jump to navigation

Grønt valg? august 31, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Det er Stortingsvalg 14. september 2009.

Hva lover de forskjellige partiene oss på miljøsida i valgkampen? Det beste miljøpartiet er vel sikkert Miljøpartiet – de grønne, men dette er et så lite parti at det ikke engang blir spurt om å være med i NRK’s offisielle debatter nå før valget. Det er spådd at klima og miljø vil stå sentralt i debattene framover, og man bør vel forsøke å merke seg de forskjellige standpunktene.

Her er de største partienes egne ord om sine miljøsatsninger (følg lenkene):

Arbeiderpartiet, –  reduksjon av klimagasser, hindre avskoging…

Fremskrittspartiet, – en miljøvennlig handling som ikke er basert på tvang…

Høyre, – overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon…

Kristelig folkeparti, – Norge kan ikke kjøpe seg fri…

Senterpartiet,- økologisk, kulturelt og menneskelig mangfald….

Venstre,- ta steget ut i lavutslippssamfunnet…

Rødt, – sosialismen trengs for å redde miljøet…

Fremdeles litt forvirra? Kanskje greit å se litt på hvilke andre satsningsområder partiene har, – det kan jo hende at enkelte av disse ikke nødvendigvis er forenlig med en god miljøpolitikk. Så er det kanskje ikke sikkert at det både blir gull og grønne skoger; –  selv om partiene nok lover begge deler.

Grønn skog

Grønn skog

Norges største økofestival 29.-30. august august 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
Økofrukt

"Økofrukt"

Norges største økofestival arrangeres i Sande, nå den 29. – 30. august. På økofestival-nettstedet omtales også nyheter innen økologiske produkter og annet. Blant informasjonen på nettstedet, kan vi for eksempel lese at Landbruks og matdepartementet planlegger å utnevne noen foregangsfylker innenfor økologisk produksjon og forbruk i løpet av 2009. Søknadsfristen for dette var 4. juni 2009.

«…Bakgrunnen for å etablere foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk er Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015…»

Gjenbruk av sminke august 25, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

leppestift

På det amerikanske nettstedet Makeupalley.com kan man nå bytte til seg brukte sminkeprodukter. Denne tjenesten ligger under fanen «swap» på siden.  Nettstedet går visstnok helt strålende og er reklamefinansiert. En stor del av nettstedet er viet til anmeldelser av diverse skjønnhetsprodukter. For mange mennesker er gjenbruk blitt en livsstil, og sminke kan da tydeligvis også være et gjenbruksprodukt. Spørsmålet man stiller seg, er kanskje hvor «brukte» disse sminkesakene er? En neglelakk er vel ganske greit å ta i bruk, men er en brukt leppestift eller en mascara like hygienisk å gjenbruke? I disse svineinfluensa-engstelsestider og uansett bør man nok desinfisere slike gjenbruks-makeup-produkter før man tar det på seg. En annen ting man også godt kan spørre om, er om gjenbruket faktisk er klimavennlig nok, dette fordi en brukt leppestift kan faktisk komme til å fly til et sted på den andre siden av jordkloden, i stedet for å byttes lokalt.

Oppfordringen må vel bli: Gjenbruk og bytt gjerne sminke, men velg først å bytte med dine lokale venninner og bekjente, så slipper sminken å bli alt for langreist!

Forslag til bok fra Deichmanske bibliotek: Powder to the people : norske makeupartister (2008), av Igor Meyer

Dersom du får lyst til å forsøke en «swappe» via makeupalley.com, ligger det en youtube-film med alle mulige regler fra en som driver med makeupalley-bytting som du kan se her:

Snille eller slemme parabener? august 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Parabener er alkylestere av p-hydroksibensosyre.

Folkehelseinstituttet skriver:

«…Parabener brukes som konserveringsmiddel i 80 % av kosmetikk- og kroppspleieprodukter, også de som er beregnet for spedbarn. Nyere forskning har vist at enkelte parabener kan ha østrogenlignenede effekt i cellekulturer og i dyreforsøk…»

Folkehelseinstituttet konkluderer med at dagens nivå av parabener i kosmetikk- og kroppspleieprodukter ikke inneholder så store mengder at det frarådes i bruk: «…viser en akseptabel sikkerhetsmargin og at dagens bruk er trygg for både voksne og barn…» Se for øvrig også hva Vitenskapskomiteen for mattrygghet skriver.

Men ikke alle er like enige i dette: Grønn hverdag har i mange år fokusert på parabenenes hormonhermende effekt og hevdet spesielt at det er negativt at det produseres parabenholdige pleieprodukter til småbarn. Se her Grønn hverdags egenproduserte faktaside. De «slemmeste» parabenene er ifølge denne siden:

Eksempelbilde

Propylparaben
Isopropylparaben
Butylparaben
Isobutylparaben

Og Grønn hverdag skriver at de heller ikke går inn for noen av de andre parabenene som brukes i kosmetikk. Dersom du ønsker parabenfri kosmetikk, finnes det alternativer, men det kan være en fordel å ha god tid siden man må lese lange innholdsdeklerasjoner med liten skrift. Det er ikke gitt at all betjening «kan parabeninnholdet» i produktene. Innenfor et og samme kosmetikkmerke finner man dessuten kosmetikkprodukter både med og uten parabener.

Dersom man vil man slippe å se i gjennom sortimentet hos den vanlige handelsstanden for å finne parabenfrie varer, finnes det alternativer: Et nettsted som tilbyr helt parabenfrie økologiske produkter er for eksempel:  Onlyorganic.no

Naturfag august 19, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Norsk wikipedia kan man lese hvilken utvikling «naturfaget» har hatt i Norsk grunnskole. I 1860 ble naturfaget omtalt som «jordbeskrivelse» og «naturkundskab», i  1939 fikk man O-faget (orienteringsfag), som inneholdt svært lite naturfag. Først gjennom reform 97 ble det igjen en offisiell satsning på naturfagene i norsk skole med et eget fag: «Natur og miljøfag», – og i og med kunnskapsløftet i 2006 ble ringen sluttet ved at grunnskolen igjen fikk et rent «naturfag». Og nå er også «bærekraftig utvikling» og «biologisk mangfold» selvsagte og viktige delbestanddeler i dette faget.

Men har satstningen på naturfaget ført til høyere kompetanse for elevene? De internasjonale prøvene, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) viser at i 2007:

«…For første gang viser resultatene fra en internasjonal komparativ studie klare forbedringer i norske elevers faglige prestasjoner. Men resultatene fra TIMSS 2007 viser også at norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på fjerde og åttende trinn fortsatt er svake i et internasjonalt perspektiv….»

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det kan bety at Kunnskapsløftet 2006 kan gi positive virkninger, selv om vi fremdeles tydeligvis er (for?) svake i forhold til det internasjonale nivået. Dersom du er interessert i disse evaluerings-rapportene, har du full tilgang på disse fra denne siden hos det internasjonale TIMSS.

Forslag til bok: Utsyn over norsk skole : norsk utdanning gjennom 1000 år (2000), av Rolf Grankvist.

Til slutt «alt» om biologisk mangfold (biodiversity) lagt ut av: «The wild classroom.com» (you tube):

Miljøsatsning – Øyafestivalen august 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
Øya 2009

Øya 2009

Øyafestivalen er akkurat over og Deichmanske bibliotek har hatt sitt eget lesetelt med forfatterbesøk der!

Det er hyggelig å merke seg at miljøvennlighet også blir en viktig del av et sånt festivalarrangement. Natur og ungdom har med 100 medarbeidere sørget for at kildesortering, flaskepanting og annet har foregått i ordnede former. Miljøpartnerne for Øyafestivalen har i tillegg til Natur og ungdom vært: Oikos, Trikken, Stiftelsen Miljømerking, Ruter, Retura, Energibedriftenes landsforening og Grønt punkt.

Grønn boks (gronnboks.no) var tilstede på festivalen med en virkelig stor grønn boks. I denne boksen kunne både artister og deltakere på øyafestivalen videoblogge sine meninger om klima og miljøarbeid. Og opptakene kan du altså få tilgang til via sidene deres.

%d bloggere like this: