jump to navigation

Klimautvikling august 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Dersom du har lyst til å lese noe litt mindre tabloid om klimautviklingen i nordområdene, er rapporten NorACIA delutredning 1: Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard 1900-2100, aktuell. Her får du for eksempel vite hvilke temperatursvingninger og hvilke temperaturøkninger nordområdene har hatt til nå: Visste du at hvert eneste tiår på 1900-tallet økte temperaturen gjennomsnittlig med 0,1 grad? Og at det på 1930-tallet var en mye varmere periode? Denne rapporten er en av fem delrapporter, derav delutredning 1. Rapporten finnes også i fulltekst lenket fra NorACIAs sider. Og fra disse sidene får du også tilgang til de andre rapportene i serien:

Reklamer

«Plan B» – verdiskaping for lavutslippsøkonomien mars 5, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Teknologirådet går i sin rapport «Plan B» – verdiskaping for lavutslippsøkonomien inn for en mer offensiv klimapolitikk enn den som hittil er ført i Norge. Begrunnelsen for dette, er klimautfordringene. Det har vist seg at utviklingen mot en stadig varmere klode på grunn av økte CO2 utslipp er voldsommere  enn «planlagt». Det er et mål nå at man greier å stabilisere CO2-utslippene slik at den globale varmeøkningen i hvert fall ikke kommer til å overskride 2 grader. Skrekkscenariet er en temperaturøkning på 6 grader (ref.: boka «Seks grader«, av Mark Lynas), noe som for enhver pris må unngås. Den menneskeskapte klimautviklingen er ikke fullstendig reverserbar, men det foreligger en reell mulighet for stabilisering dersom vi reagerer nå.

Og hva innebærer dette? Teknologirådet nevner for eksempel følgende:

  • Snu olje- og gassnæringen mot ny fornybar
  • Statlig eierskap
  • Konsesjoner
  • Vindkraft

80 000  mennesker arbeider i norsk olje- og gassnæring. Vi kan ikke regne med en olje- og gassoverflod veldig langt framover i tid – kanskje varer ressursene bare i 20 år framover? Det er derfor anbefalt at denne næringen foretar en planlegging og investering for framtida ved å utvikle andre fornybare teknologier osv. Teknologirådet anbefaler at tida for annerledestekning rundt ressursforvaltningen bør starte nå.

Statlig eierskap gir fordel når det gjelder styring mot grønne teknologier – forutsatt politisk flertall for dette.  Konsesjoner kan være en nødvendig forutsetning for å gi miljøvennlige bedriftsideer et konkurransefortrinn i markedet. Det må lønne seg å ta hensyn til miljøet, og staten kan altså  bidra med å gi konsesjoner og tilskudd for at dette lar seg gjøre.

Vindkraft nevnes som et satsningsområde langs norskekysten (se intern artikkel: Vindkraft på Stadt). Se også aktuell utvikler, det norsk-svenske firmaet: «Scanwind»

klimagass2007SSB: Klimagassutviklingen Norge 1990-2007

Økologisk internett november 11, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Det finnes en egen stor engelskspråklig portal for søk på internett etter natur og miljørelaterte saker i hele verden, se Ecological Internet.  Et nettsted som gir en god oversikt over situasjonen i Norge spesielt er: Miljøstatus i NorgeEcologicaIinternetMiljøstatus.no

%d bloggere like this: