jump to navigation

Kevin Costners maskin august 30, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Er det mulig å separere olje fra vann og på den måten rydde opp i oljesøl? Ifølge skuespiller Kevin Costner, er det dette maskinen som broren hans har utviklet, gjør. I disse dager er Kevin Costner i Norge for å selge inne maskinen til Norsk petroleumsindustri. Beskrivelsen av hva maskinen gjør finner du her hos Atlantic.com. Og her er vidundermaskinen beskrevet av filmhelten selv på youtube:

Reklamer

Klimautvikling august 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Dersom du har lyst til å lese noe litt mindre tabloid om klimautviklingen i nordområdene, er rapporten NorACIA delutredning 1: Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard 1900-2100, aktuell. Her får du for eksempel vite hvilke temperatursvingninger og hvilke temperaturøkninger nordområdene har hatt til nå: Visste du at hvert eneste tiår på 1900-tallet økte temperaturen gjennomsnittlig med 0,1 grad? Og at det på 1930-tallet var en mye varmere periode? Denne rapporten er en av fem delrapporter, derav delutredning 1. Rapporten finnes også i fulltekst lenket fra NorACIAs sider. Og fra disse sidene får du også tilgang til de andre rapportene i serien:

Energiregnskap august 23, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Charles Hall er en forsker som har undersøkt forholdet mellom  investeringskostnader og fortjeneste i oljeutvinningssektoren.  På 1930-tallet, da olje fremdeles lett kunne pumpes ut av landjorda, var EROI (Energy cost of acquiring an energy resource):  100:1. Det vil si at for å få ut 100 fat med olje, måtte man investere et fat med olje. Det var følgelig en periode med store overskudd. I 1970 var forholdet blitt 40:1, overskuddet var altså krympet til under det halve. Og i år 2000 var forholdet 14:1, som altså betød at man fikk ut 14 fat olje per fat investert.

Charles Hall slår fast at på et tidspunkt i nær framtid vil ikke petroleumsvirksomheten lenger kunne være lønnsom, og han mener at smertegrensen ved oljeutvinning vil gå ved forholdet 5:1. Bemerk at produksjonskostnadene ikke er medregnet i Charles Hall sitt regnskap over! Så hva vil skje når forholdet i oljebransjen om et par tiår nærmer seg 1:1? Les mer om dette i artikkelen «Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil«, av Charles Hall og John Day.

Når det gjelder utvinningskostnader: Oljesandutvinning er en slik typisk oljeutvinningsmetode med svært lav lønnsomhet, les litt mer om dette på denne Making connections-bloggen, og Charles Hall’s Balloon Graph finner du her.

Og her ser du en passende Peak Oil-video fra youtube:

Økotaxi i Oslo? august 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Drosjenæringen i Oslo får kanskje konkurranse av et nytt Taxi-konsept: Økotaxi. Det er firmaet Allegro Larvik som står for denne satsningen. På deres egne nettsider er forretningsideen skissert:

«…Rimelig pris og bra for miljøet» er vårt overbyggende kommunikasjonskonsept. Historien underbygges med bilvalg, fastpris-system, minimale utslipp og ansvarlighet for miljøet.

Økotaxi har som oppgave og rolle å transportere kundene rimelig, miljømessig og trygt frem til avtalt sted. Økotaxi skal ligge i forkant med den mest miljøvennlige og moderne bilflåten. De skal revolusjonere taxibransjen med etterrettelighet og sette en ny standard når det gjelder tilgjengelighet på spotmarkedet, prisstruktur og miljøvennlighet. Slik blir Økotaxi en garantist for «rimelig pris og bra for miljøet…»

Etter å ha lett litt rundt, har jeg ikke egentlig funnet de harde fakta som begrunner at de kaller seg økotaxi, – er dette elektriske biler, eller i det minste hybridbiler? Et relativt lavt utslipp av miljøfiendtlige gasser, er vel ikke nok til å kalle dette en skikkelig miljøvennlig bil? På nettsiden til Allegro Larvik, har jeg ikke funnet noen tekniske data om økotaxiene. At det kun skal koste 99 kr å kjøre innen ring 2 dersom de lanseres i Oslo, er helt klart billig, men ikke direkte miljøvennlig,  siden de da sikkert vil bli kjørt mer. Innenfor Ring 2 er forresten sykkel et godt alternativ til både privatbil og drosje.

Den egentlige økotaxi


Det er godt å være honningbie i Paris august 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Biene trives på taket av operaen i Paris: I flere år har det blitt holdt bier på taket av Operaen i Paris, og de produserer nærmere 500 kg honning i året! Og det er faktisk ikke bare på dette operataket de lever godt i Paris, men også i parken i Versailles. Grunnen til at biene greier seg så godt i byen, er at det er rikelig med planter og blomster der. Interessant også er det at selv om byen er forurenset, blir ikke plantene på langt nær utsatt for så mye sprøytemiddel som på landsbygda. Denne strålende «bieplanleggingingen» skyldes at: Frankrikes birøkterforbund startet en kampanje – “Operasjon bier” – i 2005 for å integrere bier i bylandskapet. Biene har altså vist seg å passe godt inn i det urbane økosystemet. Les mer på Naturmangfoldåret 2010‘s sider. Se også intern artikkel: «Bienes hemmelige liv«.

Trusselen mot havet august 12, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Hva skjer med verdenshavene i vår tid? Hos Miljøstatus Norge er forskjellige sider vedrørende vår bruk og vårt misbruk av havområdene, et tema. Og når det gjelder forsuring av havområdene heter det blant annet:

«…Havet har blitt 30 prosent surere siden den industrielle revolusjonen startet, og forsuringen går stadig raskere, særlig på høye breddegrader. Dette er de raskeste endringene i det marine miljøet som noen gang har blitt observert. De kjemiske prosessene som fører til forsuring er godt forstått, men hvordan forsuringen vil påvirke det marine økosystemet er for dårlig undersøkt. I forhold til de problemene et surere hav kan føre til, er det satt i gang for lite forskning…»

På biblioteket har vi fått en ny bok: «Our threatened oceans» (2009), av Stefan Rahmstorf. Havet er basisen for alt liv, det regulerer vårt klima og det er en svært viktig næringskilde. Men vi bedriver overfiske, og vi forurenser det. Dersom vi ikke gjør noe raskt, kan det få fatale konsekvenser. I boka forsøker Stefan Rahmstorf  å gi svar på hvordan vi på best mulig måte kan bevare og verne havets økosystem.

%d bloggere like this: