jump to navigation

22. februar – Verdens vanndag februar 21, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Verdens vanndag dreier seg om rent drikkevann. Fokuset for denne dagen i 2011 er:

Å rette internasjonal oppmerksomhet mot den økende befolkningsveksten i urbane områder, industrialisering og usikkerhet som en følge av klimaendringer og  konflikter og naturkatastrofer som ødelegger drikkevannforsyninger i urbane områder.

Og på bildet her ser dere en drikkende tiger (wikimedia commons). Den holder til i Praha Zoo og lever derfor i et såkalt urbant strøk. Som alle andre dyr,  trenger også denne flotte tigeren til rent drikkevann.

Reklamer
%d bloggere like this: