jump to navigation

Delfiner er også hvaler…. november 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

En av de tre delfinene som spilte "Flipper" i TV-serien.

Det finnes en mengde organisasjoner og lovverk som regulerer internasjonal fiske og fangst av hval. Se for eksempel denne lista fra Regjeringen.no. I en spesielle særstilling står hval, som det i så mange år er bedrevet så overdreven fangst av, at flere arter er nær ved å bli utryddet. Les litt om dette hos Greenpeace. Det er The international Whaling Commission (IWC) som forsøker å avhjelpe en videre rovfangst på de forskjellige hvalartene. Men som Greenpeace skriver, er både Norge og Japan nasjoner som ikke respekterer de internasjonale avtalene fulgt ut. Hval er interessante på flere måter for oss mennesker, i tillegg til at noen arter spises, er det også flere arter som tas i fangenskap fordi de kan lære forskjellige triks og opptre for oss mennesker i forskjellige såkalte «Sea worlds«. Delfiner er i en særstilling, – de er små, – de er svært intelligente, og de er «søte». Folk elsker å se på disse dyrene. Handelen med delfiner er big business, og spesielt er et lite sted i Japan er blitt herostratisk berømt for sin måte både å fange og å drepe delfiner på. Stedet hvor dette foregår, er Taji. Den Oscarbelønte dokumentarfilmen «The Cove«, (2009)  av regissør Louie Psihoyos, gjorde IWC  og resten av verden oppmerksom på de bestialske metodene som benyttes på delfinjakt  i Taji. Ric O’Barry er en av aktørene i The Cove. Han var den første professjonelle delfintrener, og trente opp delfinene som i sin tid ble benyttet i TV-serien Flipper. Ut i fra sin erfaring, er han helt sikker på at delfiner i fangenskap lider.

Rødlista arter 2010 november 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lundefugl ved Runde (wikimedia commons)

9. november  2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om dette her. Så hva har endra seg på disse 4 årene? Ikke helt overraskende er det kommet til flere arter på rødlista, – totalt er det nå 4.599 arter nevnt mot 800 færre i 2006. I 2006 var 21 % av artene regnet som truet, i 2010 har dette økt til 21,8 %. En grunn til at det er en så stor økning, er «heldigvis» også hvilke oppdagelser forskerne har gjort på de forskjellige artene i de siste årene. Enkelte arter var altså utrydningstruet i 2006 uten å ha blitt registrert. Sjøfuglene våre er nevnt som de som nå virkelig «sliter». Blant disse kan nevnes: Lomvi, Krykkje, Polarlomvi, Teist og Lunde. Dessuten har Alke, Fiskemåke og Havhest havnet på rødlista for første gang.

Les mer hos Sunnmørsposten. Og fra Artsdatabanken kan du laste ned Norsk rødliste for 2010.

Julefred desember 23, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

ulv

Her er et flott «Julebilde» av en fredet norsk dyreart: Ulven. Dette rovdyret ble fredet i 1973. Les mer om ulvebestanden i Norge hos Miljøstatus Norge. Vil du vite mer om fredede planter og dyr i Norge, kan du lese litt om dette hos Økokrim. Se gjerne filmen «Ulvehunden» (2004), som er bygd på forfatter Jack Londons roman med samme navn.

%d bloggere like this: