jump to navigation

Kunstnernes Hage juli 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

"Tontopf-kartoffeln"(1883) av Vincent Van Gogh (1853-1890)

Som en del av prosjektet «Gentle Actions» som lanseres 23. oktober, har Katja Høst valgt å dyrke opp området utenfor Kunstnernes hus i Oslo. Og dette er et økologisk prosjekt. Ved selve utstillingsåpningen skal det dyrkede fraktes inn i «huset». Her noe av begrunnelsen for hagen:

«…Prosjektet springer ut fra interessen for vår kulturs fremmedgjorte forhold til maten vi spiser og hvor den kommer fra. Dette forholdet er en naturlig konsekvens av et effektivisert og globalisert landbruk, et landbruk som også tærer på den dyrkbare jordas kvalitet og omfang, og tidvis også forringer matens kvalitet.

Ved å gjøre et stykke prydhage (opparbeidet plen og blomster bed) om til kjøkkenhage, søker prosjektet å rette fokuset på mat og vårt forhold til dyrkingen av den så vel som vårt forhold til hagen som sådan. Prydhagen versus nyttehagen – hva innebærer dette definerte skillet?…»

Les også Lins blog hvor hun forteller om sitt dugnadsarbeid med dette prosjektet.

Elbil-satsning i Oslo juli 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Det er etter hvert ikke vanskelig og tungvint å kjøre El-bil. Det offentlige arbeider stadig med bedre tilrettelegging for miljøvennlig bilbruk. I Oslo regner man i 2011 med  å ha til sammen 700 ladepunkter for Elbiler. Dette antallet er inkludert privat utbygde ladestasjoner. Det finnes også en egen nettside som forteller deg hvor du kan lade opp bilen: Ladestasjoner.no. Les om hvilke andre fordeler du som Elbil-bilist får her i en artikkel fra DinSideMotor! Foreløpig har ikke vi nordmenn kjøpt alt for mange Elbiler, i følge denne VG-artikkelen er det totalt 2830 Elbilbrukere i Norge. I Oslo er det 758 i bruk, så sett i sammenheng med resten av landet, er det kanskje ikke så verst?

En «litt» eldre versjon av El-bilen, som faktisk er en over 170 år gammel oppfinnelse, kan sees på illustrasjonen her. Lær om Gaston Planté som utviklet det oppladbare batteriet allerede i 1859. Denne batteriteknologien var helt nødvendig for utvikling av El-bilen.

Og her er en video med mange av de teknologiske framtidsvisjonene fra fortida som vi nå vet at ikke helt ble virkelighet (youtube):

Passivhus juli 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Passivhus kommer fra det tyske ordet «Passivhaus», og det er en betegnelse på hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Betegnelsen oppstod altså først i Tyskland, der det er utarbeidet kriterier for en sertifisering av passivhus. Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Les mer om Passivhus hos wikipedia.

Oslo kommune satser på passivhus
Bystyret i Oslo har vedtatt at alle kommunens nye bygg skal bygges med passivhusstandard fra 2014. Alle kommunale nybygg skal som hovedregel bygges etter og tilfredsstille krav til passivhusstandard. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Les mer på Oslo kommunes Miljøportal

Til slutt en liten «reklamesnutt» for OBOS, som handler om deres passivhus-prosjekt på Mortensrud i Oslo:

Skitne klær juli 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I 2008 kom rapporten: «Skitne klær«, og her er innholdet like aktuelt i dag:

Rapporten handler om økologiske og miljøvennlige tekstiler, og den kårer konvensjonell bomull som verst. Men hvilke tekstiltyper er mest miljøvennlige? Oikos, Naturvernforbundet og ForUM samarbeidet om tekstilrapporten «Skitne klær» for å gjøre hverdagen litt lettere for både forbrukere og leverandører, samt gi tips til myndighetene. De kartla hvilke tekstiltyper som er mest miljøvennlige, de ulike typene sertifisering og hvilke kleskjeder og merker som leverer og satser på etikk og miljø (samfunnsansvar).

I en artikkel på Amnesty sine sider fra januar i år, er etikk i klesbransjen også tema, les gjerne: «Lang dags ferd mot etiske klær«. Og når det gjelder stoffene i klær, og hjelp til hva du selv kan gjøre, er artikkelen: «Klær og tekstiler» på Grønn Hverdags sider nyttig.

Økosvin juli 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Du tror kanskje dette dreier seg om økologisk svinekjøtt, men nei, – dette dreier seg om dine ferievaner: I artikkelen til Zine travels: Er du et økosvin?, kan du finne ut om du opptrer på en verdig og miljøbevisst måte på ferie. Det er spesielt viktig ikke å legge bak seg gode vaner man allerede har opparbeidet deg hjemme når man drar ut i verden. Her er et av tipsene sakset fra artikkelen:

  • Resirkulering: Resirkuler aviser, magasiner og flasker, akkurat som hjemme. Begrens bruken av engangstallerkener, servietter og plastikkbestikk, også på fastfood-restauranter.

I artikkelen er det også noen punkter til ettertanke vedrørende turisme, – her er et eksempel:

  • På Sinai i Egypt bygges det nå 30 000 hotellrom i et område der lokalbefolkningen fra før av ikke har nok vann.

Og her et lite lokalt initiert økoturisme-prosjekt på Kypros (CNN youtube):

Miljøvennlig ferie – slow travel? juli 12, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

På grunn av all asken fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island, og flykrisen som kom som følge av dette, er det fristende å komme med noen forslag til miljøvennlige reisemåter og feriemål. For dersom man lar vær å fly, er man allerede «langt av sted» i miljøvennlighet. Jeg har tidligere skrevet litt om «slow gardening» som betyr at man bruker lang tid og omtanke på å dyrke fram vekster. Og dette «slow» brukes også om mat: «Slow food» er en egen bevegelse som ønsker seg en tilsvarende langsom prosess rundt matlaging. «Slow living» brukes som begrep om en avslappende og mindre stressende livsførsel. Så hvorfor da ikke også «slow travel»?. «Slow travel» vil da bety at man bruker lang tid på å forflytte seg, og at man dveler ved steder og opplevelser for riktig å ta inn kulturen og å komme i kontakt med mennesker. Her er en liten blogg skrevet av noen som bedriver «slow travel» .

Og her er en bok som handler om reiser som tar litt lang tid. Håvard Rem har skrevet boka: Togreiser : seks reiseruter i Norden, Europa og Asia (2009). Og forlaget kommer med denne appellen: «Hvorfor bli transportert i et trangt sete i et fly, en buss eller en bil? Reis med tog! Med denne boken lar du reiselysten komme!»

Nettavisens side2 har en liten artikkel fra to år tilbake, men som sikkert er like aktuell i dag; om miljøvennlig ferie. Ifølge denne er ikke nordmenn overvettes interessert i å feriere miljøvennlig:

«…Bare to av ti nordmenn mener det er sannsynlig at de vil endre ferieplanene for å være mer miljøvennlig. Kvinner er gjerne sjef for ferieplanene og de er da også tilsynelatende noe mer tilbøyelig til å endre på planene…»

Så hva gjør også selve oppholdet på det stedet man reiser til miljøvennlig? Les mer om begrepene «økoturisme» og «geoturisme» er på Norsk økoturismes sider.

Og Nettavisens Side2 har også en lenke til en artikkel som gir deg tips til reisemål, her er det riktignok ikke lagt spesiell  vekt på reisemåte: For det er vanskelig, om ikke umulig(?) å dra fra Norge til Hawaii (innenfor en tidsbegrenset sommerferie) med andre transportmidler enn fly, dessverre.  God sommerferie!

%d bloggere like this: