jump to navigation

God økonomi i miljøvern? oktober 28, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I boka «The plundered planet»: how to reconcile prosperity with nature (2010) argumenterer Paul Collier om hvordan kombinasjonen av teknologisk nyskaping, miljøvern og regulering av markedene kan bidra til å få til en bedre fordelt og rettferdig økonomisk vekst. Situasjonen nå er at vi har store problemer med naturødeleggelser og fattigdom. Fattige land tvinges til å ta ut naturressurser, men tar seg kanskje ikke råd til opprydding rundt slik virksomhet. Ifølge Collier bør miljøvernere og økonomer samarbeide slik at verdens ressurser blir tatt godt vare på og at de nyttiggjøres bedre.

The plundered planet er Paul Colliers forsøk på å gi flere av svarene på dette viktige spørsmålet:

«Hvordan kan fattige land slippe ut av den onde sirkelen med naturødeleggelse, utarming og fattigdom?»

Når en millliard kinesere hopper… september 28, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Vi har fått inn boka «When a billion chinese jump : how China will save mankind or destroy it» (2010), av Jonathan Watts. Les anmeldelsen av boka i the Guardian her. I følge Watts fikk han tittelen til boka fra et barndomsmareritt. Han så for seg at dersom alle kinesere hoppet, ville hele jorda bli kastet ut av sin bane. Kinesernes levestandard har gjort et kvantesprang på få generasjoner, og denne tilnærmingen mot vestlig levemåte skaper nå og vil fortsette å skape et enormt miljøproblem nettopp fordi kineserne er så mange. Og selv om det allerede finnes en god del kinesere som har fått en levestandard og et forbruk tilsvarende vårt vestlige, så er det fremdeles millioner  som står i kø for å oppnå en slik priviligert middelklassestatus.

Fjorårets etikkverstinger mars 3, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Amazonas og Regnskogen (Wikimedia)

Framtiden i våre hender har akkurat (010310) kåret fjorårets etikkverstinger, og «vinneren» ble:  Statens pensjonsfond Utland (SPU). Yara og Oljeindustriens landsforening (OLF) følger som nummer 2 og 3 på rangeringen.  Litt av begrunnelsene er:

1) Oljefondet (SPU) får tittelen på bakgrunn av en helt fraværende klimaprofil på investeringene sine…

2) Yara er kåret på bakgrunn av sine planer om å ødelegge regnskogsområder i Brasil… (se illustrasjonen over: Amazonas)

3) Oljeindustriens landsforening for å skyve de unge foran seg for å sikre utvinning av olje i blant annet Lofoten og Vesterålen…

Framtiden i våre hender skriver dette om kriteriene for kåringen:

«…Kåringen gjøres på bakgrunn av hendelser i året som gikk, og er basert på avsløringer fra Norwatch (Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør), vår øvrige rapport- og kampanjevirksomhet, samt diverse andre kilder. Når tidligere verstinger ikke er med på listen, betyr ikke det nødvendigvis at de har forbedret seg, men at saken ikke har beveget seg vesentlig i året som gikk…»

Det er nok på sin plass å minne om at denne lille boka finnes: «Verdiløse penger? : Oljefondet – veien mot etiske retningslinjer» (2002), av Ingrid Bay.

101 løsninger på klimakrisen desember 9, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Bellona har lansert sine 101 miljø- og klimaforslag:

«…Bellonas 101 løsninger spenner fra teknologiske og politiske til mer hverdagslige løsninger. Her er el-biler, algedyrking, CO2-håndtering, saltkraftverk, supertynne solceller – og politisk mot. Felles for løsningene er at de allerede eksisterer, at de til sammen sørger for å redusere CO2-utslippene radikalt og at de snarest bør tas i bruk…»

FNs klimatoppmøte startet i København mandag 7. desember, og varer i to uker. Målet er å enes om en internasjonal klimaavtale.

Magasinet med de 101 forslagene kommer både på engelsk og norsk. Den norske utgaven distribueres gratis gjennom alle landets Rema1000-butikker, Aftenpostens Innsikt, flere universitet og høyskoler, samt via Bellonas partnerbedrifter.

Den 24. oktober i år deltok folk i en verdensomspennende markering for å si sin mening om klimaet til verdens ledere som nå forhandler i København. Denne you tube videoen handler om dette (350 er tallet for metningspunktet for Co2 i atmosfæren målt i partikler per million partikler luft – ppm):

Stedsutvikling.no november 23, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Miljøverndepartementet og kommunaldepartementet har i samarbeid med flere kommunale og statlige aktører utviklet Stedsutvikling.no:

«…Stedsutvikling er en viktig strategi for å øke folks trivsel og trygghet i hverdagen, og for å stimulere til økt tilflytting og næringsetableringer. Folk ønsker å bo på attraktive steder med et godt sosialt miljø, et godt boligtilbud, en levende handel, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale velferdstjenester…»

Les gjerne mer om betydningen og nødvendigheten av Grønnstruktur og vegetasjon for å oppnå trivsel i bomiljøer –  på de samme nettsidene. I Oslo finnes det en gruppering som kaller seg «Nettverk for vern av grønne lunger«. Det er et partipolitisk uavhengig nettverk av aksjonsgrupper og organisasjoner  som samarbeider for å verne og utvikle Oslos  grøntstruktur. Og her til slutt et vellykket grønt eksempel fra Oslo, nemlig  Dufthagen i Botanisk hage på Tøyen:Grønne bølger november 15, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

gronnbolgeI Dagsavisen 13/10 kan man lese artikkelen: Grønn bølge som varer. Det har vært flere grønne høydepunkter/grønt engasjement de siste tiårene. Det hevdes i artikkelen at de grønne bølgene sammenfaller med de store internasjonale rapportene:

En liten bok om det norske miljøvernet: «Norsk natur farvel : en illustrert historie«(2008), redaktør Bredo Berntsen.

%d bloggere like this: