jump to navigation

Det er godt å være honningbie i Paris august 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Biene trives på taket av operaen i Paris: I flere år har det blitt holdt bier på taket av Operaen i Paris, og de produserer nærmere 500 kg honning i året! Og det er faktisk ikke bare på dette operataket de lever godt i Paris, men også i parken i Versailles. Grunnen til at biene greier seg så godt i byen, er at det er rikelig med planter og blomster der. Interessant også er det at selv om byen er forurenset, blir ikke plantene på langt nær utsatt for så mye sprøytemiddel som på landsbygda. Denne strålende «bieplanleggingingen» skyldes at: Frankrikes birøkterforbund startet en kampanje – “Operasjon bier” – i 2005 for å integrere bier i bylandskapet. Biene har altså vist seg å passe godt inn i det urbane økosystemet. Les mer på Naturmangfoldåret 2010‘s sider. Se også intern artikkel: «Bienes hemmelige liv«.

Trusselen mot havet august 12, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Hva skjer med verdenshavene i vår tid? Hos Miljøstatus Norge er forskjellige sider vedrørende vår bruk og vårt misbruk av havområdene, et tema. Og når det gjelder forsuring av havområdene heter det blant annet:

«…Havet har blitt 30 prosent surere siden den industrielle revolusjonen startet, og forsuringen går stadig raskere, særlig på høye breddegrader. Dette er de raskeste endringene i det marine miljøet som noen gang har blitt observert. De kjemiske prosessene som fører til forsuring er godt forstått, men hvordan forsuringen vil påvirke det marine økosystemet er for dårlig undersøkt. I forhold til de problemene et surere hav kan føre til, er det satt i gang for lite forskning…»

På biblioteket har vi fått en ny bok: «Our threatened oceans» (2009), av Stefan Rahmstorf. Havet er basisen for alt liv, det regulerer vårt klima og det er en svært viktig næringskilde. Men vi bedriver overfiske, og vi forurenser det. Dersom vi ikke gjør noe raskt, kan det få fatale konsekvenser. I boka forsøker Stefan Rahmstorf  å gi svar på hvordan vi på best mulig måte kan bevare og verne havets økosystem.

Økosystemer friske etter 50 år? oktober 1, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
Petromania

Petromania

I Dagbladartikkelen: Økosystemene ikke så sårbare som vi tror, hevdes det at selv de mest forurensende økosystemer kan komme seg etter «bare» 50 år (utdrag):

«…Funnene viser at marine økosystemer på havbunnen kommer seg raskest. Det tar mindre enn fem år i gjenomsnitt før havbunnen kan friskmeldes etter et inngrep. Rekonvalenstiden avhenger selvsagt av inngrepets art. Den skadelige handlingen som kommer dårligst ut på statistikken er jordbruk, skogbruk og avskoging. Her snakker vi om at det trengs mellom 50 til 30 år før økosystemene kan friskmeldes…»

Friskmeldingen av økosystemet er selvfølgelig avhengig av at vi mennesker gir økosystemet tid til å heles, dvs ikke forurenser eller påvirker økosystemet enda mer negativt i rekonvalesenstida. Så hvor lang tid tar det før økosystemet etter oljeutslippet i Langesund kan friskmeldes? Forskerne strides noe om hvor lang tid dette kan ta. Exxon Valdez ulykken for 20 år siden påvirker fremdeles økosystemet negativt, les mer om dette i denne artikkelen fra Greenspace.

NIVA-forsker Torgeir Bakke uttaler til Dagbladet at utslippet fra skipet Full City ved Langesund kan skape problemer opp til 15 år framover i tid.

I mellomtida kan man kanskje kose seg med en bok som omhandler vårt forhold til oljen. Hva skjer med et samfunn når man får enorme rikdommer på grunn av olje? Les boka Petromania : En reise gjennom verdens rikeste oljeland for å finne ut hva pengene gjøre med oss (2009), av Simen Sætre:

«…Oljen er en blind flekk i selvforståelsen vår, som vi sjelden snakker om og som sjelden blir trukket frem i de viktige debattene: om velferdsstaten, den politiske utviklingen, om vår mentalitet…»

Permakultur januar 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Det engelske ordet «Permaculture» er satt sammen av deler fra de to ordene «permanent» og «agriculture».

Permakultur ble som begrep skapt i Australia av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat, og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Les mer på Norsk permakulturforenings  nettsider.

Og her kan du se grunnleggeren Bill Mollison selv fortelle om dette i et youtube-klipp:

Økosystemer – ny bok! januar 6, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

miljolare
Hans Jan Bjerkely har i 2008 gitt ut boka «Norske økosystemer : Økologi og mangfold«. Boka er en lærebok innenfor økologi og naturforståelse og er skrevet for studenter ved universiteter og høgskoler, men den kan selvfølgelig også leses av enhver som ønsker å vite mer om hvordan de økologiske systemene fungerer i Norge.

For litt raskere informasjon om økosystemer, kan disse sidene fra Miljolare.no være god lesning. Miljolare er et nettverk for miljølære som utføres av Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen på oppdrag av og sammen med Utdanningsdirektoratet.

Det er logoen fra sidene til Miljolare som er benyttet som illustrasjon her.

%d bloggere like this: