jump to navigation

22. februar – Verdens vanndag februar 21, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Verdens vanndag dreier seg om rent drikkevann. Fokuset for denne dagen i 2011 er:

Å rette internasjonal oppmerksomhet mot den økende befolkningsveksten i urbane områder, industrialisering og usikkerhet som en følge av klimaendringer og  konflikter og naturkatastrofer som ødelegger drikkevannforsyninger i urbane områder.

Og på bildet her ser dere en drikkende tiger (wikimedia commons). Den holder til i Praha Zoo og lever derfor i et såkalt urbant strøk. Som alle andre dyr,  trenger også denne flotte tigeren til rent drikkevann.

Reklamer

11. desember – Fjelldagen desember 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag 11. desember er det den internasjonale fjelldagen og temaet for 2010 er: «Mountain Minorities and Indigenous Peoples» På norsk kan dette oversettes til: Minoriteter og urfolk som er bosatt i fjellområder. Det er viktig at urfolk får opprettholde sin tradisjonelle jordbrukskultur, sitt levesett og sin kunnskap. På fotografiet her sees en Sherpa-familie, som representerer fjellfolk i Himalaya (wikimedia commons):


6. november: FN-dagen for å motarbeide miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter november 6, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I dag er det den internasjonale dagen for miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter. Les gjerne artikkelen «Nature also victim of war«, fra 2007 i the Sunday Times,  som handler blant annet om elefanten «Sama» som ble skadet da den tråkket på en mine.

Bildet her viser brennende Napalm, som er nesten umulig å slukke hvis det først blir påtent, kjent også spesielt fordi det ble brukt av amerikanerne i Vietnamkrigen, med grusomme konsekvenser for natur og lokalbefolkning.

2. onsdag i oktober: Naturkatastrofedagen oktober 13, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Flomskader i Pakistan 2010 (wikimedia commons)

Onsdag den 13. oktober er det FNs Internasjonale dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer. Denne dagen er bestemt alltid å markeres på den andre onsdagen i oktober. Året er ikke helt slutt, men hittil i 2010 har det vært flere store naturkatastrofer. Blant disse er det flere typer katastrofer: Jordskjelvet på Haiti førte til tap av mange menneskeliv, Flommen i Pakistan skaper fremdeles enorme problemer og Eyjafjallajökulls vulkanutbrudd fikk stor betydning for luftfarten i Nord-Europa i flere måneder, selv om dette heldigvis ikke førte til tap av menneskeliv. Dersom du vil lese om hvilke andre naturkatastrofer som er registrert så langt, kan du bruke denne siden hos norsk wikipedia som utgangspunkt.

Ozonlagets dag den 16. september september 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Den 16 september hvert år markerer man ozonlagets dag (FN). På denne dag oppfordres skolebarn i hele verden å fokusere på ozonlaget og andre klimarelaterte spørsmål. Les mer hos Timeanddate.com.  Miljløstatus Norge melder at Ozonlaget er på bedringens vei, og at dette skyldes at vi ikke slipper ut så mange farlige gasser som tidligere. Men vi er ennå ikke tilbake til 1979-nivå. Les mer om dette hos Miljøstatus.

2010: Naturmangfoldåret juni 17, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

De forente nasjoner (FN) har bestemt at 2010 skal være et naturmangfoldår:

«…Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden. I 2010 skal innsatsen økes for å stanse dette tapet…»

I slutten av 2010 skal det fastsettes en ny FN-deklarasjon for å innarbeide naturmangfold i sosiale og politiske prosesser. Les mer i FN-artikkelen: Implementation strategy for the international year of biodiversity – 2010. I Norge er det Miljøverndepartementet som har hovedansvaret for dette, mens direktoratet for naturforvaltning hjelper til med gjennomføringen.

På de offisielle norske naturmangfoldårsidene, finner du folks egne historier om store og små oppdagelser og opplevelser  i naturen. Her er det også et intervju med norges svar på «Batman»:

«…De er små, tillitsfulle, lærenemme dyr, sier biolog Jeroen van der Kooij faderlig.Han har flaggermuskasser på  husveggene og i trærne hjemme. Og i garasjen: landets eneste flaggermusmottak. Her får de utrydningstrua dyrene pleie og omsorg…» Les hele historien

Dersom du har en historie å fortelle, send den til Naturmangfoldårets redaksjon! Se også intern artikkel om Rødlistede arter i Norge.

%d bloggere like this: