jump to navigation

Har Google nok energi? november 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

«Alle» søker opp informasjon ved hjelp av Google. Google mener at de bedriver såkalt miljøvennlig databehandling. Men er det sånn at 2 søk etter informasjon på Google avgir like mye C02 som å koke opp vann til en hel kanne te? I en artikkel i The Sunday times, hevdes det at dette er tilfellet. Der står det blant annet også:

«…Though Google says it is in the forefront of green computing, its search engine generates high levels of CO2 because of the way it operates. When you type in a Google search for, say, “energy saving tips”, your request doesn’t go to just one server. It goes to several competing against each other…»

Og her i en artikkel fra The Guardian, er det fokusert på at brukerne benytter gjør mer og mer kraftkrevende ting på nettet, laster musikk og bilder, spiller online spill osv.

«…We need more data centres, we need more servers. Each server burns more watts than the previous generation and each watt costs more,» he said. «If you compound all of these trends, you have the perfect storm…»

Det ligger vel i korta at Google vil måtte utvikle mer ressursgjerrige systemer, slik at det vil lønne seg i det lange løp. Google kan selvfølgelig ikke ha «nedetid». I følge Network world er  Google’s forbruk av elektrisitet hvert år mer enn hva 2/3 av alle verdens land bruker.  Det er snakk om 15 milliarder kWh!


Solkraft og kunstig fotosyntese april 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Den britiske forfatteren Ian McEwan har nettopp gitt ut boka «Solar«. Denne romanen handler om en nobelprisvinner i fysikk, Michael Beard, hvis forskning etter å ha mottatt den prestisjetunge prisen, ikke svarer til forventningene. Privatlivet er heller ikke helt bra: Han bedrar sin kone (nr. 5!) i en endeløs rekke av sidesprang, men får plutselig også selv oppleve å bli bedradd av henne. Han arbeider ved et institutt for fornybar energi hvor det brukes mye penger, men hvor forskningen gir minimalt med resultater. Slik er det helt til en yngre og svært intelligent fysiker videreutvikler Beards teorier: En metode for en kunstig framdrevet fotosyntese(!) Dersom dette lykkes, ville all verdens kraftbehov løses ved å ta kraft rett ned fra solen. Løsningen er selvfølgelig svært velkommen i en tid hvor klimakrisen er overveldende.

Boka er en slags komedie med utgangspunkt i klimakrisen hvor Ian McEwan er opptatt av å skildre misforholdet mellom idealismen og det som faktisk skjer. Han skildrer også en mann som det er blitt langt mellom hvem er og hva han beundres for. Forfatteren skaper kostelige scener og har et godt episk driv i fortellingen. Skal Michael Beard greie å redde verden på vegne av oss alle?

Lån gjerne den romanen «Solar» (2010), av Ian McEwan på Deichmanske bibliotek

Grønne dingser januar 8, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Det er mange nettsteder som tilbyr såkalte «green gadgets», dvs mer miljøvennlige elektroniske varer og andre «dingser». Et slikt nettsted er for eksempel: «Greener Gadgets.com«. På deres nettsted fant jeg denne morsomme ideen:

«The E-tree book» (fritt oversatt):

«…Energimangel er ikke bare et problem for vår generasjon. Det vil påvirke kommende generasjoner også. Derfor, er det viktig at barn å få tilgang til undervisning om energi. E-tree-boka er en digitalspill-bok som lærer barna prinsippene rundt energiforbruk. Barna kan lære om hvert av energitemaene kapittel for kapittel, og etter hvert kapittel kan de bruke det de har lært til å skape energi for å lade batteriene i denne samme digitale boka…»

Vi har fått akkurat fått inn en bok på Deichmanske bibliotek som tar opp det samme temaet. Boka heter:  «Green gadgets for dummies» (2009), og er skrevet av Joe Hutsko. En smakebit på denne boka får du her hos Google books.

«Menneskekraft» – transport oktober 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Er miljøvennlig transport mulig? Dette er spørsmålet professor Erling Holden og medforfatterne Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz stiller i boka: Transport og miljø (2009). Forfatterne hevder at: Miljøvennlig persontransport er mulig hvis vi kan gi gode svar på tre spørsmål:

  • Hvilke løsninger finnes?
  • Hvilke virkemidler rår vi over?
  • Hvem skal ta det første steget?

Menneskekraft – en god transportidé:

Ved vår aller mest lavenergimetode for transport/bevegelse, forbruker vi bare vår egen «menneskekraft» (human power).  Denne menneskekraften bruker vi når vi for eksempel sykler. Det nye nå er at noen forskere mener at denne vår menneskelige energi kan tas mer i bruk. Et slikt framtidig energikonsept er for eksempel det spektakulære treningssenteret: «Human Powered Workout Gym Concept«:

Arkitekt Mitchell Joachim og den personlig treneren, Douglas Joachim, fikk ideen som kan forandre synet vårt på hva et treningssenter er: Når folk trener forsvinner all den energien som blir produsert. For at all denne kinetiske energien i stedet skal kunne kanaliseres til noe meningsfult;  hva med et treningssenter som flyter langs elvebredden – en slags flytende mikro-øy? Den elektriske energien fra de som trener vil bli lagret i batterier ombord. Treningssenteret vil ikke bare være stimulerende å se på, men vil også sørge for forurensningsfri transport.

Det er litt interessant at vi i et par hundre år har skapt maskiner som benytter annen kraft enn menneskets, et godt gammelt eksempel på dette er «Spinning Jenny«. Det har vært et mål å la maskinene ta over for «menneskekraften». Kanskje det igjen blir moderne at vi mennesker beveger oss selv og utnytter vår egen kraft og styrke til flere av oppgavene maskinene gjør for oss nå?

Her er et ypperlig eksempel på menneskekraft: Komikeren Lucille Ball tråkker druer (youtube):

Miljølobbyist oktober 12, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
PC-bag med solcellepanel

PC-bag med solcellepanel, Voltaic systems

Åslaug Haga har takket ja til ansettelse som prosjektleder i Norsk Industri for å fremme fornybar energi:

«…Norge har mulighet til å bli en betydelig eksportør av fornybar energi, og da må vi også sørge for at vi kan utvikle en leverandørindustri i tilknytning til dette, sier Haga som også tror det kan være et stort potensial for flere arbeidsplasser…» Kilde: NRKs nettsider.

Det blir interessant å se om hun får armslag nok i NHO til å utrette mye. Det er enorm utfordring Norge står ovenfor, – nemlig å finne en mulig overgang fra oljebasert økonomi til en grønnere fornybar økonomi.

Thomas Friedman har nylig kommet med en bok: «Hot, and crowded: why the world needs a green revolution» (2008), hvor den multi-Pulitzer vinnende journalisten sier at alle må akseptere at olje aldri vil bli billig igjen, og at teknologier som gir mye avfall og som forurenser ikke lenger kan tolereres. Les mer om dette i Wired magazine.

Og illustrasjonen ovenfor er et eksempel på et svært grønt industriprodukt: En PC-bag i materiale fra plastflasker og med solcellepanel som lader opp PCn din fra Voltaic Systems

Grønne jobber i frammarsj september 10, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
Grønnsnipp-arbeider

Grønnsnipp-arbeider

Ifølge en artikkel i Aftenposten papirutgaven søndag 30. august 09, viser en WWF studie at såkalte grønne jobber allerede fortrenger de tradisjonelle industriarbeidsplassene:

«… WWFs tilgjengelige data peker mot at nærmere 400.000 europeere er yrkesaktive innen fornybar energi, ca. 2.1 millioner i en bærekraftig transportsektor og over 900.000 i tjenester og varesektoren knyttet til fornybar energi…»

Og indirekte jobber knyttet til den grønne sektoren, er beregnet til enda fem millioner arbeidsplasser. I artikkelen hevdes det også at mange av underleverandørene til olje- og gassindustrien trolig kan leve utmerket med å levere til den grønne sektoren, for eksempel til vindmøller.

Les hele WWF-rapporten: «Low Carbon jobs for Europe».

Og hva er egentlig «Grønnsnipp-arbeid» (Green Collar job)j? Les mer hos Wise-geek.com

%d bloggere like this: