jump to navigation

Etiske investeringer februar 14, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Dersom du bedriver fonds- og/eller aksjesparing, kan du i flere banker nå velge å investere i aksjer og fond som bare støtter selskaper med gode etiske profiler. Og slike selskaper kan i tillegg til for eksempel å sørge godt for arbeiderne sine m.m., også ha en god miljøprofil. En kjent bank i Norge skriver dette om sitt tilbud på etisk forsvarlig fondssparing:

«…I nettbanken kan du nå se hvilke fond som har en positiv etisk profil, og hvilke fond som investerer i selskaper som mange anser som sosialt uansvarlige. Denne informasjonen kan være nyttig når du gjør dine sparevalg. Ved å investere i sosialt ansvarlige fond kan du også være med og bidra til en rettferdig og bærekraftig økonomi…»

Det er med andre ord viktig å velge såkalte grønne investeringer. Og å satse på dette, er å investere i grønn teknologi, –  som jo også er framtidas verden. Men så viser det seg at den økonomiske verden henger sammen på en måte som fører til at selskaper samhandler og er gjensidig avhengig av hverandre. Dette fører til at grønne og/eller etiske fond ikke alltid er til å stole på. Les denne artikkelen hos FT.com om dette. For øvrig er det ikke oppløftende å lese at nordmenn blåser i om selskapene er uetiske eller ikke.  Det norske pensjonsfondet (oljefondet) har også blitt konfrontert med flere uetiske disposisjoner, se denne artikkelen hos ABC-nyheter fra 2010. Når det gjelder det norske pensjonsfondet, er det svært OK at det følger gode etiske retningslinjer, men – oppveier dette den «ugrønne» og svært så lønnsomme virksomheten vår; nemlig kontinuerlig utvinning av olje på kontinentalsokkelen?

Reklamer

Green New Deal april 14, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Ifølge en artikkel i Dagsavisen den 12. mars av leder Jonathan Temple i Bellonas USA-avdeling, lover president Barack Obama en «Green New Deal»:

«…I 30-åra leverte president Roosevelt en «New Deal» som dro USA ut av de økonomiske problemene. Forskjellen til i dag er at Obamas store løft skal hjelpe klimaet samtidig som det hjelper økonomien. Den nye presidenten lover å gå i klimakampen, og han lover nye grønne arbeidsplasser…»

En nesten tilsvarende grønn økonomisk ide er lansert av FN, og her snakkes det om en «global green New Deal«. Se også denne artikkelen om samme temaet i tidsskriftet European Voice.

Det finnes bøker som kan gi deg en innføring i sosialøkonomiske analyser av miljøproblemer, en slik bok er for eksempel: «Miljø-økonomi» (2000) av Finn R. Førsund.

Og her er president Roosevelt i en litt  «grønnere» versjon til slutt:

greennewdeal

Økologisk økonomi april 2, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Det finnes egne studier innenfor økologisk økonomi, se: The international society for Ecological economics (ISEE). Det økologiske kultursenteret Evje gård gir her denne lille definisjonen på begrepet økologisk økonomi:

«…Ordene økologi og økonomi stammer begge fra det greske ordet oikos, som betyr husholdning. Økologi er læren om naturens husholdningssystemer og økonomi er læren om menneskets husholdningssystem…»

Videre hevdes det at vi, for å bevege oss mot en forsvarlig forvaltning av vårt totale ressursgrunnlag, må gjøre de økologiske sammenhengene styrende for økonomisk aktivitet. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), har en liten nettartikkel om temaet, med tittel: Hvorfor er økologisk økonomi relevant?

pengetre1

%d bloggere like this: