jump to navigation

Etiske investeringer februar 14, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Dersom du bedriver fonds- og/eller aksjesparing, kan du i flere banker nå velge å investere i aksjer og fond som bare støtter selskaper med gode etiske profiler. Og slike selskaper kan i tillegg til for eksempel å sørge godt for arbeiderne sine m.m., også ha en god miljøprofil. En kjent bank i Norge skriver dette om sitt tilbud på etisk forsvarlig fondssparing:

«…I nettbanken kan du nå se hvilke fond som har en positiv etisk profil, og hvilke fond som investerer i selskaper som mange anser som sosialt uansvarlige. Denne informasjonen kan være nyttig når du gjør dine sparevalg. Ved å investere i sosialt ansvarlige fond kan du også være med og bidra til en rettferdig og bærekraftig økonomi…»

Det er med andre ord viktig å velge såkalte grønne investeringer. Og å satse på dette, er å investere i grønn teknologi, –  som jo også er framtidas verden. Men så viser det seg at den økonomiske verden henger sammen på en måte som fører til at selskaper samhandler og er gjensidig avhengig av hverandre. Dette fører til at grønne og/eller etiske fond ikke alltid er til å stole på. Les denne artikkelen hos FT.com om dette. For øvrig er det ikke oppløftende å lese at nordmenn blåser i om selskapene er uetiske eller ikke.  Det norske pensjonsfondet (oljefondet) har også blitt konfrontert med flere uetiske disposisjoner, se denne artikkelen hos ABC-nyheter fra 2010. Når det gjelder det norske pensjonsfondet, er det svært OK at det følger gode etiske retningslinjer, men – oppveier dette den «ugrønne» og svært så lønnsomme virksomheten vår; nemlig kontinuerlig utvinning av olje på kontinentalsokkelen?

%d bloggere like this: