jump to navigation

Miljøgifter – Grenland november 2, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment
Giftig?

Giftig?

Den stortstilte industrivirksomheten i Grenlandsdistriktet i Telemark, har i årevis ført til at fisk og skalldyr inneholder skadelige kjemikalier. Disse miljøgiftene etter tidligere industriell virksomhet befinner seg i bunnsegmentene og er aldri blitt forsøkt ryddet opp i. I avisa Varden den 5. oktober avsløres det at krabber som er fisket i fjorden nå inneholder så høye verdier av PCB og dioksiner at de er helt uegnet som menneskemat. Mattilsynet har gått ut å advart mot de giftige Grenlandskrabbene. Naturvernforbundet advarte Mattilsynet i fjor, da de tok bort det geografiske omsetningsforbudet i fjorden til fordel for en EU-grense for lovlig giftinnhold i sjømaten. Naturvernvernbundet hevder at det er urealistisk å forvente at fiskerne skal kunne kontrollere dioksininnholdet i fangsten selv.

Reklamer
%d bloggere like this: