jump to navigation

Hvis jeg var Jens… november 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Det er litt interessant å se at Jens Stoltenberg ble intervjuet av Dagbladet 19/10-10,  om hva han ville gjort dersom han var Frederic Hauge (sitat fra A-tekst):

«…-Jeg ville startet med å si at vi ikke burde overoppfylle Kyoto-avtalen med ti prosent, men med 20 prosent. Da hadde vi tatt fem Mongstad til i året gjennom sikre klimakutt. Jeg hadde sagt at vi burde ikke ha som mål å bli karbonnøytrale i 2030, men være karbonnegative, altså at Norge burde bidra til større utslippskutt enn våre totale utslipp…»

Som svar til denne artikkelen, repliserer Frederic Hauge på Bellonnas egne nettsider med artikkelen «Hvis jeg var Jens«:

«… Hvis jeg var Jens, ville jeg ha satset på å gjøre Norge karbonnegativt gjennom egne utslippskutt. Jens må innse at han i tillegg til å la forurenser betale, må lovregulere utslipp og bidra med virkemidler som fremmer ny klimateknologi. Han burde se på støtte til fornybar energi som en investering, ikke en utgift…»

For øvrig sier Hauge OM Jens:

«…Jeg har særdeles liten respekt for hvordan Stoltenberg opptrer som en «petroliker» som er mest opptatt av eksport av norsk olje og gass…»

Og hva ville DU gjort, dersom DU var Jens?

Reklamer

Energiregnskap august 23, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Charles Hall er en forsker som har undersøkt forholdet mellom  investeringskostnader og fortjeneste i oljeutvinningssektoren.  På 1930-tallet, da olje fremdeles lett kunne pumpes ut av landjorda, var EROI (Energy cost of acquiring an energy resource):  100:1. Det vil si at for å få ut 100 fat med olje, måtte man investere et fat med olje. Det var følgelig en periode med store overskudd. I 1970 var forholdet blitt 40:1, overskuddet var altså krympet til under det halve. Og i år 2000 var forholdet 14:1, som altså betød at man fikk ut 14 fat olje per fat investert.

Charles Hall slår fast at på et tidspunkt i nær framtid vil ikke petroleumsvirksomheten lenger kunne være lønnsom, og han mener at smertegrensen ved oljeutvinning vil gå ved forholdet 5:1. Bemerk at produksjonskostnadene ikke er medregnet i Charles Hall sitt regnskap over! Så hva vil skje når forholdet i oljebransjen om et par tiår nærmer seg 1:1? Les mer om dette i artikkelen «Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil«, av Charles Hall og John Day.

Når det gjelder utvinningskostnader: Oljesandutvinning er en slik typisk oljeutvinningsmetode med svært lav lønnsomhet, les litt mer om dette på denne Making connections-bloggen, og Charles Hall’s Balloon Graph finner du her.

Og her ser du en passende Peak Oil-video fra youtube:

Oljetunnel i Lofoten? juni 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Fugl i olje (wikimedia commons)

Redselen for en Deep-Horizon-katastrofe utenfor Lofoten og Vesterålen og viktigheten av å få opinionen på sin side i den videre oljeutvinninga på norsk sokkel, er kanskje årsaken til at oljeselskapet North Energy legger planer for en oljetunnel utenfor Lofoten. I en artikkel i Aftenposten «Lofoten kan få oljetunnel» sies det følgende:

«…Det kan være mellom 30 og 40 km ut til store fjellhaller under vann hvor en kan plassere rigger og brønner som henter opp olje og gass. Dette bringes til land uten at sjøen kan bli utsatt for forurensing (…) Et komplett tunnelanlegg ca. 35 kilometer ut til olje- eller gassfunnet vil koste 6–7 milliarder kroner…»

Se også artikkel i Byggindustrien med grafisk fremstilling og forklaring.

Teknologisk er dette tunnel-prosjektet selvfølgelig interessant og utfordrende, men det at en slik avansert tunnel kan la seg bygge, bør ikke være god nok grunn til å gjennomføre prosjektet. Når det gjelder den framtidige sikkerheten, så risikerer man kanskje ikke en tilsvarende ulykke som den i Mexico-gulfen, men ulykker skjer også når olje skal fraktes videre med tankskip. Dette siste er jo Full City-ulykken ved Langesund i fjor sommer et alt for godt eksempel på.

Avskogingsavtale og oljepolitikk mai 31, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Truet art: Orangutang i Borneos regnskog (wikimedia commons)

Vi kan nå lese og høre «i alle medier» at den sittende regjeringen har vært med på å få til en avtale som skal sikre avskoging i sårbare skogsområder i Indonesia. Et artikkeleksempel er denne: «Avtale med Indonesia utgjør 700 Mongstadanlegg«. Jens Stoltenberg har jevnt og trutt jobbet godt internasjonalt med avskogingsproblematikken, – og det er veldig bra at det har kommet noe så godt og konkret ut av det. Men mye av denne regjeringens klima- og miljøpolitikk i Norge er ikke blitt like applaudert. Mange  ønsker nå en større satsning på grønn teknologi og en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten. Men foreløpig er det sånn at Norge satser fullt på olje- og gassutvinning. Det er også sånn at det norske oljeselskapet Statoil er dypt involvert i oljeboring i Mexico-gulfen. Etter Deep Horizon-ulykken, er konsekvensen at Statoil og de andre involverte oljeselskapene vil bli pålagt borerestriksjoner og tape mange penger. Oljekatastrofen i Mexicogulfen gjør mange av oss svært engstelige for vårt eget havbruk og for fugl- og dyreliv langs norskekysten, og Natur & Ungdom stiller nå dette ultimate spørsmålet til Statoils direktør: «Vil Helge Lund sverge på at det aldri kommer til skje en oljekatastrofe i Lofoten og Vesterålen?«

%d bloggere like this: