jump to navigation

2010s beste grønne blogg… februar 10, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Det store øko-nettstedet Treehugger.com har kåret bloggen «Climate Progress» til å være den beste grønne bloggen i 2010. I begrunnelsen heter det blant annet:

«…The content Joe Romm and crew pump out on Climate Progress is unrelenting in its pursuit of exposing the disinformation on the part of climate change deniers and is essential reading for anyone following the politics of the green movement these days…»

Begrunnelsen her går altså rett på det faktum at bloggen går inn får å avsløre desinformasjon fra klimaendrings-fornektere.  I den forbindelse (igjen) en inspirerende bok: «Verdens største utfordring : konsekvenser av klimaforandringer» (2008) av Carolyn Fry. Vil du vite hvilke norske miljøblogger som er best besøkt? Her er en liten oversikt.

Klima=Helse februar 7, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Det er et faktum at når vi forurenser jorda og miljøet rundt oss, så forurenser vi også oss selv. Og i verste fall kan denne forurensningen gjøre at vi blir alvorlig syke. For eksempel kan luftforurensning føre til at folk får alvorlige luftveisinfeksjoner.

Jeg har fått et hyggelig brev fra Norsk Medisinstudentforening: De driver en kampanje  som de kaller Klima=Helse. Medisinstudentene er opptatt av å vekke folks engasjement rundt de globale klimaendringene og konsekvensene disse har for ulike sider ved samfunnslivet.

John Lennon tar pulsen på jorda...

I Klima=Helse-kampanjen har de et spesielt fokus på hvilken effekt klimaendringene har på den globale helsen. Kampanjen skal foregå fram til april 2011. Norsk medisinstudentforening skal i tillegg til å gjennomføre aksjoner og seminarer i de norske studentbyene, avholde en konkurranse.

Konkurransen består i:

 • Å skrive et godt forslag om tiltak som kan redusere utslippene av Co2
 • Å poste dette forslaget som et blogginnlegg innen 31. marsklimahelse-konkurransesidene

Medisinstudentene foreslår at innlegget for eksempel kan dreie seg om:

 • Lure teknologiske løsninger som begrenser Co2-utslippene
 • Forslag til å organisere deler/hele samfunnet på en mer klimavennlig måte

…men her er det bare fantasien som behøver å sette begrensninger for Co2-kutt- innleggene!

Og jeg håper mange forsøker å tenke seg fram til gode og kreative løsninger. Det handler om å få til samfunnsgagnlige endringer. Kanskje kan nettopp ditt forslag la seg gjennomføre?

Og her ser du filmsnutten: Klima=Helse (youtube)

Ekstremvær og klimaendringer januar 20, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

2010 har vært det kaldeste året i Norge på 70 år. I tillegg har det vært et veldig tørt år. Det har bare falt 85 % av normal nedbørsmengde i løpet av dette året. I Australia derimot har 2010 vært det tredje våteste året siden 1900. Og akkurat i disse tider er det virkelig oversvømmelse i katastrofalt omfang i Queensland. Men likevel har den vestre delen av Australia hatt det tørreste året som noensinne er målt. Et svært interessant spørsmål i forbindelse med ekstremvær: Hvordan kan ekstremkulde, ekstremt mye regn m.m., være tydelige tegn på den økende globale oppvarmingen? I artikkelen «Extreme weather: Why has mother nature gone bonkers?» fra FoxNews, konkluderer en av ekspertene slik:

«…Guo Hu, the head of the Beijing Meteorological Bureau, linked these conditions to unusual atmospheric patterns caused by global warming. «In the context of global warming, extreme atmospheric flows are causing extreme climate incidents to appear more frequently, such as the summer’s rainstorms and last year’s ice storm disaster in southern China,» he told Beijing News…»

I Norge bør vi i hvert fall ikke være helt skråsikre på at den globale oppvarmingsfaren (for vår del) er over, bare fordi vi opplevde et unormalt kaldt år i 2010.

Et lite eksempel på ekstremvær: På dette youtubeklippet forklares årsaken til at orkaner oppstår:

Klima i fortid, nåtid og framtid januar 17, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Ny bok om klima på Deichmanske bibliotek: «The long thaw : how humans are changing the next 100.000 years of earth’s climate» (2010), av David Archer. Her litt av hva journalist Leigh Dayton i The Australian skriver blant annet (oversatt av red.) :

«…En advarsel til dere som fornekter klimaendringene: Jeg vil ikke høre et ord til om «den lille Istid» eller kosmiske stråler etter en hendelse for 55 millioner år siden, før dere har lest David Archers lille bok. Han er en geofysisk forsker ved universitetet i Chicago, og han vet hva han snakker om. Han forteller om den siste vitenskapelig forståelsen av klimaendringer gjennom geologisk tid, mennesketid og videre…»

Og med dette ønsker jeg alle et Godt Nytt Klimaår,  – Og lykke til vår felles Jord!


Klimadokumentet fra Cancun desember 14, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Du lurer kanskje på hvilke saker man ble enige om på klimatoppmøtet i Cancun, Mexico? Her er en oppsummering, og jeg har tillatt meg å gjøre disse punktene festligere (enn de er?) ved utstrakt fargelegging:

 • Inneholder områdene det også ble forhandlet om før København- og i tiden etter toppmøtet i fjor.
 • Et kapittel tar for seg landenes «felles visjon for langsiktige målsettinger».
 • Klimatilpasning i utviklingsland har fått en stor del av dokumentet, og avsnittet inneholder blant annet flere punkter for hvordan i-landene skal bistå i dette arbeidet.
 • Reduksjoner av klimagassutslipp i både i-land og u-land er med i avtalen, og viser til at industrilandene skal ta størsteparten av disse kuttene.
 • En stor del av teksten er viet til skogbevaring og reduksjon av avskoging i utviklingsland.
 • Under utslippskutt er det også kommet et avsnitt på markedsmekanismer som insentiver for kutt. Men det er ikke avklart hvilke mekanismer man skal vedta.
 • Både kortsiktig og langsiktig finansiering av klimatiltak i utviklingsland er med i avtalen. I den kortsiktige planen (2010-2012) snakker man fortsatt om 30 milliarder dollar, mens for den langsiktige delen forholder seg til 100 milliarder dollar per år innen 2020 (dette er det samme som i avtalen fra København).
 • Et grønt klimafond har fått et eget avsnitt i teksten og det presiserer at det er bestemt at man skal opprette et fond som skal ledes av en gruppe på 24 medlemmer, et likt antall fra i-land og u-land.
 • Utvikling og overføring av teknologi har fått flere sider i dokumentet, og bekrefter viktigheten av samarbeid mellom landene. Kapasitetsbygging i utviklingsland er også viktig, står det i teksten, for at landene skal kunne bidra i kampen mot klimaendringene.
 • Det er ingen vedtak omkring en videreføring av Kyotoprotokollen i dokumentet, noe utviklingslandene har presset hardt på for å få med.

Kilden til disse opplysningene her er NRKs nettsider. Og på NRKs sider finner jeg også en artig liten artikkel «Norge kåret til «Fossil of the Day«, Norge fikk altså den litt kjedelige æren av å få Fossil-verstingprisen den 1. desember på Klimatoppmøtet. Bildet øverst viser grotter i Cancun (Wikimedia commons).

Zero 2010 november 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Zero-konferansen 2010 har foregått et par dager i Oslo med mange profilerte foredragsholdere, blant andre rockemusiker og miljøaktivist Bob GeldofRajendra Pauchairi (IPCC) og vår egen statsminister Jens Stoltenberg. Les hele programmet på disse sidene. Zero10 er i hovedsak en konferanse for næringslivet og for «makteliten». Men nettopp disse folka er selvfølgelig sentrale når det skal satses på grønn teknologi og når det gjelder å oppfylle nye krav til miljøvennlige produksjonsmetoder.

Rask som vinden...

Klimaarbeidet fikk et alvorlig skudd for baugen i og med at man ikke fikk til en forpliktende klimaavtale på klimatoppmøtet i København 2009, – se Bellonas sider om dette. Zero-konferansen fokuserer nå på at alle land likevel og hver for seg, må  gjøre en god innsats for å begrense C02-utslipp og videre global oppvarming. Det handler altså om å begynne med «seg selv» uavhengig av hvilke internasjonale avtaler som gjelder.

I går var det for eksempel  et foredrag om Biogass: «Fra møkk til energi». Og senere kunne man gå på et foredrag hvor det ble snakket om hvilken bil man helst skal kjøpe:

«…ZERO mener det ikke er bilen som er hovedproblemet for klimaet, men det fossile drivstoffet. Biler kan gå på fornybar vindkraft. Trenger du et lynkurs i de forskjellige klimavennlige drivstoffene og hva slags biler som kan fylle slike drivstoff, så vil du finne denne bolken nyttig….»

Så det så…

%d bloggere like this: