jump to navigation

Kevin Costners maskin august 30, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Er det mulig å separere olje fra vann og på den måten rydde opp i oljesøl? Ifølge skuespiller Kevin Costner, er det dette maskinen som broren hans har utviklet, gjør. I disse dager er Kevin Costner i Norge for å selge inne maskinen til Norsk petroleumsindustri. Beskrivelsen av hva maskinen gjør finner du her hos Atlantic.com. Og her er vidundermaskinen beskrevet av filmhelten selv på youtube:

Elbil-satsning i Oslo juli 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Det er etter hvert ikke vanskelig og tungvint å kjøre El-bil. Det offentlige arbeider stadig med bedre tilrettelegging for miljøvennlig bilbruk. I Oslo regner man i 2011 med  å ha til sammen 700 ladepunkter for Elbiler. Dette antallet er inkludert privat utbygde ladestasjoner. Det finnes også en egen nettside som forteller deg hvor du kan lade opp bilen: Ladestasjoner.no. Les om hvilke andre fordeler du som Elbil-bilist får her i en artikkel fra DinSideMotor! Foreløpig har ikke vi nordmenn kjøpt alt for mange Elbiler, i følge denne VG-artikkelen er det totalt 2830 Elbilbrukere i Norge. I Oslo er det 758 i bruk, så sett i sammenheng med resten av landet, er det kanskje ikke så verst?

En «litt» eldre versjon av El-bilen, som faktisk er en over 170 år gammel oppfinnelse, kan sees på illustrasjonen her. Lær om Gaston Planté som utviklet det oppladbare batteriet allerede i 1859. Denne batteriteknologien var helt nødvendig for utvikling av El-bilen.

Og her er en video med mange av de teknologiske framtidsvisjonene fra fortida som vi nå vet at ikke helt ble virkelighet (youtube):

Grønn arkitektur og kunst mars 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Louisiana museum of modern art i Danmark, var det på tampen av fjoråret en «Green architecture for the future» -utstilling. Her forsøkte man å kombinere det nyeste i bærekraftig teknologisk oppfinnsomhet med funksjonalitet. En av de mest artige skulpturene på utstillingen er «Den grønne paviljongen» som er designet av arkitektkontoret 3XN. De har greid å få til en unik kombinasjon av bærekraftige og intelligente materialer. Skulpturen reagerer interaktivt overfor omgivelsene – den er varm å sitte på når det er kaldt ute og kjølig på en varm sommerdag. I tillegg renser den lufta rundt seg. Den grønne paviljongens arkitekter har vunnet den prestisjetunge JEC Innovation Award for 2010. Kanskje er materialvalget her interessant også for Oslos framtidige bibliotek i Bjørvika?

En aktuell bok i denne forbindelse: «Sustainable construction» (2008), av Sandy Halliday.

Bilteknologi fram mot 2020 mars 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Først en liten hyldningsvideo (youtube) til den elektriske bilen – veldig søt:

Teknologirådet holdt den 22. mars et møte hvor utvalgte politikere, forskere og aktører fra bilindustrien diskuterte mulige strategier framover for å få til økt utslippskutt  fra biler. Dette som et ledd i å oppnå klimamålet som er 25 % klimagasskutt innen 2020. Hvordan skal dette oppnås for personbiltrafikken? – :

  • Den norske personbilparken står for 10 % av våre samlede klimagassutslipp. Med et 25 % kutt må utslippene fra personbiltrafikk reduseres fra 6 til 4.5 millioner tonn CO2 per år.
  • Ved normal utskiftningstakt av gamle biler til mer miljøvennlige biler, vil ca 65 % av personbilparken bli byttet ut innen 2020. Men de aller fleste av disse nye bilene vil ha en forbrenningsmotor. Tilbudet av slike biler med utslipp ned mot og under 100 gram CO2 per km vil øke.
  • Engangsavgiften bør differensiere kraftigere enn i dag mellom biler med lave og høyere utslipp, og stadig kraftigere ettersom tilbudet av biler med lavt utslipp øker.
  • Utskifting til biler med forbrenningsmotor kan ikke alene gi 25 % utslippsreduksjon. Ny teknologi som ladbare hybridbiler og el-biler med lang rekkevidde kan få utslipp under 50 gram CO2 per km.
  • Det bør i en innledende fase etableres et avgiftssystem som gir sterke insentiver for å kjøpe el-biler og ladbare hybridbiler.

På møtet ble det hevdet at vi nå er i en slags mellomfase når det gjelder bilteknologi. På sikt regner man med å utvikle en nullutslippsteknologi – som da blir den rådende hovedteknologien for bilproduksjon. For bilindustrien som er avhengig av et stabilt og godt marked over noe tid, er ikke det å satse tungt på en mellomteknologi noe godt alternativ. Folk vil antakeligvis ikke kjøpe biler som det er stor sannsynlighet for at blir utdaterte og uselgelige etter et par år. Bilindustrien ønsker at politikerne skaper et enda bedre bilmarked, ved for eksempel å senke bilavgiftene for nye miljøvennligere biler og/eller ved å heve vrakpanten for gamle biler. For ved å få slike konkurransefordeler, kan bilindustrien i større grad satse på mer utprøvende grønne bilteknologier nå i denne mellomfasen fram mot den fullt ut konkurransedykige nullutslippsbilen.

For øvrig kan de nåværende biler deles i 3 hovedgrupper ut fra hvor de får sin energi fra:

  • Biler med forbrenningsmotor som får sin energi fra drivstoffpumper, dvs biler som går på fossil bensin eller diesel, biodrivstoff, samt hybridbiler.
  • Ladbare biler som helt eller delvis får sin energi fra elektrisitetsnettet, som plug-in hybrider og el-biler.
  • Hydrogenbiler

Grønne dingser januar 8, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Det er mange nettsteder som tilbyr såkalte «green gadgets», dvs mer miljøvennlige elektroniske varer og andre «dingser». Et slikt nettsted er for eksempel: «Greener Gadgets.com«. På deres nettsted fant jeg denne morsomme ideen:

«The E-tree book» (fritt oversatt):

«…Energimangel er ikke bare et problem for vår generasjon. Det vil påvirke kommende generasjoner også. Derfor, er det viktig at barn å få tilgang til undervisning om energi. E-tree-boka er en digitalspill-bok som lærer barna prinsippene rundt energiforbruk. Barna kan lære om hvert av energitemaene kapittel for kapittel, og etter hvert kapittel kan de bruke det de har lært til å skape energi for å lade batteriene i denne samme digitale boka…»

Vi har fått akkurat fått inn en bok på Deichmanske bibliotek som tar opp det samme temaet. Boka heter:  «Green gadgets for dummies» (2009), og er skrevet av Joe Hutsko. En smakebit på denne boka får du her hos Google books.

%d bloggere like this: