jump to navigation

Forsvinner kulturlandskapet? januar 6, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Landsvale (wikimedia commons)

Det hevdes at kulturlandskapet i Norge er i ferd med å forsvinne. Og å forsvinne betyr i denne sammenheng at åker og eng hvor det i flere generasjoner har vært rydda mark, gror igjen. Dette er en konsekvens av at jordbruk og husdyrhold avvikles. På kulturlandskap.net kan man lese følgende:

«…Kulturlandskap kan definerast som landskap påverka av menneskeleg aktivitet. I ytste forstand kan ein seia at også moderne menneskeskapte landskap som byar og vegar er former for kulturlandskap. Omgrepet blir likevel helst brukt om jordbruket sitt kulturlandskap…»

Det er litt interessant det der med at innen jordbruket så defineres menneskets påvirkning på landskapet som noe positivt. Men det går et skille mellom gammeldags jordbruksdrift og nyere drift:

«…Innanfor jordbruket sitt kulturlandskap må ein skilje mellom det moderne og det ”gamle” jordbrukslandskapet, skapt gjennom tradisjonelle driftsformer. I faglege samanhengar er det gjerne det ”gamle” jordbrukslandskapet ein knyter til omgrepet kulturlandskap…»

Det gamle kulturlandskapet var småskaladrift som tillot variasjon i bruk og som dermed var sunnere for jordsmonn og områder enn nåtidas storskaladrift. En liten kuriøs ting: Staurgjerder hadde en funksjon utover det å hegne inn, – stauren sørget for avrenning fordi vann fra jordsmonnet silte ned rundt gjerdestolpene.

Svaler foretrekker kulturlandskapet framfor den uberørte natur. Det er derfor også en markant tilbakegang av svaler pga endringene i jorbruket. Les mer om dette i Fagnytt utgitt av Institutt for Naturforvaltning.

Rødlista arter 2010 november 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lundefugl ved Runde (wikimedia commons)

9. november  2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om dette her. Så hva har endra seg på disse 4 årene? Ikke helt overraskende er det kommet til flere arter på rødlista, – totalt er det nå 4.599 arter nevnt mot 800 færre i 2006. I 2006 var 21 % av artene regnet som truet, i 2010 har dette økt til 21,8 %. En grunn til at det er en så stor økning, er «heldigvis» også hvilke oppdagelser forskerne har gjort på de forskjellige artene i de siste årene. Enkelte arter var altså utrydningstruet i 2006 uten å ha blitt registrert. Sjøfuglene våre er nevnt som de som nå virkelig «sliter». Blant disse kan nevnes: Lomvi, Krykkje, Polarlomvi, Teist og Lunde. Dessuten har Alke, Fiskemåke og Havhest havnet på rødlista for første gang.

Les mer hos Sunnmørsposten. Og fra Artsdatabanken kan du laste ned Norsk rødliste for 2010.

Redd resten! oktober 7, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Bilde fra utstillingen "Redd resten"

Deichmanske bibliotek har fått en flott utstilling til våre lokaler. Det er «Redd resten», og det er en fotoustilling. Utstillingen består av premierte naturbilder etter en konkurranse avholdt av Natur og ungdom. Så dersom du er litt lei av «triste» eller «skumle» miljønyheter, er 3. etasje i Deichmanske bibliotek, Arne Garborgs plass, stedet. Her kan du drømme deg litt bort i vakker norsk natur og dyreliv. Utstillingen har først vært på teknisk museum, og Natur og ungdom vil gjerne at den vandrer til flere andre utstillingssteder etter hvert. Oppfordringen blir:  Dersom vi ikke er helt overbevist om at vi ønsker å ta vare på norsk natur for oss selv og framtidige generasjoner, så inspirerer vel denne utstillingen oss til å ville det?

Bondens åker september 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Det meldes at årets sommer er noe av det våteste på flere år. Og i slutten av august ble det meldt at årets ekstreme nedbørsmengder ødelegger kornet. Norge har greid seg med import av 20 % korn fra utlandet, men i år må vi importere ca 70 % korn. Skyldes dette klimaendringer med mer ekstremvær, eller er det en normalvariant vi har sett tidligere? Her er et eksempel: Liafoss i Nærøy, hvor det er blitt foretatt faste nedbørsmålinger i 100 år. Der bekrefter målingene antakelsen om at det blir stadig fuktigere i Norge.

For andre deler av norsk næringsvirksomhet er ikke den økende nedbøren et problem: Lammekjøttet blir i følge organisasjonen Norsk sau og geit, spesielt godt i år fordi:

«…Det er ikke noe vanlig beitegras de går på. Lammene spiser blant annet mye ville urter, og det bidrar til den gode smaken, sier han…»

Vil du følge med på Meteorologisk institutts nedbørs-målinger for ditt område? Da er met.no et godt utgangspunkt. Og dersom du vil lese noe helt annet om regnvær, så er Sigbjørn Obstfelders berømte og melodiøse dikt et godt alternativ nå før høstværet skikkelig tar tak:

REGN

En er enn, og to er to-
vi hopper i vann,
vi triller i sand.
Sikk, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.
Regn, regn, regn, regn,
øsende regn,
pøsende regn,
regn, regn, regn, regn,
deilig og vått,
deilig og rått!
En er en, og to er to-
vi hopper i vann,
vi triller i sand.
Sikke, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.

%d bloggere like this: