jump to navigation

Hvis jeg var Jens… november 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Det er litt interessant å se at Jens Stoltenberg ble intervjuet av Dagbladet 19/10-10,  om hva han ville gjort dersom han var Frederic Hauge (sitat fra A-tekst):

«…-Jeg ville startet med å si at vi ikke burde overoppfylle Kyoto-avtalen med ti prosent, men med 20 prosent. Da hadde vi tatt fem Mongstad til i året gjennom sikre klimakutt. Jeg hadde sagt at vi burde ikke ha som mål å bli karbonnøytrale i 2030, men være karbonnegative, altså at Norge burde bidra til større utslippskutt enn våre totale utslipp…»

Som svar til denne artikkelen, repliserer Frederic Hauge på Bellonnas egne nettsider med artikkelen «Hvis jeg var Jens«:

«… Hvis jeg var Jens, ville jeg ha satset på å gjøre Norge karbonnegativt gjennom egne utslippskutt. Jens må innse at han i tillegg til å la forurenser betale, må lovregulere utslipp og bidra med virkemidler som fremmer ny klimateknologi. Han burde se på støtte til fornybar energi som en investering, ikke en utgift…»

For øvrig sier Hauge OM Jens:

«…Jeg har særdeles liten respekt for hvordan Stoltenberg opptrer som en «petroliker» som er mest opptatt av eksport av norsk olje og gass…»

Og hva ville DU gjort, dersom DU var Jens?

Reklamer

CO2 – Kårstø januar 22, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

I Bergens tidende beskrives Kårstø gassanlegg i Nord-Rogaland som en klimatabbe fordi kostnadene ved CO2-rensing blir/kan bli for høye. Kårstø gassanlegg slipper ut noe over en million tonn CO2 årlig og er Norges største CO2-utslipps-kilde. Les også mer om gasskraftverket på Naturkraft sine nettsider.

Boka «A history of atmospheric CO2 and its effect on plants, animals and Ecosystems» (2005), tar for seg CO2 sin betydning i verden. Denne kan lånes ved Deichmanske bibliotek.

Her er en informasjonsvideo fra EU på YouTube. Den viser/beskriver miljøutviklingen i Europa de siste 50 årene, noe som selvfølgelig også inkluderer CO2-utslipps-utviklingen:

Hva med Goliat? januar 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

I 2000 ble det avdekket store oljeforekomster og gass på Goliatfeltet i Barentshavet. Men på kultursidene til  Dagbladet står WWF og AUF-lederen sammen om et «Nei, til Goliat» (utdrag):

«…Stortinget skal  i løpet av våren 2009 vurdere utbygging av feltet, som ligger bare 48 km fra land. I forvaltningsplanen for Barentshavet, vedtatt av Stortinget i 2006, er området karakterisert som verdifullt og sårbart…»

Det er særlig sjøfugl, men også fisk og annet dyreliv som vil bli berørt, – i tillegg er lokalbefolkningen spesielt redd for en eventuell oljekatastrofe, i og med at Goliat befinner seg snaue 48 km fra land.

Både Bellona og Natur og Ungdom mener at konsekvensutredningen er så tynn at den må sendes i retur til det italienske oljeselskapet Eni som skal stå for en eventuell utbygging.

I 2003 stiftet disse miljøvernorganisasjonene sammen med flere andre aktører «Stopp Goliat-alliansen». De har ikke tenkt å gi opp kampen mot en utbygging av Goliat-feltet. Så da spørs det om Goliat må «bite i gresset», slik den bibelhistoriske Goliat måtte for David, se illustrasjon malt av den nederlandske maler Pieter Pauwel Rubens (1577-1640):

davidgoliat

%d bloggere like this: