jump to navigation

Klimautvikling august 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Dersom du har lyst til å lese noe litt mindre tabloid om klimautviklingen i nordområdene, er rapporten NorACIA delutredning 1: Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard 1900-2100, aktuell. Her får du for eksempel vite hvilke temperatursvingninger og hvilke temperaturøkninger nordområdene har hatt til nå: Visste du at hvert eneste tiår på 1900-tallet økte temperaturen gjennomsnittlig med 0,1 grad? Og at det på 1930-tallet var en mye varmere periode? Denne rapporten er en av fem delrapporter, derav delutredning 1. Rapporten finnes også i fulltekst lenket fra NorACIAs sider. Og fra disse sidene får du også tilgang til de andre rapportene i serien:

Jan Mayen – oljeleting juli 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Aktuelt i media nå: Oljeleting ved Jan Mayen.

Jan Mayen er en 377 km2 stor arktisk øy tilhørende Norge.

«…Hvis vi skal opprettholde oljeinntektene, må vi komme i gang med virksomhet i nye områder, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) til NRK…»

Naturvernforbundet er blant dem som har forsøkt å jobbe fram en miljølov (se punkt 11)  for Jan Mayen. Bellona hevder (2003) at det blir dumpet PCB der.

Natur og ungdom mobiliserer nå i sterkt imot oljeletingen. Og Hordaland Venstre skriver: «Oljetokt på Jan Mayen en skandale

Opprensking etter oljesøl

Opprensking etter oljesøl

Snø og Sot mai 6, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I en artikkel hos forskning.no hevdes det at Arktis smelter raskere på grunn av sot. Sotforurensingen er større i Arktis enn i Antarktis, og dette skyldes at den nord-vestlige verden forurenser mer enn de sydligere strøk:

«…Mens utslippene av sulfater (som kjøler ned klimaet) har blitt halvert på den vestlige halvkule, har de globale utslippene av sort karbon (en sotlignende substans) bare økt.

Sort karbon absorberer strålingen fra sola og har en kraftig oppvarmende effekt på atmosfæren. Isen smelter også raskere når det legger seg sot på overflaten…»

Vi har en ørliten parallell i Oslo for tida. På Hasle snødeponi i Oslo, har det vært et enormt snøfjell etter vinteren. Dette fjellet brytes nå ned av et tjukt belegg av sot og skitt, i tillegg til vårtemperaturens naturlige herjinger. Det kan sikkert være at snøen var skitten i seg selv ved dumpingen, men en del «sot» er nok kommet ned fra lufta over Oslo. Og en ting er helt sikkert, – prossessen som foregår ved Hasle snødeponi er ikke spesielt miljøvennlig for grunnen under.

Det er etter hvert kommet veldig mange bøker som tar for seg polenes klimaproblemer, og derfor her et litt atypisk vinklet bokforslag til slutt: «Smeltende Arktis» av Knut Espen Solberg. Denne boka er først og fremst en reiseskildring gjennom et smeltende Arktis. En passende illustrasjon med overgang fra snøfattig til snødekt jordklode her, – uten snøsot!:

Snøball

Snøball-jord

Miljøgifter januar 26, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

faremiljogift
Norsk polarinistutt
har en oversiktsside som forklarer hva miljøgifter er. Polarinstituttet forsker på miljøgifter i Arktis og skriver:

«…Arktis er i utgangspunktet et svært rent område, og lite miljøgifter blir produsert, brukt eller lagret her. Miljøet i Arktis er fremdeles et av de reneste på jorden. Det generelle nivået av miljøgifter blant organismer i Barentshavet er f.eks. lavere enn det man finner i Østersjøen og Nordsjøen…»

Likevel er det alarmerende verdier av miljøgifter høyt opp i næringskjedene i Arktis.

En nyttig bok i denne sammenhengen, kan være Principles of ecotoxicology av C.H. Walker (2006)

IMDB finner du informasjon om filmen Erin Brockowich, av regissør Steven Soderbergh. Den handler om hva som skjer når en mor tar kampen opp mot selskapet som ødelegger drikkevannet i lokalmiljøet. Filmen kan lånes hos oss.

Illustrasjonen over er et faresymbol for kjemiske stoffer som er farlige for miljøet.

%d bloggere like this: