jump to navigation

Jord, – ikke olje… februar 28, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Vi har fått en ny fin miljøbok: «Soil not oil : Environmental Justice in an Age of Climate Crisis» (2008) av Vandana Shiva.

Vandana Shiva skriver om industriell jordbrukskultur og klimaendringer, og hun viser at å få en verden som eksisterer uten noen avhengighet av fossil energi og en økende globalisering, både er mulig og nødvendig.

Shiva hevder sterkt at en industridrevet jordbrukskultur er en  oppskrift på å få en økologisk og økonomisk katastrofe. I stedet bør man utvikle mange små selvstyrte gårder: Jo bedre drift, jo høyere potensial for sosial rettferdighet siden man tilfører fattige folk flere ressurser, og man oppnår også en biodiversitet som følge av en slik tradisjonell småskala-drift. En opprinnelig gårdsdrift er også mer motstandsdyktig mot sykdommer, tørke og oversvømmelser. I følge Vandana Shiva er: Løsningen på klimautfordringene den samme som løsningen på fattigdomsproblemet».

Og Vandana Shiva vet mye om hvor miljøbelastende og helseskadelig  vår «moderne» og industrialiserte måte å produsere mat på er (youtube):

Reklamer
%d bloggere like this: