jump to navigation

Fjorårets etikkverstinger mars 3, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Amazonas og Regnskogen (Wikimedia)

Framtiden i våre hender har akkurat (010310) kåret fjorårets etikkverstinger, og «vinneren» ble:  Statens pensjonsfond Utland (SPU). Yara og Oljeindustriens landsforening (OLF) følger som nummer 2 og 3 på rangeringen.  Litt av begrunnelsene er:

1) Oljefondet (SPU) får tittelen på bakgrunn av en helt fraværende klimaprofil på investeringene sine…

2) Yara er kåret på bakgrunn av sine planer om å ødelegge regnskogsområder i Brasil… (se illustrasjonen over: Amazonas)

3) Oljeindustriens landsforening for å skyve de unge foran seg for å sikre utvinning av olje i blant annet Lofoten og Vesterålen…

Framtiden i våre hender skriver dette om kriteriene for kåringen:

«…Kåringen gjøres på bakgrunn av hendelser i året som gikk, og er basert på avsløringer fra Norwatch (Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør), vår øvrige rapport- og kampanjevirksomhet, samt diverse andre kilder. Når tidligere verstinger ikke er med på listen, betyr ikke det nødvendigvis at de har forbedret seg, men at saken ikke har beveget seg vesentlig i året som gikk…»

Det er nok på sin plass å minne om at denne lille boka finnes: «Verdiløse penger? : Oljefondet – veien mot etiske retningslinjer» (2002), av Ingrid Bay.

Reklamer

Spenningsbok – miljøkriminalitet januar 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

urentfarvann

Det finnes spenningslitteratur som omhandler miljøkriminalitet. Boka «Urent farvann» av Caroline Carver (2006), er en slik spennende miljøkriminalitets-fortelling:

Opptakten: Den australske journalisten India Kane befinner seg om bord på Greenpeace-skipet «Sundancer» i Sørishavet for å jakte på japanske hvalfangere som driver ulovlig fangst i et fredet område.

Boka kan selvfølgelig lånes her på Deichmanske bibliotek.

Miljøkriminalitet januar 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Miljøkriminalitet defineres av Økokrim som å være: Naturkriminalitet, forurensningskriminalitet og kulturminnekriminalitet. For å kunne regnes som miljøkriminalitet må det være grovt uaktsomt eller forsettlig. Miljøkriminalitet er straffbart, – det kan straffes i henhold til Straffelovens § 152 B med inntil 10 års fengsel. Økokrim utgir tidsskriftet Miljøkrim (3 utgivelser i året). Her får du aktuelle nyheter, referat fra avsagte dommer i høyesterett og tingrett samt artikler.

Og her et You Tube-klipp hvor det hevdes av the Environmental Investigation Agency at den internasjonale miljøkriminaliteten dessverre øker.

%d bloggere like this: