jump to navigation

Vakre høyspentmaster? september 6, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
6 comments

Kan høyspentmaster gjøres vakre? Spørsmålet har dukket opp i og med den store motstanden mot bygging av høyspentmaster i Hardanger.  Og det spørs vel om slike strømmaster kan overgå den uberørte naturen uansett hvor kunstnerisk vakre de er utformet. Problemet er at turister i Norge sannsynligvis nettopp vil se den uberørte naturen.  Men på Island konstruerer nå Choi + Shine Architects, strømmaster som er ment å bli lagt merke til for sin skjønnhet. Les mer om det prisbelønte «The land of giants«-prosjektet her.

Les for øvrig hva Regjeringen skriver om sjøkabel kontra høyspentmaster her.

Og på illustrasjonen til høyre som er hentet fra wikimedia commons, går det vel  ganske klart fram hvordan vanlige «monstermaster» ruver i landskapet, og ikke makter å forskjønne det noe særlig.

Kunstnernes Hage juli 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

"Tontopf-kartoffeln"(1883) av Vincent Van Gogh (1853-1890)

Som en del av prosjektet «Gentle Actions» som lanseres 23. oktober, har Katja Høst valgt å dyrke opp området utenfor Kunstnernes hus i Oslo. Og dette er et økologisk prosjekt. Ved selve utstillingsåpningen skal det dyrkede fraktes inn i «huset». Her noe av begrunnelsen for hagen:

«…Prosjektet springer ut fra interessen for vår kulturs fremmedgjorte forhold til maten vi spiser og hvor den kommer fra. Dette forholdet er en naturlig konsekvens av et effektivisert og globalisert landbruk, et landbruk som også tærer på den dyrkbare jordas kvalitet og omfang, og tidvis også forringer matens kvalitet.

Ved å gjøre et stykke prydhage (opparbeidet plen og blomster bed) om til kjøkkenhage, søker prosjektet å rette fokuset på mat og vårt forhold til dyrkingen av den så vel som vårt forhold til hagen som sådan. Prydhagen versus nyttehagen – hva innebærer dette definerte skillet?…»

Les også Lins blog hvor hun forteller om sitt dugnadsarbeid med dette prosjektet.

Grønn arkitektur og kunst mars 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Louisiana museum of modern art i Danmark, var det på tampen av fjoråret en «Green architecture for the future» -utstilling. Her forsøkte man å kombinere det nyeste i bærekraftig teknologisk oppfinnsomhet med funksjonalitet. En av de mest artige skulpturene på utstillingen er «Den grønne paviljongen» som er designet av arkitektkontoret 3XN. De har greid å få til en unik kombinasjon av bærekraftige og intelligente materialer. Skulpturen reagerer interaktivt overfor omgivelsene – den er varm å sitte på når det er kaldt ute og kjølig på en varm sommerdag. I tillegg renser den lufta rundt seg. Den grønne paviljongens arkitekter har vunnet den prestisjetunge JEC Innovation Award for 2010. Kanskje er materialvalget her interessant også for Oslos framtidige bibliotek i Bjørvika?

En aktuell bok i denne forbindelse: «Sustainable construction» (2008), av Sandy Halliday.

Miljøengasjert kunst april 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

På engelsk har vi begrepet: «Environmental art«. Begrepet brukes om kunst som tar for seg økologiske temaer/det naturlige. Den har til oppgave å bedre menneskets forhold til naturen. Bladet Billedkunst har en artikkel om Miljøengasjert kunst, her et utdrag om  kunstnerstrategier:

«…Noen beveger seg utendørs, satser på gjenbruk eller arbeider sosialt og kollektivt rettet. Noen velger et mikroperspektiv, og andre tar for seg et større lerret. Om noen er eksplisitte og aktivistiske, velger andre igjen å arbeide på en mer indirekte og poetisk måte…»

Kunstneren Lynne Hull har lagt ut en del bilder og informasjon rundt «øko-kunsten» sin. Hun skriver:

«…My sculpture and installations provide shelter, food, water or space for wildlife, as eco-atonement for their loss of habitat to human encroachment…»

Her er et bilde fra Wikimedia som viser at også naturen selv lager flott kunst uten den minste hjelp fra oss:

lapiaz

%d bloggere like this: