jump to navigation

Hvis jeg var Jens… november 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Det er litt interessant å se at Jens Stoltenberg ble intervjuet av Dagbladet 19/10-10,  om hva han ville gjort dersom han var Frederic Hauge (sitat fra A-tekst):

«…-Jeg ville startet med å si at vi ikke burde overoppfylle Kyoto-avtalen med ti prosent, men med 20 prosent. Da hadde vi tatt fem Mongstad til i året gjennom sikre klimakutt. Jeg hadde sagt at vi burde ikke ha som mål å bli karbonnøytrale i 2030, men være karbonnegative, altså at Norge burde bidra til større utslippskutt enn våre totale utslipp…»

Som svar til denne artikkelen, repliserer Frederic Hauge på Bellonnas egne nettsider med artikkelen «Hvis jeg var Jens«:

«… Hvis jeg var Jens, ville jeg ha satset på å gjøre Norge karbonnegativt gjennom egne utslippskutt. Jens må innse at han i tillegg til å la forurenser betale, må lovregulere utslipp og bidra med virkemidler som fremmer ny klimateknologi. Han burde se på støtte til fornybar energi som en investering, ikke en utgift…»

For øvrig sier Hauge OM Jens:

«…Jeg har særdeles liten respekt for hvordan Stoltenberg opptrer som en «petroliker» som er mest opptatt av eksport av norsk olje og gass…»

Og hva ville DU gjort, dersom DU var Jens?

Reklamer

Selvbedraget september 20, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Vi har fått inn den nye boka: «Selvbedraget : Norge og klimakrisen«, av Frode Fanebust. Forlaget skriver blant annet om denne utgivelsen:

«…Hvorfor orker vi ikke å se en katastrofe i emning? Hvorfor luller vi oss inn i en illusjon av trygghet, når virkeligheten gir stadig nye eksempler på at vår tilværelse er sårbar og truet? Forfatteren blottstiller den handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse vi opplever fra dem vi har valgt til å lede oss, men også årsakene til at vi så gjerne lar oss forlede. Underveis setter forfatteren et kritisk lys på realismen i de strategier Norge har valgt for å møte klimatrusselen: kvotehandel, teknologiske månelandinger og det å redde andre lands regnskog.

Er det tilfeldig at disse så godt lar seg kombinere med fortsatt utbygging av vår petroleumsindustri?…»


Energiregnskap august 23, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Charles Hall er en forsker som har undersøkt forholdet mellom  investeringskostnader og fortjeneste i oljeutvinningssektoren.  På 1930-tallet, da olje fremdeles lett kunne pumpes ut av landjorda, var EROI (Energy cost of acquiring an energy resource):  100:1. Det vil si at for å få ut 100 fat med olje, måtte man investere et fat med olje. Det var følgelig en periode med store overskudd. I 1970 var forholdet blitt 40:1, overskuddet var altså krympet til under det halve. Og i år 2000 var forholdet 14:1, som altså betød at man fikk ut 14 fat olje per fat investert.

Charles Hall slår fast at på et tidspunkt i nær framtid vil ikke petroleumsvirksomheten lenger kunne være lønnsom, og han mener at smertegrensen ved oljeutvinning vil gå ved forholdet 5:1. Bemerk at produksjonskostnadene ikke er medregnet i Charles Hall sitt regnskap over! Så hva vil skje når forholdet i oljebransjen om et par tiår nærmer seg 1:1? Les mer om dette i artikkelen «Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil«, av Charles Hall og John Day.

Når det gjelder utvinningskostnader: Oljesandutvinning er en slik typisk oljeutvinningsmetode med svært lav lønnsomhet, les litt mer om dette på denne Making connections-bloggen, og Charles Hall’s Balloon Graph finner du her.

Og her ser du en passende Peak Oil-video fra youtube:

Oljetunnel i Lofoten? juni 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Fugl i olje (wikimedia commons)

Redselen for en Deep-Horizon-katastrofe utenfor Lofoten og Vesterålen og viktigheten av å få opinionen på sin side i den videre oljeutvinninga på norsk sokkel, er kanskje årsaken til at oljeselskapet North Energy legger planer for en oljetunnel utenfor Lofoten. I en artikkel i Aftenposten «Lofoten kan få oljetunnel» sies det følgende:

«…Det kan være mellom 30 og 40 km ut til store fjellhaller under vann hvor en kan plassere rigger og brønner som henter opp olje og gass. Dette bringes til land uten at sjøen kan bli utsatt for forurensing (…) Et komplett tunnelanlegg ca. 35 kilometer ut til olje- eller gassfunnet vil koste 6–7 milliarder kroner…»

Se også artikkel i Byggindustrien med grafisk fremstilling og forklaring.

Teknologisk er dette tunnel-prosjektet selvfølgelig interessant og utfordrende, men det at en slik avansert tunnel kan la seg bygge, bør ikke være god nok grunn til å gjennomføre prosjektet. Når det gjelder den framtidige sikkerheten, så risikerer man kanskje ikke en tilsvarende ulykke som den i Mexico-gulfen, men ulykker skjer også når olje skal fraktes videre med tankskip. Dette siste er jo Full City-ulykken ved Langesund i fjor sommer et alt for godt eksempel på.

Oljekatastrofen sett fra lufta mai 10, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

BP Deepwater Horizon «blow out» i Mexicogulfen er ikke et vakkert syn, men på sidene til:  «Cosmic log«, kan du se flere bilder tatt fra verdensrommet, og her ser utslippet ganske vakkert ut(!). Dette forutsetter at man velger å «glemme» hva det faktisk er, selvfølgelig. Illustrasjonen til høyre her er fra wikimedia commons.

Og på sidene til EnviroWonk kan du lese om de så langt 10 største oljekatastrofene i verden. Det er for øvrig interessant å se at politikere og andre får betenkeligheter når det gjelder Oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen som følge av Deepwater-katastrofen. Denne ulykken som nærmest ikke kunne skje fordi alt var «sikkert og trygt», har likevel skjedd. Hvordan ville det gå med den sårbare delen av norskekysten dersom en tilsvarende «blow out» skulle oppstå der?

– I dag 10. mai fikk vi den leie beskjeden om at en teknisk redningsoperasjon ikke hadde lyktes med å stanse det kontinuerlige oljesølet fra BP-riggen i Mexicogulfen.

Og her en svært kortfattet framstilling av hva som skjedde innledningsvis i Mexicogulfen (youtube), mye olje har rent ut i havet siden da:

Oljelitteratur – fiksjon oktober 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I Aftenposten 7. september kan vi lese at boka «Operasjon Snøhvit«(2008), av Eirik Wekre er tenkt filmatisert. Boka tar for seg et kjempestort tyveri fra Oljefondet. Wekre har en bakgrunn fra forsvaret og som økonom i næringslivet. Han sier at han fikk ideen til boka da han leste en biografi om Jens Evensen, og Evensen er derfor en sentral aktør i «Operasjon Snøhvit».

haukeneDen framtidige krigen om olje, omhandles i Stein Morten Liers, «Haukene» (2009):

«…Islamistiske jidahister har styrtet kongehuset i Saudi Arabia, Persiabukta står i flammer og flommen av olje vestover har stoppet opp. Forholdet mellom Russland og USA/EU har kjølnet, og Russland velger å selge sin olje til Kina…»

En annen spenningsroman omhandler det aktuelle temaet: Oljefunn i Lofoten. Boka er Erik Grønners Brent B. (2007):

«…Våren 2007 skal et nytt kapittel skrives i landets eventyrlige offshorehistorie. Det er gjort et stort oljefunn i Lofoten, og fisk og miljø må gi tapt for utvinning av hydrokarboner på Lokefeltet…»

En aktuell lyriker er Øyvind Rimbereid med: «Solaris korrigert«(2004). Her gis et positivt bilde av industri og teknologien til havs. I framtidsdiktet fra 2480, skal en gruppe mennesker flytte ned på havets bunn, ned i en tom oljebrønn – Men det sees ikke på som en negativ skjebne.

Se i denne forbindelse gjerne «Bare Egil-band» sin «Pump opp oljen» (video) fra NRK sine nettsider.

%d bloggere like this: