jump to navigation

Miljøfag – utdanning oktober 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Jorda vår trenger miljøbevisste folk nå og i framtida. For å bli en god miljøverner eller for å arbeide med miljøspørsmål, er det viktig å ha den tilstrekkelige miljørelaterte kunnskapen. Dersom du er interessert i å forvalte naturressurser på en god måte eller du ønsker å kunne bidra innenfor grønn teknologiutvikling, bør du velge en miljøfaglig utdanning. På nettsidene til  Studentum.no, finner du masse informasjon om skoler og studieretninger innenfor miljø. Og på sidene står for eksempel dette om studiene:

«…Det legges vekt på endring av miljø som følge av menneskelig aktivitet. Det gir et godt grunnlag for basisforståelse av miljøendring og ressursutnytting. Hovedvekten er lagt på den rollen som kjemien spiller i naturen og i livet, de fysiske, kjemiske, biologiske og økologiske vilkårene, relasjonen mellom forvalting av ressurser og miljø i endring, den historiske bakgrunnen for denne problematikken, viktige økonomiske vilkår, og psykologiske aspekt ved miljø og risiko…»

Velg altså gjerne miljøfag allerede nå i høst eller som framtidig studium!

Reklamer
%d bloggere like this: