til utlandet.

«…Som del av EUs kvotesystem har Norge fått tildelt kvoter for utslipp av CO2. Kvotene skulle deles ut gratis til industrien. Men den norske regjeringen har besluttet å ikke gi gratiskvoter til oljeindustrien, og dermed sitter Norge igjen med et overskudd av kvoter regjeringen ønsker å selge…»

Og Jan Tore Sanner fra Høyre går til angrep på Regjeringen:

«…Dette er en voldsom dobbeltmoral fra Kristin Halvorsen. Som finansminister vil hun sørge for inntekter til statskassen via salg av klimakvoter, men som SV-leder har hun et helt annet budskap. Og det er dobbeltmoralsk fra statsministeren, som sier at Norge skal overoppfylle Kyoto-avtalen…»

Jan Tore Sanner og Høyre mener det ville være korrekt enten å «skrote» disse kvotene eller å øremerke midlene til klimatiltak og utvikling og forskning på klima.

Les eventuelt mer om hva klimakvoter er hos Ung.no. Og les gjerne mer om Kyotoprotokollen på engelsk wikipedia.

Musikkgruppa «Bad religion» har laget en tøff punkelåt med utgangspunkt i Kyotoprotokollen som er lagt åpent ut på YouTube: «Kyoto now»; se den eventuelt her:

%d bloggere like this: