jump to navigation

Miljøpsykologi – grønt bymiljø mai 27, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Grønn by? (wikimedia commons)

I en artikkel som er skrevet av professor emeritus Gunnar Jarle Sorte (med doktorgrad i landskapsarkitektur både fra landbrukshøgskolen i Ås og doktorgrad fra universitetet i Lund med hovedvekt på formlære/miljøpsykologi); «Miljøpsykologisk forskning : Grønt miljø» beskrives det hva grønne omgivelser kan bety for ens velbefinnende:

«…Studier gir informasjon om at barn som på skolegården (Lindholm, G. 1995) har tilgang til en liten skogslunge også er mer kreative i sin lekeutvikling på de asfaltbelagte deler av skolegården jamført med barn som ikke har tilgang til en skogslunge. Vi ser at så vel mentalt trøtte mennesker, pasienter på sykehus og barn i skolegårder gjennom kontakt med grønne miljøer,  – som alle vi andre opplever en slags påfyll av mental energi som gjør at vi fungerer bedre i den aktuelle situasjonen…»

Professoren hevder også at:

«..Fornuftig byplanlegging handler om å se og forstå samspillet mellom bebyggelsestrukturer, kommunikasjonsstrukturer og grøntstrukturer. I dagens fortettingsiver og kompaktering av byen, fungerer ofte grøntstrukturen som en arealmessig reserve for utviklingen av de to andre strukturene…»

Disse ordene synes jeg at er ganske viktige å merke seg i forbindelse med Fjordby-utviklingen i Oslo:  Arkitekt Peter H. Butenschön hevdet i et Biblioteklønsj-foredrag på Deichmanske bibliotek  den 26. mai at han synes å se en klar tendens nå til at Fjordbyen utvikler seg fra å være et byutviklings-prosjekt til å bli et rent eiendomsutviklingsprosjekt. Dette fordi kommunen overlater store områder til halvoffentlige og private utbyggere og således mister muligheten til helhetlig styring. De eksisterende og snart realiserte planene medfører en enorm bygningsmasse og fortetting fra Bjørvika og østover.

Og spørsmålet blir: Vil eiendomsutviklerne ta seg råd til å legge inn tilstrekkelig med grønne lunger og andre miljøvennlige rekreasjonsområder i Fjordbyen Oslo?

Les gjerne Peter Henrik Butenschöns bok: Byen : en bruksanvisning (2009).

Reklamer

Diagonale – best på miljø mars 31, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

«Diagonale» er navnet på vinneren av arkitektkonkurransen for nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Det er Lund-Hagem arkitekter i samarbeid med Atelier Oslo, som har tegnet forslaget. Dette bibliotekforslaget var også best på miljø, noe Bellona fremhever på sine nettsider, samtidig som miljøstiftelsen gratulerer vinneren. Her en Bellona-oversatt begrunnelse fra juryen:

«…Diagonale skårer best av alle på miljøkrav. Dette konseptforslaget møter kravene i til energibruk med god margin, og er også mye bedre enn alle de andre når til gjelder krav til energibruk. Utvendig består overflaten kun av 20 % vinduer. 80 % består av en vegg belagt med en gjennomskinnelig nano-gel med meget gode isoleringsegenskaper. Dette gjør at biblioteket ikke bare er innovativ på løsninger for biblioteket, men også i tekniske spørsmål…»

De fire høyest rangerte bidragene for nye Deichman, skal nå stilles ut i Deichmanske hovedbiblioteks egne lokaler, og de skal bli stående fram til at byrådet har tatt den endelige avgjørelsen. Dette gjelder altså:

1. «Diagonale» av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo (Norge)

2. «Meeting place/diversity/openness/exploration”  av Schmidt Hammer Lassen (Danmark)

4. “Intermezzo” av Snøhetta (Norge)

4. “Between Brochure” av David Chipperfield Architects (Storbritannia) og norske Div.A  Arkitekter (Norge)

Dersom du ikke har sett disse arkitektforslagene ennå, eller vil se litt nærmere på dem, har du altså fremdeles muligheten til dette på Deichmanske bibliotek ved Arne Garborgs plass.

Deichmanske bibliotek har en lang historie i Oslo, – dersom du vil vite litt om dette kan boka «By, bok og borger : Deichmanske bibliotek gjennom 200 år» (1985), av Nils Johan Ringdal, være interessant lesning.

diagonale

«Diagonale»

%d bloggere like this: