jump to navigation

Stedsutvikling.no november 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Miljøverndepartementet og kommunaldepartementet har i samarbeid med flere kommunale og statlige aktører utviklet Stedsutvikling.no:

«…Stedsutvikling er en viktig strategi for å øke folks trivsel og trygghet i hverdagen, og for å stimulere til økt tilflytting og næringsetableringer. Folk ønsker å bo på attraktive steder med et godt sosialt miljø, et godt boligtilbud, en levende handel, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale velferdstjenester…»

Les gjerne mer om betydningen og nødvendigheten av Grønnstruktur og vegetasjon for å oppnå trivsel i bomiljøer –  på de samme nettsidene. I Oslo finnes det en gruppering som kaller seg «Nettverk for vern av grønne lunger«. Det er et partipolitisk uavhengig nettverk av aksjonsgrupper og organisasjoner  som samarbeider for å verne og utvikle Oslos  grøntstruktur. Og her til slutt et vellykket grønt eksempel fra Oslo, nemlig  Dufthagen i Botanisk hage på Tøyen:Reklamer
%d bloggere like this: