jump to navigation

Ozonlagshull og global oppvarming mars 31, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

En forskergruppe ved University of Leeds har kommet fram til at den globale oppvarmingen øker når ozonhullene minker.  Les mer om dette i denne Dagbladartikkelen. Helt siden 1980-tallet har man forsøkt å bekjempe hull i ozonlaget, men nå er man altså ikke så sikre på om dette bare er lurt:

«…Hullet i ozonlaget over Antarktis har ifølge forskerne fungert som en demper på den globale oppvarmingen som følge av drivhusgasser i området. Hurtige vinder i områder under hullet i ozonlaget har ført til dannelsen av lysere skyer om sommeren, disse reflekterer mer av solstrålene. Funnene kom som en overraskelse på forskerteamet…»

Når det gjelder UV-stråling i forbindelse med Påskesola, gjør Bellona oppmerksom på at det har vært ført en viktig miljøkamp som har gitt en positiv utvikling, les mer på Bellona sine sider:

«…Påskesola i år kan bli sterk, advarer eksperter, og oppfordrer til å ta med solbriller i påskefjellet. UV-strålingen kan bli sterk på grunn av et tynt ozonlag. Årsaken er 30 år gamle utslipp. Hadde ikke kloke, handlekraftige mennesker satt seg ned og blitt enige om en internasjonal miljøavtale i Montreal for 22 år siden, hadde ikke solkrem og solbriller vært nok. Burka eller andre former for heldekkende slør ville vært påkrevd for ikke å bli brent opp av påskesola…»

Det ser altså ut til at vi fremdeles kan nyte en utetilværelse ved bare å ta et par små forholdsregler nå i Påsken: Ikke glem solbriller og solkrem!


Reklamer

Grønn arkitektur og kunst mars 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Louisiana museum of modern art i Danmark, var det på tampen av fjoråret en «Green architecture for the future» -utstilling. Her forsøkte man å kombinere det nyeste i bærekraftig teknologisk oppfinnsomhet med funksjonalitet. En av de mest artige skulpturene på utstillingen er «Den grønne paviljongen» som er designet av arkitektkontoret 3XN. De har greid å få til en unik kombinasjon av bærekraftige og intelligente materialer. Skulpturen reagerer interaktivt overfor omgivelsene – den er varm å sitte på når det er kaldt ute og kjølig på en varm sommerdag. I tillegg renser den lufta rundt seg. Den grønne paviljongens arkitekter har vunnet den prestisjetunge JEC Innovation Award for 2010. Kanskje er materialvalget her interessant også for Oslos framtidige bibliotek i Bjørvika?

En aktuell bok i denne forbindelse: «Sustainable construction» (2008), av Sandy Halliday.

Earth hour 2010 – 27. mars kl. 20:30 mars 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Bli med å slukk lyset på årets Earth hour! I fjor var vi i Oslo kommune offisielt med for første gang. Les litt om den totale energispar-effekten av dette  her hos NRK. Earth hour er viktig fordi det dreier seg om en bevisstgjøring av vårt energiforbruk. Det nytter å endre vår egen adferd! Under Earth hour i 2009 sparte vi strøm:

«… I følge strømselskapet Hafslund sank nordmenns forbruk med noe som tilsvarer 2,6 millioner 40 watts lyspærer da hus og offentlige bygg ble mørklagt…»

Og i slutten av mars når Earth hour arrangementet går av stabelen, er det heldigvis fremdeles mørkt nok her nord til at vi kan få et fullt utbytte av å tenne stearinlys!

Se også intern Earth hour-artikkel fra 2009 her.

Og her kan du se 2010-informasjonen om Earth hour (youtube):


Bilteknologi fram mot 2020 mars 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Først en liten hyldningsvideo (youtube) til den elektriske bilen – veldig søt:

Teknologirådet holdt den 22. mars et møte hvor utvalgte politikere, forskere og aktører fra bilindustrien diskuterte mulige strategier framover for å få til økt utslippskutt  fra biler. Dette som et ledd i å oppnå klimamålet som er 25 % klimagasskutt innen 2020. Hvordan skal dette oppnås for personbiltrafikken? – :

  • Den norske personbilparken står for 10 % av våre samlede klimagassutslipp. Med et 25 % kutt må utslippene fra personbiltrafikk reduseres fra 6 til 4.5 millioner tonn CO2 per år.
  • Ved normal utskiftningstakt av gamle biler til mer miljøvennlige biler, vil ca 65 % av personbilparken bli byttet ut innen 2020. Men de aller fleste av disse nye bilene vil ha en forbrenningsmotor. Tilbudet av slike biler med utslipp ned mot og under 100 gram CO2 per km vil øke.
  • Engangsavgiften bør differensiere kraftigere enn i dag mellom biler med lave og høyere utslipp, og stadig kraftigere ettersom tilbudet av biler med lavt utslipp øker.
  • Utskifting til biler med forbrenningsmotor kan ikke alene gi 25 % utslippsreduksjon. Ny teknologi som ladbare hybridbiler og el-biler med lang rekkevidde kan få utslipp under 50 gram CO2 per km.
  • Det bør i en innledende fase etableres et avgiftssystem som gir sterke insentiver for å kjøpe el-biler og ladbare hybridbiler.

På møtet ble det hevdet at vi nå er i en slags mellomfase når det gjelder bilteknologi. På sikt regner man med å utvikle en nullutslippsteknologi – som da blir den rådende hovedteknologien for bilproduksjon. For bilindustrien som er avhengig av et stabilt og godt marked over noe tid, er ikke det å satse tungt på en mellomteknologi noe godt alternativ. Folk vil antakeligvis ikke kjøpe biler som det er stor sannsynlighet for at blir utdaterte og uselgelige etter et par år. Bilindustrien ønsker at politikerne skaper et enda bedre bilmarked, ved for eksempel å senke bilavgiftene for nye miljøvennligere biler og/eller ved å heve vrakpanten for gamle biler. For ved å få slike konkurransefordeler, kan bilindustrien i større grad satse på mer utprøvende grønne bilteknologier nå i denne mellomfasen fram mot den fullt ut konkurransedykige nullutslippsbilen.

For øvrig kan de nåværende biler deles i 3 hovedgrupper ut fra hvor de får sin energi fra:

  • Biler med forbrenningsmotor som får sin energi fra drivstoffpumper, dvs biler som går på fossil bensin eller diesel, biodrivstoff, samt hybridbiler.
  • Ladbare biler som helt eller delvis får sin energi fra elektrisitetsnettet, som plug-in hybrider og el-biler.
  • Hydrogenbiler

22. mars – den internasjonale vanndagen mars 21, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

FN har bestemt at Verdens vanndag i 2010 skal ha temaet vannkvalitet, dette er vel så viktig som mengden av drikkevannsressurser tilgjengelig. Organisasjonen Norsk vann, skriver dette på sine hjemmesider:

«Rent vann for en frisk verden» er årets slagord knyttet til Verdens vanndag 22. mars, hvor det settes søkelys på vannkvalitet. I Norge kan det være lett å tenke at vannkvalitet ikke angår oss, som har så mye og godt vann. Men også vi har våre utfordringer. Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å markere dagen på sitt vis.

På sidene sine kommer også Norsk vann med eksempler på hvilke aktiviteter kommuner og VA-selskaper kan gjøre i forbindelse med vanndagen. Et av forslagene er å dele ut en vannpris (skoleklasse eller enkeltperson som har gjort noe bra for vann). Det arrangeres også et vannseminar den 22. mars.


Kom til Torggata 20. mars! mars 17, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Vil du være med å stenge Torggata for biler?

Lørdag 20.mars skal Natur og Ungdom stenge Torggata i Oslo for å vise fram hva et bilfritt sentrum kan brukes til. Det blir konsert med Dunderhonning, som spilte for fulle hus under By:Larm, i tillegg til streetskating, hip hop-show, fotballkamp og mye mer!

– I dag kommer over en femtedel av klimagassutslippene i Norge fra biltrafikken. Likevel er bussene fortsatt for dyre og de går for sjelden. Bilen kveler sentrum, sier Silje Lundberg, nestleder i Natur og Ungdom.

I 2008 vedtok kommunestyret i Oslo at Torggata skulle være bilfri. Natur og Ungdom jublet for seier i en kamp de har kjempet lenge. Endelig var man på vei mot målet; bilfritt Oslo sentrum. Jubelen ble kortvarig.  Situasjonen nå er en sperring i hver ende av gata, men bilene kan fortsatt kjøre så mye de vil innenfor sperringen.

– Vi er lei av tomme ord og løfter fra politikerne. Vi vil vise dem at grønne områder og bilfritt sentrum er det som gjelder!  Her er sjansen til å være med å ta byen tilbake, oppfordrer Lundberg.

Vil du være med på dette? Møt opp i Torggata lørdag 20.mars mellom 1200 og 1500. Arrangementet er åpent for alle og passer for barn og ungdom i alle aldre.

Mer info på Facebook

Dette er en gjesteartikkel fra Natur og ungdom, se også NU sin hjemmeside: www.nu.no

%d bloggere like this: