jump to navigation

Det er fa’li det! februar 25, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Kjell Aukrusts Ludvig

Sitatet over er hentet fra Kjell Aukrust sitt piggsvin «Ludvig«, som har høysnue og er veldig redd for forandring. Høysnue er forresten en overfølsomhet overfor diverse luftbårne stoffer, så selve navnet høysnue er misvisende. Luftforurensning er også en av årsakene til denne overfølsomheten.

Klima- og forurensningsdirektoratet har lansert en forbrukerportal hvor hensikten er å informere og å veilede oss i forhold til miljøfarlig innhold i dagligdagse produkter. Denne informasjonsportalen heter ErDetFarlig, og departementet vil vel ikke (bare) skremme oss, men gjøre oss til noe mer miljøbevisste forbrukere.

Og her et lite gjensyn med Flåklypa grand prix-filmen, med Reodor Felgens selvbygde bensinslukende(?)  racerbil og musikken til Multicyde:

Miljøbevisst musikk februar 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Mange musikere engasjerer seg i miljøspørsmål og lager tekster om viktige miljøsaker. Her er et par nettsider som er et godt utgangspunkt for å finne denne typen musikk: Grinning planet og Planet patriot.

Tom Lehrer var tidlig ute med å levere svært kritiske miljøtematiske tekster. Han er dessuten av mange regnet som den aller beste satirikeren. I 1965 ga han ut albumet «That was the year that was«, som inneholder et par uforglemmelige låter. Den ene er: «Who’s next», hvor han harselerer med det faktum at flere og flere land får egne atombomber. Den andre låta er «Pollution», hvor hans eget USA får sitt pass påskrevet. Besøk gjerne musikkavdelingen på Deichmanske bibliotek for å låne denne musikken på cd.

Her er et opptak med Tom Lehrer og «Pollution» (youtube):

Etter København 2009, hva med Verden 2032? februar 18, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Dersom du ble skuffet over resultatet av klimaforhandlingene i København, bør du kanskje ikke lese denne engelske trilleren: «Ultimatum«, (no. versjon 2010) av Matthew Glass. Forfatternavnet er et pseudonym og det er Mark Lynas som skjuler seg bak Matthew Glass-pseudonymet. Mark Lynas er spesielt kjent for sin fagbok «Six degrees : our future on a hotter planet» (2007). Se intern artikkel.

I «Ultimatum» er vi kommet til år 2032, og på grunn av manglende styring og kontroll av miljøutviklingen har havet steget betraktelig.  Vi snakker om en svært nær forestående miljøkatastrofe. President «Joe Benton» i USA skal møte utfordringene og han ønsker også å gjøre noe. Men det foregår en drakamp mellom maktsentraene i verden, og Kina er tydelig til stede  (sml København). Det er nettopp denne politiske maktkampen boka skildrer. Vi kommer helt på innsida av det hvite hus hvor nå endelig verdens globale miljøproblemer står i fokus.

Les gjerne omtalen av boka her: «Playing apocalyptic poker«

Framtidas jordbruk februar 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Matproduksjon er svært viktig, men de dyrkingsarealene man har til rådighet er begrenset. Derfor har man forsøkt å tenke helt nytt for å finne løsninger på framtidas store matvarebehov. Byene vil bare bli større, og det vil neppe bli noe særlig grøntareal til overs rundt de forskjellige bygningene som huser kontor og boliger. Derfor har noen smarte forskere i samarbeid med noen arkitekter tenkt at det kan bygges et jordbruksbygg i mange etasjer. Les mer om dette her: «Vertical farm Project«. Noen fordeler med en slikt jordbruk er:

  • Det er arealbesparende
  • Produktene dyrkes der forbrukerne er og trenger derfor ikke fraktes milevis avgårde
  • Høyhuset kan være selvforsynt med energi ved hjelp vindmøller på taket og solas naturlige lys og varme gjennom store glassflater.
  • Skog kan få gro på noen av de områdene der det nå drives «horisontalt landbruk», noe som ville kunne gi en positiv effekt mot global oppvarming.

Les enda litt mer om de grønne høyhusene hos HowStuffWorks.

Og her forklarer Dickson Despommier sin visjon for dette vertikale landbruket på en lettfattelig måte (youtube):

Klimaendringer, ikke global oppvarming februar 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I Dagbladet den 21. januar ble det publisert en artikkel: «Slutter å snakke om global oppvarming«. Grunnen til at man slutter å benytte begrepet, er at så mange misforstår dette. Klimaendringer er mer enn global oppvarming. Og flere forskere er lei av at folk bruker vinterkulda i Norge nå til å stille spørsmålstegn ved klimaforskningen. Klimadirektør Ellen Hambro uttaler:

«…Jeg bruker mest klimaendringer. Det er et ord som favner bredere. De endringene det er snakk om handler om en økning i global gjennomsnittstemperatur, men også om mer ekstremvær som tørke og sykloner…»

Hvordan kommuniserer vi om miljøproblemene? Den tyske sosiologen Niklas Luhmann (1927-1998) skrev i 1985 boka «Økologisk kommunikasjon«. Den er kommet i nyutgivelse nå i 2009 i serien «Cappelens upopulære skrifter». Her viser Luhmann hvordan samfunnet reagerer på miljøproblemer, ikke hvordan det burde reagere for å bedre sitt forhold til miljøet. Et av bokens sentrale begreper er «funksjonssystemer», som betyr selvstendige samfunnsområder som opererer med sin egen logikk. Ifølge Luhmann finnes det ikke lenger ett sentrum hvor samfunnet kan analyseres fra. Man må derfor gå via samfunnsområdene hvis man skal undersøke økologisk kommunikasjon med nødvendig nøyaktighet.

Klima- og miljøhumor februar 8, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Litt lei av seriøs klimainformasjon? Her er uttalelser som du kan smile og/eller le av:

«According to a new U.N. report, the global warming outlook is much worse than originally predicted. Which is pretty bad when they originally predicted it would destroy the planet.»
-Jay Leno

«The use of solar energy has not been opened up because the oil industry does not own the sun.»
– Ralph Nader

«When I heated my home with oil, I used an average of 800 gallons a year. I have found that I can keep comfortably warm for an entire winter with slightly over half that quantity of beer.»
– Dave Barry

«There’s so much pollution in the air now that if it weren’t for our lungs there’d be no place to put it all.»
– Robert Orben

«I am not a vegetarian because I love animals; I am a vegetarian because I hate plants.»
– A. Whitney Brown

«People are more violently opposed to fur than leather because it’s safer to harass rich women than motorcycle gangs.»
– Unknown

«Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.»
– Kenneth Boulding

Og i tillegg: Jeg tar med et rent bokelskersitat til slutt:

«I find television very educational. The minute somebody turns it on, I go to the library and read a book.»
– Groucho Marx

%d bloggere like this: