jump to navigation

Flybårne blomster april 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

"Golden Rose" fra Vatikanets bibliotek

På grunnav flykrisen har dessverre Max-Havelaar sertifiserte blomsterplantasjer blitt påført store tap, men nå er blomstereksporten i gang igjen. Og på Max-Havelaar sine egne nettsider står det:

«…For å hjelpe plantasjene og deres arbeidere å komme til hektene igjen etter denne krisen, oppfordrer Fairtrade alle forbrukere til å kjøpe Fairtrade-merkede blomster så det monner når de nå kommer tilbake igjen i butikken! Fairtrade-merkede blomster fåes kjøpt hos Mester Grønn, Plantasjen og i noen dagligvareforretninger…»

Det nytter å kjøpe Fairtrade-merkede roser, les historiene om utviklingen til den første plantasjen i Kenya: «Golden Rose» og andre rosefarmer i denne artikkelen. Og hva navnet «Golden Rose» refererer til, kan du lese om i denne Wikipedia-artikkelen som også illustrasjonen til høyre er hentet fra.

Solkraft og kunstig fotosyntese april 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Den britiske forfatteren Ian McEwan har nettopp gitt ut boka «Solar«. Denne romanen handler om en nobelprisvinner i fysikk, Michael Beard, hvis forskning etter å ha mottatt den prestisjetunge prisen, ikke svarer til forventningene. Privatlivet er heller ikke helt bra: Han bedrar sin kone (nr. 5!) i en endeløs rekke av sidesprang, men får plutselig også selv oppleve å bli bedradd av henne. Han arbeider ved et institutt for fornybar energi hvor det brukes mye penger, men hvor forskningen gir minimalt med resultater. Slik er det helt til en yngre og svært intelligent fysiker videreutvikler Beards teorier: En metode for en kunstig framdrevet fotosyntese(!) Dersom dette lykkes, ville all verdens kraftbehov løses ved å ta kraft rett ned fra solen. Løsningen er selvfølgelig svært velkommen i en tid hvor klimakrisen er overveldende.

Boka er en slags komedie med utgangspunkt i klimakrisen hvor Ian McEwan er opptatt av å skildre misforholdet mellom idealismen og det som faktisk skjer. Han skildrer også en mann som det er blitt langt mellom hvem er og hva han beundres for. Forfatteren skaper kostelige scener og har et godt episk driv i fortellingen. Skal Michael Beard greie å redde verden på vegne av oss alle?

Lån gjerne den romanen «Solar» (2010), av Ian McEwan på Deichmanske bibliotek

Plastiki-ekspedisjonen april 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Plastsøppel i vann

Katamaranen Plastiki krysser i disse dager Stillehavet. Plastiki er en båt som er laget av plastflasker og annet resirkulert materiale. Reisen gjøres for å rette oppmerksomheten mot alt plastavfallet som driver rundt i Stillehavet. I et enkelt område er det for eksempel et sammenhengende felt med plast som strekker seg over ca. 150 mil. Dette er enorme mengder plastavfall! Søppelet byr også på store problemer for livet i havet: Det tar livet av havskilpadder, seler og sjøfugler, og det ødelegger korallrevene. Les mer om ferden til Plastiki på deres egne sider.

Det er interessant å se hvem som tar til orde for en opprydding av verdenshavene: To av barnebarna til Thor Heyerdahl er med. Og reisen er helt klart inspirert av Kon-tiki-ekspedisjonen, men nå med en sterk miljøagenda. En annen deltaker på Plastiki-turen, er David de Rothschild, ja han er en av etterkommerne til verdens rikeste bankierfamilie. David har et eget firma som bedriver såkalt «oppdagelsesøkologi» (adventure ecology).

Og hvorfor gjøre noe så ekstremt? I følge David de Rothschild:

«People have a lot to learn about ecology—but first you have to get their attention.»

Aftenposten har også skrevet om denne reisen i en artikkel den 20. april. Og til slutt et youtube-klipp om det hele:

NICE april 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Nordic initiative clean an ethical (NICE), er et samarbeid innad i den nordiske moteindustrien om en bærekraftig, miljøvennlig produksjon av moteklær. Dette samarbeidet startet i 2008. NICE sine sider inneholder mange gode råd til oss forbrukere. Under bruk/forlenget bruk står det:

«…Nå kommer vi til den fasen hvor du som forbruker virkelig kan gjøre en stor forskjell. Mange livssyklusanalyser av plagg hevder at det er i forbrukerfasen det syndes mest i forhold til energibruk og vannforbruk – fordi vi vasker plaggene våre alt for ofte, i tillegg til at vi gjerne bruker tørketrommel og strykejern. Når vi i tillegg har alt for mange klær som er kjøpt for billig, og som slites ut fort – både av all vaskingen men også fordi kvaliteten er så dårlig; så begynner du å ane konturene av belastningen på miljøet…»

Les mer i NICE-forbrukerguiden.

Lån gjerne boka: «Fiks opp garderoben med enkle midler«(2006) av Christin Waleur Jansen. Denne boka kan kanskje gi deg inspirasjon til en kreativ fornying av garderoben slik at du bruker de klærne du egentlig var gått lei enda en stund til.

Effekten av vulkansk gass april 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Vulkanen "Katla", Island 1918

I forbindelse med at vi ser effekten av vulkanutbruddet på Island med stans i all flytrafikk, kan det jo være greit å lese seg litt opp på hva vulkansk gass er for noe. I denne artikkelen fra Science for a changing world (SICW) forklares det aller meste når det gjelder gassutslipp fra vulkaner og effekten av dette (utdrag oversatt redigert innhold):

De vulkanske gassene som utgjør de størst mulige truslene for mennesker, dyr, jordbruk og eiendom er svoveldioksid, karbondioksid og hydrogenfluorid. Lokalt, kan svoveldioksidgass føre til sur nedbør og luftforurensning nedenfor vulkanen. Globalt, ved store og eksplosive vulkanutbrudd som utløser et stort antall av svoveldioksid-aerosoler ut i stratosfæren, kan dette føre til lavere overflatetemperaturer og øke ødeleggelsen av jordas ozonlag. Og fordi karbondioksid er tyngre enn luft, kan denne gassen komme til å spre seg inn i lavtliggende områder og sige inn i jordsmonnet. Konsentrasjonen av karbondioksid i disse områdene kan bli dødelig for mennesker, dyr og vegetasjon.

Askeskyen som nå lammer flytrafikken, inneholder altså flere forurensende stoffer, – det er nok slett ikke sikkert at en gledelig mye mindre luftforurensning fra flytrafikken en periode vil oppveie for dette! Og hvordan vil polområdene se ut etter noe tid med askenedfall? Lån gjerne dokumentarfilmen «Gåtefulle supervulkaner» (2008) på biblioteket dersom du ønsker å lære mer om hvilke krefter vi har å gjøre med.


Klimaets kulturhistorie april 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lurer du på hvordan klimaet har utviklet seg gjennom århundrene? Hvordan var det for oss mennesker å leve for 500 eller for 5000 år siden? I boka «A cultural history of climate» (2010) av Wolfgang Behringer, får vi svar på disse og flere andre spørsmål om våre forfedres livsbetingelser under stadig skiftende klimatiske forhold. Han forteller om hvordan kulturer ble påvirket og endret seg som følge av klimaendringer:  Selv svært små klimaendringer førte noen ganger til store sosiale, politiske og religiøse forandringer. Og ved slik å undersøke hvordan våre forfedre reagerte på endrede klimabetingelser, overleverer Behringer oss fortidas viktige erfaringer, og han gir oss kanskje også et bedre utgangspunkt for å møte dagens store klimautfordringer. Vet du forresten at «Den lille istid» er betegnelsen på en ganske vanskelig klimaperiode i Norge som varte  fra 1550 til 1850?:

«…Det var ikke kaldere enn normalt absolutt hele tiden, men i gjennomsnitt merkbart kaldere enn både før og etter denne perioden, derav navnet. I årene rundt året 1600 var det spesielt kaldt, med en gjennomsnittstemperatur rundt to grader under det normale. Temperaturfallet fant sted samtidig som det i perioder var få solflekker, det vil si mindre solaktivitet enn vanlig, dessuten mange vulkanutbrudd på jorden…»

Sitatet ovenfor er hentet fra Aftenposten-Fakta artikkelen: Fra mild romertid til «liten istid», som tar for seg det norske klimaets utvikling gjennom tidene.

%d bloggere like this: