jump to navigation

Jord, – ikke olje… februar 28, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Vi har fått en ny fin miljøbok: «Soil not oil : Environmental Justice in an Age of Climate Crisis» (2008) av Vandana Shiva.

Vandana Shiva skriver om industriell jordbrukskultur og klimaendringer, og hun viser at å få en verden som eksisterer uten noen avhengighet av fossil energi og en økende globalisering, både er mulig og nødvendig.

Shiva hevder sterkt at en industridrevet jordbrukskultur er en  oppskrift på å få en økologisk og økonomisk katastrofe. I stedet bør man utvikle mange små selvstyrte gårder: Jo bedre drift, jo høyere potensial for sosial rettferdighet siden man tilfører fattige folk flere ressurser, og man oppnår også en biodiversitet som følge av en slik tradisjonell småskala-drift. En opprinnelig gårdsdrift er også mer motstandsdyktig mot sykdommer, tørke og oversvømmelser. I følge Vandana Shiva er: Løsningen på klimautfordringene den samme som løsningen på fattigdomsproblemet».

Og Vandana Shiva vet mye om hvor miljøbelastende og helseskadelig  vår «moderne» og industrialiserte måte å produsere mat på er (youtube):

Reklamer

16. oktober – Verdens matvaredag oktober 16, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag er det Verdens matvaredag. Dagen ble opprettet av FAO i 1979. Temaet i år er:

«Achieving Food Security in Times of Crisis»

(Oppnå matsikkerhet i krisetider)

Med en økning på 105 millioner flere sultende mennesker i 2009, er vi nå kommet opp i 1.02 milliarder underernærte mennesker i verden. Dette betyr at bortimot en sjettedel av verdens befolkning sulter.

Og her er det enda flere deprimerende tall publisert av Anup Shah, globalissues.org, mars 2009 (fritt oversatt):

  • Nesten halvparten av verdens befolkning – over 3 milliarder mennesker – lever på mindre enn $2.50 om dagen
  • Bruttonasjonalproduktet tilsammen for de 41 tyngst gjeldsrammede fattigste landene (567 millioner mennesker) er mindre enn rikdommen til de 7 rikeste menneskene i verden
  • Nesten en milliard mennesker gikk inn i det 21. århundre ute av stand til å lese en bok eller å skrive navnet sitt.
  • Mindre enn en prosent av de pengene verden bruker på våpen hvert år ville vært nødvendig for å få alle verdens barn på skole innen år 2000, men man fikk det ikke til
  • 1 milliard barn lever i fattigdom (1 av 2 barn i verden), 640 millioner barn lever uten adekvat tak over hodet/bolig, 400 millioner har ikke tilgang på rent nok vann, 270 millioner har ingen tilgang til helsetjenester. I 2003 døde 10.6 millioner barn før de ble 5 år (eller ca 29 000 barn hver dag).
Sultrammede i Etiopia

Sultrammede i Etiopia

%d bloggere like this: