jump to navigation

Klimautvikling august 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Dersom du har lyst til å lese noe litt mindre tabloid om klimautviklingen i nordområdene, er rapporten NorACIA delutredning 1: Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard 1900-2100, aktuell. Her får du for eksempel vite hvilke temperatursvingninger og hvilke temperaturøkninger nordområdene har hatt til nå: Visste du at hvert eneste tiår på 1900-tallet økte temperaturen gjennomsnittlig med 0,1 grad? Og at det på 1930-tallet var en mye varmere periode? Denne rapporten er en av fem delrapporter, derav delutredning 1. Rapporten finnes også i fulltekst lenket fra NorACIAs sider. Og fra disse sidene får du også tilgang til de andre rapportene i serien:

Reklamer

Klimaets kulturhistorie april 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lurer du på hvordan klimaet har utviklet seg gjennom århundrene? Hvordan var det for oss mennesker å leve for 500 eller for 5000 år siden? I boka «A cultural history of climate» (2010) av Wolfgang Behringer, får vi svar på disse og flere andre spørsmål om våre forfedres livsbetingelser under stadig skiftende klimatiske forhold. Han forteller om hvordan kulturer ble påvirket og endret seg som følge av klimaendringer:  Selv svært små klimaendringer førte noen ganger til store sosiale, politiske og religiøse forandringer. Og ved slik å undersøke hvordan våre forfedre reagerte på endrede klimabetingelser, overleverer Behringer oss fortidas viktige erfaringer, og han gir oss kanskje også et bedre utgangspunkt for å møte dagens store klimautfordringer. Vet du forresten at «Den lille istid» er betegnelsen på en ganske vanskelig klimaperiode i Norge som varte  fra 1550 til 1850?:

«…Det var ikke kaldere enn normalt absolutt hele tiden, men i gjennomsnitt merkbart kaldere enn både før og etter denne perioden, derav navnet. I årene rundt året 1600 var det spesielt kaldt, med en gjennomsnittstemperatur rundt to grader under det normale. Temperaturfallet fant sted samtidig som det i perioder var få solflekker, det vil si mindre solaktivitet enn vanlig, dessuten mange vulkanutbrudd på jorden…»

Sitatet ovenfor er hentet fra Aftenposten-Fakta artikkelen: Fra mild romertid til «liten istid», som tar for seg det norske klimaets utvikling gjennom tidene.

Naturfag august 19, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Norsk wikipedia kan man lese hvilken utvikling «naturfaget» har hatt i Norsk grunnskole. I 1860 ble naturfaget omtalt som «jordbeskrivelse» og «naturkundskab», i  1939 fikk man O-faget (orienteringsfag), som inneholdt svært lite naturfag. Først gjennom reform 97 ble det igjen en offisiell satsning på naturfagene i norsk skole med et eget fag: «Natur og miljøfag», – og i og med kunnskapsløftet i 2006 ble ringen sluttet ved at grunnskolen igjen fikk et rent «naturfag». Og nå er også «bærekraftig utvikling» og «biologisk mangfold» selvsagte og viktige delbestanddeler i dette faget.

Men har satstningen på naturfaget ført til høyere kompetanse for elevene? De internasjonale prøvene, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) viser at i 2007:

«…For første gang viser resultatene fra en internasjonal komparativ studie klare forbedringer i norske elevers faglige prestasjoner. Men resultatene fra TIMSS 2007 viser også at norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på fjerde og åttende trinn fortsatt er svake i et internasjonalt perspektiv….»

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det kan bety at Kunnskapsløftet 2006 kan gi positive virkninger, selv om vi fremdeles tydeligvis er (for?) svake i forhold til det internasjonale nivået. Dersom du er interessert i disse evaluerings-rapportene, har du full tilgang på disse fra denne siden hos det internasjonale TIMSS.

Forslag til bok: Utsyn over norsk skole : norsk utdanning gjennom 1000 år (2000), av Rolf Grankvist.

Til slutt «alt» om biologisk mangfold (biodiversity) lagt ut av: «The wild classroom.com» (you tube):

Miljøhistorie februar 6, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Miljøhistorie er, slik det beskrives på portalen for miljøhistorisk forskning i Norge:

«…på det mest grunnleggende nivået studiet av samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser i et historisk perspektiv. Miljøhistorie oppfordrer til å forstå miljø og natur som mer enn bare den fysiske bakgrunnen til menneskelige aktiviteter. Med andre ord: de materielle omstendighetene vi lever under – klima, naturressurser, landskap, flora og fauna – har betydning for samfunn og kultur…»

Forskjellen mellom landskapshistorie og miljøhistorie, er at landskapshistorien kun omhandler naturens utvikling, mens miljøhistorien tar for seg samspillet mellom menneske og natur.

Environmental history resources er et nettsted som spesielt fokuserer på europeiske forhold. Her finner man artikler om forskjellige miljøhistoriske temaer, som for eksempel: «Tømmerets betydning i verdenshistorien«.

Illustrasjonen her er av den franske maleren Jean-Francois Millet (1814-1875):

woodworkers
«Forest workers at the wood saws»

%d bloggere like this: