jump to navigation

Jord, – ikke olje… februar 28, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Vi har fått en ny fin miljøbok: «Soil not oil : Environmental Justice in an Age of Climate Crisis» (2008) av Vandana Shiva.

Vandana Shiva skriver om industriell jordbrukskultur og klimaendringer, og hun viser at å få en verden som eksisterer uten noen avhengighet av fossil energi og en økende globalisering, både er mulig og nødvendig.

Shiva hevder sterkt at en industridrevet jordbrukskultur er en  oppskrift på å få en økologisk og økonomisk katastrofe. I stedet bør man utvikle mange små selvstyrte gårder: Jo bedre drift, jo høyere potensial for sosial rettferdighet siden man tilfører fattige folk flere ressurser, og man oppnår også en biodiversitet som følge av en slik tradisjonell småskala-drift. En opprinnelig gårdsdrift er også mer motstandsdyktig mot sykdommer, tørke og oversvømmelser. I følge Vandana Shiva er: Løsningen på klimautfordringene den samme som løsningen på fattigdomsproblemet».

Og Vandana Shiva vet mye om hvor miljøbelastende og helseskadelig  vår «moderne» og industrialiserte måte å produsere mat på er (youtube):

Aksjon usprøyta – fotokonkurranse oktober 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Oikos sine hjemmesider oppfordres vi nå til å ta bilder eller video med økologisk frukt og grønt-tema. Alle bildene vil bli lagt ut på sidene til Oikos, og dersom ditt bilde vinner, får du kokeboka «Økologisk mat» av Nina Dreyer Hensley, Jim Hensley & Paul Løwe.

Aksjon usprøyta ønsker som navnet sier å sette fokus på at alt for lite frukt og grønt som vi forbrukere kan kjøpe, er økologisk dyrkede. De er altså utsatt for diverse sprøytemidler. Økologiske grønnsaker utgjør bare to prosent av alle grønnsakene vi kjøper, mens økologisk frukt, bær og nøtter har en markedsandel på beskjedne 0,6 prosent.

Og her finner du skjemaet du kan fylle ut og sende elektronisk til Oikos vedrørende din nærbutikks status når det gjelder å tilby «økogrønt».

Vil du vite sånn ca hvor mye sprøytemiddelrester du får i deg fra det ikke økologiske  frukt og grønt-markedet? Hos Oikos har de også laget en oversiktlig liste.

«Fruktkurv»-illustrasjonen her er av maleren Michelangelo Amerighi da Caravaggio (1573-1610). Denne maleren kunne male litt råtten frukt på en svært så livaktig måte, – og etter min erfaring er frukt som råtner et godt tegn på at den ikke er oversprøytet med kjemikalier….

Kunstnernes Hage juli 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

"Tontopf-kartoffeln"(1883) av Vincent Van Gogh (1853-1890)

Som en del av prosjektet «Gentle Actions» som lanseres 23. oktober, har Katja Høst valgt å dyrke opp området utenfor Kunstnernes hus i Oslo. Og dette er et økologisk prosjekt. Ved selve utstillingsåpningen skal det dyrkede fraktes inn i «huset». Her noe av begrunnelsen for hagen:

«…Prosjektet springer ut fra interessen for vår kulturs fremmedgjorte forhold til maten vi spiser og hvor den kommer fra. Dette forholdet er en naturlig konsekvens av et effektivisert og globalisert landbruk, et landbruk som også tærer på den dyrkbare jordas kvalitet og omfang, og tidvis også forringer matens kvalitet.

Ved å gjøre et stykke prydhage (opparbeidet plen og blomster bed) om til kjøkkenhage, søker prosjektet å rette fokuset på mat og vårt forhold til dyrkingen av den så vel som vårt forhold til hagen som sådan. Prydhagen versus nyttehagen – hva innebærer dette definerte skillet?…»

Les også Lins blog hvor hun forteller om sitt dugnadsarbeid med dette prosjektet.

Hvor selvforsynt er du? mai 12, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

I boka «The new complete book of self-sufficiency» (2009)  tar forfatter John Seymour for seg metoder og muligheter for å leve selvforsynt. En så bortimot sjølbergende livsførsel medfører også en mye mindre rovdrift på natur og omgivelser. I tillegg til å beskrive gårdsdrift, husdyrhold og dyrkingsmetoder, gir boka en god innføring i opprinnelige produksjonsmetoder: – som for eksempel karring og spinning eller konservering og annen matlaging. John Seymour forteller også om hvordan man går fram for å produsere sin egen kraft. Boka er rikt illustrert, og jeg er fristet til å kalle dette lille praktverket en «overlevelsesbok».  På illustrasjonen her sees et opprinnelig håndtverk, nemlig spinning. Og dersom det ikke frister å gå fullt så langt for å oppnå en mer selvforsynt tilværelse, kan du få interessant ny viten og kunnskap om bærekraftig jordbruk og få innblikk i håndtverkstradisjoner som de færreste mestrer i våre dager.

Les gjerne også denne Natur og ungdom-artikkelen om sjølberging som miljøkamp-sak i Norge.

Framtidas jordbruk februar 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Matproduksjon er svært viktig, men de dyrkingsarealene man har til rådighet er begrenset. Derfor har man forsøkt å tenke helt nytt for å finne løsninger på framtidas store matvarebehov. Byene vil bare bli større, og det vil neppe bli noe særlig grøntareal til overs rundt de forskjellige bygningene som huser kontor og boliger. Derfor har noen smarte forskere i samarbeid med noen arkitekter tenkt at det kan bygges et jordbruksbygg i mange etasjer. Les mer om dette her: «Vertical farm Project«. Noen fordeler med en slikt jordbruk er:

  • Det er arealbesparende
  • Produktene dyrkes der forbrukerne er og trenger derfor ikke fraktes milevis avgårde
  • Høyhuset kan være selvforsynt med energi ved hjelp vindmøller på taket og solas naturlige lys og varme gjennom store glassflater.
  • Skog kan få gro på noen av de områdene der det nå drives «horisontalt landbruk», noe som ville kunne gi en positiv effekt mot global oppvarming.

Les enda litt mer om de grønne høyhusene hos HowStuffWorks.

Og her forklarer Dickson Despommier sin visjon for dette vertikale landbruket på en lettfattelig måte (youtube):

Økologiske grønnsakshager i Detroit desember 1, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Den gamle bilbyen Detroit har fått en organisasjon som tar et overraskende stort skritt i grønn retning, og denne organisasjonen kaller seg Urban farming: Målet for initiativet er å redusere feilernæring/sult samtidig som man øker mangfoldet, ved å motivere unge og gamle til å ta i bruk ubrukte områder i byen til å dyrke grønnsaker ved hjelp av fornybar energi. Og dette grønne initiativet som startet i 2005 med 3 hager i Detroit, har nå økt til 4500 slike hageflekker, –  i tillegg har denne jordbruksaktiviteten spredd seg til massevis av amerikanske byer. Les også mer om dette i artikkelen: «Bilbyen skal bli jordbruksbygd» fra den 26. oktober i Aftenposten.  Du kan også lære mer om Urban farming-organisasjonen ved å se denne youtube-filmen:

%d bloggere like this: