jump to navigation

6. november: FN-dagen for å motarbeide miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter november 6, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I dag er det den internasjonale dagen for miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter. Les gjerne artikkelen «Nature also victim of war«, fra 2007 i the Sunday Times,  som handler blant annet om elefanten «Sama» som ble skadet da den tråkket på en mine.

Bildet her viser brennende Napalm, som er nesten umulig å slukke hvis det først blir påtent, kjent også spesielt fordi det ble brukt av amerikanerne i Vietnamkrigen, med grusomme konsekvenser for natur og lokalbefolkning.

Reklamer

Det norske miljøvernforbunds historie mai 25, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Det norske miljøvernforbund har dokumentert sin historie så langt i boka:  «Ridderne i Ludeboden : historien om Norges miljøvernforbund» (2010), av Kjartan Rødland. Norges miljøvernforbund har jo et fantastisk flott navn på engelsk: «The green warriors of Norway». Hvorfor heter de ikke like godt omtrent det samme på norsk: «Norges grønne krigere»? De kompenserer litt for dette ved å ha en ungdomsorganisasjon som kalles «Miljøjegerne»,  et navn som klinger ganske godt. Og hva er denne «Ludeboden»? Dette er sakset fra deres egne sider:

«…Norges Miljøvernforbund kjøpte i 1998 gjennom vårt eget selskap Miljøhuset as Ludeboden, som var en falleferdig sjøbod. I 2003 var bygget ferdig oppusset. Her er billedkavalkaden over restaureringen og ombyggingen av Ludeboden fra sjøbod til kombinert bolig og kontor. Bygget er Norges største ombruksbygg, satt i stand med materialer fra ca 50 ulike rivningsprosjekter i Bergensregionen og noe fra Philipsbygget i Oslo….»

Se noen av bildene av Ludeboden på Miljøvernforbundets sider her.

Og her litt markedsføring for boka:

«…Livet er for viktig – og for kort – til å bli kastet bort på gaulepølser, avfallsmonopolister, gnomer, surtryner, luskepuddinger og universitetsglupinger som dyrker miljøvern bak nedrullede gardiner. Ikke når det finnes humørløftere, menneskevenner, riddere på hvite hester og væpnere som sørger for at ridderne går vel forberedt til kamp. Og hestehandlere som vet når det gode resultatet er innen rekkevidde! I mai 1993 kom Norges Miljøvernforbund til verden – landets mest aktive samling av miljøvernere som ikke bare ville redde verden, men som hadde tatt seg bryet med å lære og sanke seg realkompetanse, ble giljotinert av de statsbetalte idealistene i Norges Naturvernforbund…»

Sjefsridderen i Norges miljøforbund er den samme som ved oppstarten, nemlig Kurt Oddekalv.

Verning av samenes områder mai 18, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I boka «Villmark i grenseland : samenes hjemland, nasjonalpark eller verdensarvområdet Laponia» (2010) av Allan Sande; presenteres historiske og institusjonelle analyser av hvordan natur og kultur forvaltes, skapes, utvikles og endres av politiske maktforhold i samfunnet. Norske og svenske myndigheter har forpliktet seg til å verne store områder med vill natur. Samtidig er det en interessemotsetning mellom vern og samenes lokale bruk av naturen. Boka tar for seg verdensarvområdet Laponia i Sverige som grenser til Rago, Junkerdalen, Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark i Norge.

Husker du Alta-aksjonen? Problemstillingen var da nesten motsatt. Staten ville bygge ut, og gjorde det jo også til slutt, mens samene kjempet for bevaring av vassdraget sammen med miljøvernerne.

Heitkøtters naturvernpris januar 13, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I 2009 ble det opprettet en ny naturvernpris; «Heitkøtters naturvernpris«, og det er stiftelsen Heitkøtters minnefond som skal dele ut prisen hvert år. Den første prisvinneren i 2009 ble styreleder i FRIFO Øystein Dahle. Han får prisen for sin innsats for naturvernets sak gjennom et langt liv. I statuttene står det at prisen består av en «håndfast ting» og: Ei helgevandring i Heitkøtters fotefar med ein (eller fleire) av Heitkøtters etterkomarar som ledsager. I skrivende stund vet jeg ikke hvilken håndfast ting Øystein Dahle fikk fra minnefondet!

Og hvem er/var egentlig brødrene Norman, Olaf og Fredrik Heikøtter som arbeidet utrettelig hele sitt liv for å ta vare på norsk natur og det biologiske mangfoldet? Svaret finner du langt på vei i boka: «Dei gav oss ein arv : historia om Heikøtter-brørne» (2009), av Terje Kleven.

Alle som vil kan foreslå kandidater til Heitkøtters naturvernpris, – fristen for dette vil hvert år bli annonsert i en riksdekkende avis. Husk bare i den forbindelse på at:

«Heitkøtters Naturvernpris har som formål å stimulere arbeidet med å ta vare på norsk natur og eigenart med tanke på ei framtidsretta og livskraftig utvikling – i tråd med Heitkøtterbrørne si ånd og gjerning».

%d bloggere like this: