jump to navigation

11. desember – Fjelldagen desember 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag 11. desember er det den internasjonale fjelldagen og temaet for 2010 er: «Mountain Minorities and Indigenous Peoples» På norsk kan dette oversettes til: Minoriteter og urfolk som er bosatt i fjellområder. Det er viktig at urfolk får opprettholde sin tradisjonelle jordbrukskultur, sitt levesett og sin kunnskap. På fotografiet her sees en Sherpa-familie, som representerer fjellfolk i Himalaya (wikimedia commons):


11. desember er fjelldagen! desember 11, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

FNs internasjonale fjelldag har i år dette temaet:

«…I 2009 er fokuset rettet mot redusering av katastrofer i fjellområder. Mennesker som bor i fjellområder bor allerede utsatt til og i farlige omgivelser. Graden av usikkerhet og risiko ønsker en jo selvsagt skal være på et minimum…»

Et par eksempler på slike katastrofer som det rettes spesielt fokus mot, er fjellras eller snøskred. Illustrasjonen til høyre derimot, er et eksempel på selvpåført risiko i fjell, nemlig friklatring.

Fjellet som vokser januar 14, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Vest-Europas høyeste fjell: Mont Blanc vokser; paradoksalt nok på grunn av global oppvarming. Les litt mer om hvordan og hvorfor i denne artikkelen fra 2007 i Aftenposten.

Kanskje er du interessert i snøfall og statistikker for klima i Norge? Da kan jeg anbefale nettstedet: SeNorge.no, som tar for seg de fire temaene: Snø, vær, vann og klima i Norge. Informasjonen her går helt tilbake til 1960.

Jeg gjengir her til slutt  første verset i Bjørnstjerne Bjørnsons kjente dikt fra bondefortellingen Arne: «Over de høje fjælde» (hele diktet er er for øvrig tilgjengelig i fulltekst på sidene til Dokumentasjonsprosjektet). Og, – i den globale oppvarmingens tidsalder, er kanskje en mulig konsekvens at trær «vandrer» over de høye fjella…?

OVER DE HØJE FJÆLDE

Undrer mig på, hvad jeg får at se
over de høje fjælde?
øjet møder nok bare sne;
rundt omkring står det grønne træ,
vilde så gærne over; –
tro, når det rejsen vover?


11. desember – den internasjonale fjelldagen desember 11, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Den internasjonale fjelldagen ble vedtatt av Generalforsamlingen i FN etter det vellykkede Fjellåret i 2002, – et år som økte verdens oppmerksomhet rundt fjell og bærekraftig utvikling i fjellene. Tema for 2008 er «Matsikkerhet i fjellene» og setter fokus på hvor vanskelig det kan være for mennesker som lever i fjellene å få nok og riktig næringsrik mat.

gausta1Bildet viser: Gaustatoppen, Telemarks høyeste fjell: 1883 moh.

Arne Næss og andre i økofilosofibevegelsen har i særlig grad vært opptatt av de bestandige og nesten uforanderlige fjella. Og en av interessene til Arne Næss:  Fjellklatring, har vært en utbredt aktivitet i dette miljøet. Arne Næss har selv hevdet at det ikke er å komme opp til toppen, dvs og nå målet som er det viktigste, men selve turen opp.  Han «danser med fjellet» i motsetning til «å erobre fjellet».

Et par bøker som kan leses i denne sammenhengen, er:  Per Ingvar Haukelands:  «Dyp glede: Med Arne Næss inn i dypøkologien» (2008), «Veglederen: et festskrift til Nils Faarlund«, red. Anders McD Sookermany (2008)  og «Always the mountains», av David Rothenberg (2002).

%d bloggere like this: