jump to navigation

En gammel dystopisk bok september 30, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Det finnes nok av miljø-dystopier i litteratur og film, som for eksempel «The road» (2006), av Gormac Mc Carthy som også er blitt film, eller for eksempel filmen «Blade runner» (1982) av Ridley Scott  som er basert på boka «Do androids dream of electric sheep?«(1968) av Philip K. Dick.  Men i dag velger jeg spesielt ut en etter min mening veldig tragisk miljøroman som ble skrevet midt under den kalde krigen, nærmere bestemt i 1958. Det var den engelsk-australske forfatteren Nevil Shute som da skrev science fiction-romanen: «On the beach«. Boka ble også filmatisert i 1959.

Det er den store undergangen som beskrives. Og i denne boka er det atomkrigen(e) som har rast, og som gjør jorda gradvis ubeboelig. Handlingen foregår i Australia som er «den siste bredd» (bokas norske tittel), dvs der den dødelige radioaktiviteten sist spres til. Bokas styrke er skildringen av det varme mellommenneskelige, folks kjærlighet, og deres håp og planer for framtida. På spark notes kan du lese hele bokas synopsis, – og her et lite eksempel derfra på hvilke umulige avgjørelser bokas personer tvinges til å ta i en sånn verden:

«…Before Peter goes on the submarine expedition, he tells Mary that the radiation sickness might reach her and Jennifer while he is away. He tells Mary that she may have to euthanize Jennifer with a lethal injection so that the baby will not die a slow, painful death from radiation sickness…»

Lån eventuelt:  «Drømmer androider om elektriske får«, «Den siste bredd» eller «Veien» på biblioteket. Originalutgavene på engelsk er selvfølgelig også tilgjengelige.

Når en millliard kinesere hopper… september 28, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Vi har fått inn boka «When a billion chinese jump : how China will save mankind or destroy it» (2010), av Jonathan Watts. Les anmeldelsen av boka i the Guardian her. I følge Watts fikk han tittelen til boka fra et barndomsmareritt. Han så for seg at dersom alle kinesere hoppet, ville hele jorda bli kastet ut av sin bane. Kinesernes levestandard har gjort et kvantesprang på få generasjoner, og denne tilnærmingen mot vestlig levemåte skaper nå og vil fortsette å skape et enormt miljøproblem nettopp fordi kineserne er så mange. Og selv om det allerede finnes en god del kinesere som har fått en levestandard og et forbruk tilsvarende vårt vestlige, så er det fremdeles millioner  som står i kø for å oppnå en slik priviligert middelklassestatus.

Bondens åker september 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Det meldes at årets sommer er noe av det våteste på flere år. Og i slutten av august ble det meldt at årets ekstreme nedbørsmengder ødelegger kornet. Norge har greid seg med import av 20 % korn fra utlandet, men i år må vi importere ca 70 % korn. Skyldes dette klimaendringer med mer ekstremvær, eller er det en normalvariant vi har sett tidligere? Her er et eksempel: Liafoss i Nærøy, hvor det er blitt foretatt faste nedbørsmålinger i 100 år. Der bekrefter målingene antakelsen om at det blir stadig fuktigere i Norge.

For andre deler av norsk næringsvirksomhet er ikke den økende nedbøren et problem: Lammekjøttet blir i følge organisasjonen Norsk sau og geit, spesielt godt i år fordi:

«…Det er ikke noe vanlig beitegras de går på. Lammene spiser blant annet mye ville urter, og det bidrar til den gode smaken, sier han…»

Vil du følge med på Meteorologisk institutts nedbørs-målinger for ditt område? Da er met.no et godt utgangspunkt. Og dersom du vil lese noe helt annet om regnvær, så er Sigbjørn Obstfelders berømte og melodiøse dikt et godt alternativ nå før høstværet skikkelig tar tak:

REGN

En er enn, og to er to-
vi hopper i vann,
vi triller i sand.
Sikk, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.
Regn, regn, regn, regn,
øsende regn,
pøsende regn,
regn, regn, regn, regn,
deilig og vått,
deilig og rått!
En er en, og to er to-
vi hopper i vann,
vi triller i sand.
Sikke, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.

«Reis smartere – lev bedre!» september 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Ovenstående slagord har vært 2010-årets mobilitetsuke-slagord, les mer om mobilitetsuka her. Og i dag den 22. september er det bilfri dag!

I Oslo er det nærliggende å nevne tunnelen under Bjørvika (operatunnelen), som skal få bilene vekk fra strandkanten og operaen. Foreløpig har dette denne første uka ført til et ganske stort kaos. Men ideen er god, bispelokket er nå i hvert fall nesten bilfritt! Alle kan være enige om at å bruke tre ganger så lang tid gjennom Bjørvika med bilen sin i rushtrafikken, ikke er å «leve bedre». Det er med andre ord ingen grunn til å tviholde på privatbil-bruken til jobben lenger! Les litt mer om bilkøene i og omkring Operatunnelen hos Nettavisen.

Og for eventuelle nostalgikere, her sees et bilde av den tidligere trafikkmaskinen ved operaen: «Bispelokket», som nå altså er historie, i stedet skal ca 90 000 (!) bilister sluses gjennom operatunnelen daglig.

Selvbedraget september 20, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Vi har fått inn den nye boka: «Selvbedraget : Norge og klimakrisen«, av Frode Fanebust. Forlaget skriver blant annet om denne utgivelsen:

«…Hvorfor orker vi ikke å se en katastrofe i emning? Hvorfor luller vi oss inn i en illusjon av trygghet, når virkeligheten gir stadig nye eksempler på at vår tilværelse er sårbar og truet? Forfatteren blottstiller den handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse vi opplever fra dem vi har valgt til å lede oss, men også årsakene til at vi så gjerne lar oss forlede. Underveis setter forfatteren et kritisk lys på realismen i de strategier Norge har valgt for å møte klimatrusselen: kvotehandel, teknologiske månelandinger og det å redde andre lands regnskog.

Er det tilfeldig at disse så godt lar seg kombinere med fortsatt utbygging av vår petroleumsindustri?…»


Ozonlagets dag den 16. september september 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Den 16 september hvert år markerer man ozonlagets dag (FN). På denne dag oppfordres skolebarn i hele verden å fokusere på ozonlaget og andre klimarelaterte spørsmål. Les mer hos Timeanddate.com.  Miljløstatus Norge melder at Ozonlaget er på bedringens vei, og at dette skyldes at vi ikke slipper ut så mange farlige gasser som tidligere. Men vi er ennå ikke tilbake til 1979-nivå. Les mer om dette hos Miljøstatus.

%d bloggere like this: