jump to navigation

Klimaavtalen – København 2009 desember 26, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Dette er en historisk avtale, skriver Nettavisen:

«…En gruppe som består av blant annet USA, EU, Kina, India og de afrikanske landene skal ha blitt enige om hovedtrekkene til et utkast til en klimaavtale som «respekterer» målet om å begrense den gjennomsnittlige temperaturstigningen til to grader…»

Avtalen er ikke juridisk bindende og verden må samarbeide framover om å få til en bindende klimaavtale. Dette har det ikke vært mulig å få til på klimatoppmøtet. Kanskje om et par år?

Et problem under klimaforhandlingene har vært overvåkingen av landenes klimakutt. Det er USA som har krevd et gjennomsiktig system slik at det internasjonale samfunn kan se at de enkelte land faktisk gjennomfører tiltakene som er avtalt for å nå klimakutt. Dette kravet har spesielt vært rettet mot Kina som dessverre ikke er kjent for å gi korrekt informasjon om det som foregår innenfor sine landegrenser. Men, positivt er det at Kina og USA satte seg ned sammen og faktisk snakket sammen.

Og her er de punktvise løftene fra København (NRKs sider)

Les også mer om klimatoppmøtet på FNs nettsider.

101 løsninger på klimakrisen desember 9, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Bellona har lansert sine 101 miljø- og klimaforslag:

«…Bellonas 101 løsninger spenner fra teknologiske og politiske til mer hverdagslige løsninger. Her er el-biler, algedyrking, CO2-håndtering, saltkraftverk, supertynne solceller – og politisk mot. Felles for løsningene er at de allerede eksisterer, at de til sammen sørger for å redusere CO2-utslippene radikalt og at de snarest bør tas i bruk…»

FNs klimatoppmøte startet i København mandag 7. desember, og varer i to uker. Målet er å enes om en internasjonal klimaavtale.

Magasinet med de 101 forslagene kommer både på engelsk og norsk. Den norske utgaven distribueres gratis gjennom alle landets Rema1000-butikker, Aftenpostens Innsikt, flere universitet og høyskoler, samt via Bellonas partnerbedrifter.

Den 24. oktober i år deltok folk i en verdensomspennende markering for å si sin mening om klimaet til verdens ledere som nå forhandler i København. Denne you tube videoen handler om dette (350 er tallet for metningspunktet for Co2 i atmosfæren målt i partikler per million partikler luft – ppm):

Folkets klima-anbefalinger oktober 3, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Teknologirådet har lagt ut de klima-anbefalingene folket, dvs de punktene 100 menn og kvinner fra hele landet har kommet fram til som viktigst på «folkets klimatoppmøte» i Oslo lørdag 26. september. Resultatet viser at folket ønsker ambisiøs klimaavtale.

"Har jeg ingenting å bekymre meg for?"

"Har jeg ingenting å bekymre meg for?"

Hovedpunktene som er overrakt Erik Solheim og som blir med den norske delegasjonen til København er følgende:

  • Gi meg et klimaoppdrag!
  • Norge i front!
  • Kloden trenger ren energi!
  • Transport for klima – nå og for fremtiden.
  • Det bør opprettes et klimafond, finansiert av Annex-I land
  • Norge – verdens «grønneste» land.
  • Grønt partnerskap!
  • Være modige – vi er klare!
  • Akselererende bruk av klimavennlig teknologi.

Les den mer utfyllende informasjonen om disse punktene her på Teknologirådet sine sider. Se også intern side: Folketoppmøte om klima.

Folketoppmøte om klima 26. september september 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far
Hva er klima

Hva er klima?

Hos Klimaløftet kan vi lese følgende:

«…26. september i år arrangeres verdens første globale borgerhøring. Da samles folk i 46 land på alle kontinenter for å uttale seg om klimautfordringer og aktuelle klimatiltak. Hvert møte vil ha rundt 100 deltakere som skal diskutere og stemme over temaer som hva som er viktigst av utslippsreduksjonerog tilpasning – og hvordan klimabyrdene skal fordeles mellom land i nord og land i sør…»

I Norge er det Teknologirådet som er ansvarlig for folkemøtet. Folkerøstene skal overleveres verdens statsledere i forbindelse med FNs klimatoppmøte i København 7. – 18. desember 2009. Dette vil være et viktig demokratitilskudd til de internasjonale klimaforhandlingene.

«Klima er vær over lengre tid«, – dette uttaler Øyvind Paasche til NRK i dette intervjuet. Øyvind Paasche har sammen med Erik Kolstad skrevet boka «Hva er klima?»(2009). Her forsøker de å forklare temaet slik at vi forstår noe av de mer komplekse sammenhengene ved klima og klimautvikling.

WWViews on Global Warming 23. – 25. mars mars 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
Globalt folketoppmøte om klimaendring lanseres i det danske parlamentet mandag 23. mars. Teknologirådet vil stå bak den norske delen av kjempearrangementet. Det er verdens først globale folketoppmøte om klima: World Wide Views on Global Warming (WWViews). 60 nasjonale partnere fra 43 land fra alle verdens kontinenter er med på WWViews for å gi vanlige innbyggere en stemme inn til FNs klimatoppmøte og derved muligheten til å øve innflytelse på fremtidens globale klimapolitikk.

Litt «tøff»  info om global oppvarming her, men med fin musikk til (!) ;  fra youtube:


Regnskog desember 12, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Bevaring av regnskog har vært et av temaene på klimakonferansen i Poznan, og et vedtatt punkt som skaper splid er følgende:

«…USA, Canada, New Zealand og Australia har fått gjennomslag for at man ikke trenger å ta hensyn til urfolks rettigheter i arbeidet med å bevare regnskogen…»

Les mer om dette her i Dagsavisen.

Det norske Regnskogsfondet reagerer også negativt på dette. For mer fakta og  informasjon om avskogingen av regnskogen kan du lese om dette på Regnskogsfondet nettsider her.

En aktuell bok: Emerging threats to tropical forests, redaktører William F. Laurance og Carlos A. Peres.

Og apropos avskoging: Det er viktig å være med å returnere kartonger, for 1 enkelt returkartong kan visstnok redde 6, 5 kvadratmeter regnskog! Se artikkel (fra en kampanje i mai-07) i Aftenposten om dette.

regnskogplakat1

%d bloggere like this: