jump to navigation

En grønn bok til barna… november 9, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
2 comments

Vi har fått inn en fin liten bok til alle som vil lære barna sine hvordan miljøvern henger sammen og som samtidig forklarer på en lettfattelig måte mange vanskelige miljøbegreper.  Det er boka «Grønne barn : spar energi, spar vann, resirkuler» (2010), av Neil Morris:

«…Bli en miljøforsker! Dette er kanskje den viktigste boken i år! Boken » Grønne barn» er laget spesielt for alle barn og unge som vil lære mer om miljøvern på en spennende måte. Boken har fokus på at «alt henger sammen med alt» – selv små grønne handlinger gjør en forskjell! » Grønne barn» forklarer vanskelige ord som bl.a «global oppvarming» og «drivhuseffekt» på en slik måte at barna forstår dem. Boken er full av flotte bilder og morsomme forslag til aktiviteter dere kan gjøre både i barnehagen, skolen og hjemme. Perfekt å bruke til bl.a prosjektoppgaver!…»

God økonomi i miljøvern? oktober 28, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I boka «The plundered planet»: how to reconcile prosperity with nature (2010) argumenterer Paul Collier om hvordan kombinasjonen av teknologisk nyskaping, miljøvern og regulering av markedene kan bidra til å få til en bedre fordelt og rettferdig økonomisk vekst. Situasjonen nå er at vi har store problemer med naturødeleggelser og fattigdom. Fattige land tvinges til å ta ut naturressurser, men tar seg kanskje ikke råd til opprydding rundt slik virksomhet. Ifølge Collier bør miljøvernere og økonomer samarbeide slik at verdens ressurser blir tatt godt vare på og at de nyttiggjøres bedre.

The plundered planet er Paul Colliers forsøk på å gi flere av svarene på dette viktige spørsmålet:

«Hvordan kan fattige land slippe ut av den onde sirkelen med naturødeleggelse, utarming og fattigdom?»

Miljøbevisst musikk februar 22, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Mange musikere engasjerer seg i miljøspørsmål og lager tekster om viktige miljøsaker. Her er et par nettsider som er et godt utgangspunkt for å finne denne typen musikk: Grinning planet og Planet patriot.

Tom Lehrer var tidlig ute med å levere svært kritiske miljøtematiske tekster. Han er dessuten av mange regnet som den aller beste satirikeren. I 1965 ga han ut albumet «That was the year that was«, som inneholder et par uforglemmelige låter. Den ene er: «Who’s next», hvor han harselerer med det faktum at flere og flere land får egne atombomber. Den andre låta er «Pollution», hvor hans eget USA får sitt pass påskrevet. Besøk gjerne musikkavdelingen på Deichmanske bibliotek for å låne denne musikken på cd.

Her er et opptak med Tom Lehrer og «Pollution» (youtube):

Grønne bølger november 15, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

gronnbolgeI Dagsavisen 13/10 kan man lese artikkelen: Grønn bølge som varer. Det har vært flere grønne høydepunkter/grønt engasjement de siste tiårene. Det hevdes i artikkelen at de grønne bølgene sammenfaller med de store internasjonale rapportene:

En liten bok om det norske miljøvernet: «Norsk natur farvel : en illustrert historie«(2008), redaktør Bredo Berntsen.

Statsbudsjettet 2010 – Miljø oktober 13, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment
For lite penger til miljø?

For lite penger til miljø?

Naturvernforbundet mener at det framlagte Statsbudsjettet viser en kraftløs miljøsatsning og peker på følgende:

  • Regjeringen har ikke satt av midler til CO2-håndtering på gasskraftverket på Kårstø i neste års statsbudsjett. Gasskraftverket er i full drift og slipper årlig ut CO2 tilsvarende utslipp fra 550 000 biler
  • Naturvernforbundet er videre bekymret for den massive satsingen på vei, samtidig som jernbane, kollektiv og gang/ sykkelveier får mindre enn forventet.
  • Regjeringen sier det aldri før har blitt brukt så mye penger på fornybar energi og energieffektivisering når det nå gis 1,8 milliarder til Enova. Det er feil. I år har Enova reelt sett hatt 2,6 milliarder til disposisjon.
  • Selv om Miljøverndepartementet får et historisk høyt budsjett er det behov for en langt kraftigere innsats for å ta vare på våre artsrike skoger. Her er bevilgningene på stedet hvil, til tross for at mulighetene for å øke skogvernet er gode.

Markaloven mai 11, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

19. desember 2008 la Regjeringen fram forslaget til ny markalov i Oslo. Les om dette her på Regjeringens nettsider. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttalte i den forbindelse:

«…Loven er en viktig miljølov som trer fram som en milepæl i arbeidet for å fremme friluftslivet. Loven vil sikre Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse…»

Det har vært en rekke innspill og kritikk i etterkant. Hovedkritikken har vært, at landbruket i marka ikke kan  leve med det generelle byggeforbudet i denne loven. Men etter noen runder ble det til slutt vedtatt at landbruket får fritak fra byggeforbudet. Regjeringens ønske om et generelt byggeforbud innenfor markagrensene ble det dermed ikke noe av.  Les litt mer om dette i avisa Nationen. Også idretten får bedre mulighet til å vedlikeholde sine anlegg  i og med den endrede lovteksten.

Det er stor enighet om at: Markaloven, er en milepæl som kan sikre Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Les gjerne også den interne artikkelen her om Nordmarka i denne forbindelse. Og forslag til en film som kan lånes på Deichmanske bibliotek:

«Et år i Oslomarka» (2008): Et år i Oslomarka er en film som naturelskere i hele Norge her vil kunne ta del i. Filmen følger 3 markaentuasiaster gjennom 1 år i Oslomarka. Se eventuelt også tidligere intern artikkel om Nordmarka-vern.

oslomarka

%d bloggere like this: