jump to navigation

Oslo Miljøpris 2010 juni 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Oslo Miljøpris for 2010 er tildelt arkitekt Frederica Miller. Hun får prisen fordi hun i over 30 år har glødet og arbeidet for at økologi skal bli en naturlig del av arkitektfaget. Les mer om hennes arbeid på Oslo kommunes Miljøportal. Se også Norske arkitekters landsforenings «Ecobox«-sider (utdrag):

«…NAL|Ecobox skal være en utviklingsaktør for å integrere miljø i arkitektur og stedsutvikling. Virksomheten retter seg primært mot arkitekter og planleggere, men også mot øvrige aktører i byggebransjen som byggherrer, entreprenører, rådgivere, forskningsmiljøer, studenter og offentlige instanser…»

Heitkøtters naturvernpris januar 13, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I 2009 ble det opprettet en ny naturvernpris; «Heitkøtters naturvernpris«, og det er stiftelsen Heitkøtters minnefond som skal dele ut prisen hvert år. Den første prisvinneren i 2009 ble styreleder i FRIFO Øystein Dahle. Han får prisen for sin innsats for naturvernets sak gjennom et langt liv. I statuttene står det at prisen består av en «håndfast ting» og: Ei helgevandring i Heitkøtters fotefar med ein (eller fleire) av Heitkøtters etterkomarar som ledsager. I skrivende stund vet jeg ikke hvilken håndfast ting Øystein Dahle fikk fra minnefondet!

Og hvem er/var egentlig brødrene Norman, Olaf og Fredrik Heikøtter som arbeidet utrettelig hele sitt liv for å ta vare på norsk natur og det biologiske mangfoldet? Svaret finner du langt på vei i boka: «Dei gav oss ein arv : historia om Heikøtter-brørne» (2009), av Terje Kleven.

Alle som vil kan foreslå kandidater til Heitkøtters naturvernpris, – fristen for dette vil hvert år bli annonsert i en riksdekkende avis. Husk bare i den forbindelse på at:

«Heitkøtters Naturvernpris har som formål å stimulere arbeidet med å ta vare på norsk natur og eigenart med tanke på ei framtidsretta og livskraftig utvikling – i tråd med Heitkøtterbrørne si ånd og gjerning».

Nordisk råds miljøpris for 2009 desember 30, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Nordisk råds miljøpris har blitt utdelt siden 1995. Den ble opprettet for å styrke bevisstheten om natur- og miljøarbeidet i Norden:

«…Natur- og miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, et foretak eller en person, som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet…»

Og nå i 2009 gikk prisen til den svenske skolevirksomheten ‘I Ur och Skur‘.  Og i begrunnelsen heter det blant annet:

«…I Ur och Skur’ er et strålende eksempel på en virksomhet som har bidratt til barnas sunnhet og velvære og forståelse for naturen i en tid da stadig flere opplevelser formidles online. ‘I Ur och Skur’ drives nesten utelukkende med utendørspedagogikk – barnas, og også institusjonenes, nærhet til naturen er dermed sentral…»

Den felles nordiske speiderbevegelsen var nominert i år, men ellers glimret norske virksomheter og/eller kandidater med sitt fravær på denne lista,;men les gjerne om 2010-miljøtemaet, – det er fullt mulig å foreslå kandidater til prisen for  neste år!

Vi gratulerer  ‘I ur och Skur’ med den flotte anerkjennelsen, – og ovenfor et bilde av en fin utendørsaktivitet for barn og andre – skøyting.

En inspirasjonsbok her:  «Uteboka : tøffe tips for hele året» (2006), av Espen Farstad.

Foreslå en kandidat til Oslos miljøpris 2009 mars 11, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

nettsidene til Friluftsetaten, Oslo kommune, opplyses det om at man kan foreslå en kandidat til Oslo kommunes miljøpris for 2009. Fristen for forslaget er satt til 20. april 2009, og prisen vil bli delt ut på verdens miljøverndag den 5. juni 2009. I tillegg til prisvinneren, som får 50 000 kroner, kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale. De som får hederlig omtale mottar 10 000 kroner. Prisvinnerne kan være offentlige eller private virksomheter (unntatt Oslo kommune), eller også enkeltpersoner.

Hvem mener DU har fortjent Oslo kommunes miljøpris?

maridalsvannet
Maridalsvannet – drikkevannskilde for Oslo

%d bloggere like this: