jump to navigation

11. desember – Fjelldagen desember 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag 11. desember er det den internasjonale fjelldagen og temaet for 2010 er: «Mountain Minorities and Indigenous Peoples» På norsk kan dette oversettes til: Minoriteter og urfolk som er bosatt i fjellområder. Det er viktig at urfolk får opprettholde sin tradisjonelle jordbrukskultur, sitt levesett og sin kunnskap. På fotografiet her sees en Sherpa-familie, som representerer fjellfolk i Himalaya (wikimedia commons):


Reklamer
%d bloggere like this: