jump to navigation

Godafoss-havariet februar 18, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Det islandske skipet med det godslige navnet «Godafoss», ligger og lekker olje midt opp i Hvaler naturreservat. Hvaler naturreservat ble opprettet i 2009,  – det har med andre ord hatt et par gode år. Et interessant begrep i denne sammenhengen er «beredskapsplaner». Vi husker alle Full-City-ulykken ved Langesund, – da ble det en periode også veldig viktig å snakke om beredskapsplaner, – ikke minst fra politikerhold. Jeg lenker her til en blogg «Øyeboer«, som skriver et åpent brev til miljøvernministeren i dag (utdrag):

«…Hva om en av de mange tankbåtene som går ut og inn Oslofjorden går på grunn, med mye mer olje om bord? Er det laget en beredskapsplan? I tilfelle hvilken beredskap finnes på plass i Oslofjorden?…»

Brevet er også sendt personlig til miljøvernministeren, og svaret lover bloggeren å legge ut, – dersom det kommer. Det er klart folk blir bekymret og redde, når «beredskapsplanene» igjen og igjen ikke fungerer (eller ikke er der?)ved så alvorlige hendelser. I følge Bellona, er grunnstøtingen et resultat av at båten ikke hadde los ombord. Er det kanskje en god og enkel beredskap, – at store skip har los ombord?

Og les gjerne også siste oppdateringer om havariet på VGs nettsider her…

Kevin Costners maskin august 30, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Er det mulig å separere olje fra vann og på den måten rydde opp i oljesøl? Ifølge skuespiller Kevin Costner, er det dette maskinen som broren hans har utviklet, gjør. I disse dager er Kevin Costner i Norge for å selge inne maskinen til Norsk petroleumsindustri. Beskrivelsen av hva maskinen gjør finner du her hos Atlantic.com. Og her er vidundermaskinen beskrevet av filmhelten selv på youtube:

Oljetunnel i Lofoten? juni 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Fugl i olje (wikimedia commons)

Redselen for en Deep-Horizon-katastrofe utenfor Lofoten og Vesterålen og viktigheten av å få opinionen på sin side i den videre oljeutvinninga på norsk sokkel, er kanskje årsaken til at oljeselskapet North Energy legger planer for en oljetunnel utenfor Lofoten. I en artikkel i Aftenposten «Lofoten kan få oljetunnel» sies det følgende:

«…Det kan være mellom 30 og 40 km ut til store fjellhaller under vann hvor en kan plassere rigger og brønner som henter opp olje og gass. Dette bringes til land uten at sjøen kan bli utsatt for forurensing (…) Et komplett tunnelanlegg ca. 35 kilometer ut til olje- eller gassfunnet vil koste 6–7 milliarder kroner…»

Se også artikkel i Byggindustrien med grafisk fremstilling og forklaring.

Teknologisk er dette tunnel-prosjektet selvfølgelig interessant og utfordrende, men det at en slik avansert tunnel kan la seg bygge, bør ikke være god nok grunn til å gjennomføre prosjektet. Når det gjelder den framtidige sikkerheten, så risikerer man kanskje ikke en tilsvarende ulykke som den i Mexico-gulfen, men ulykker skjer også når olje skal fraktes videre med tankskip. Dette siste er jo Full City-ulykken ved Langesund i fjor sommer et alt for godt eksempel på.

Kaffesøl juni 25, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Se denne UBCB-comedy -videoen: – ingen flere kommentarer er vel nødvendig:

Avskogingsavtale og oljepolitikk mai 31, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Truet art: Orangutang i Borneos regnskog (wikimedia commons)

Vi kan nå lese og høre «i alle medier» at den sittende regjeringen har vært med på å få til en avtale som skal sikre avskoging i sårbare skogsområder i Indonesia. Et artikkeleksempel er denne: «Avtale med Indonesia utgjør 700 Mongstadanlegg«. Jens Stoltenberg har jevnt og trutt jobbet godt internasjonalt med avskogingsproblematikken, – og det er veldig bra at det har kommet noe så godt og konkret ut av det. Men mye av denne regjeringens klima- og miljøpolitikk i Norge er ikke blitt like applaudert. Mange  ønsker nå en større satsning på grønn teknologi og en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten. Men foreløpig er det sånn at Norge satser fullt på olje- og gassutvinning. Det er også sånn at det norske oljeselskapet Statoil er dypt involvert i oljeboring i Mexico-gulfen. Etter Deep Horizon-ulykken, er konsekvensen at Statoil og de andre involverte oljeselskapene vil bli pålagt borerestriksjoner og tape mange penger. Oljekatastrofen i Mexicogulfen gjør mange av oss svært engstelige for vårt eget havbruk og for fugl- og dyreliv langs norskekysten, og Natur & Ungdom stiller nå dette ultimate spørsmålet til Statoils direktør: «Vil Helge Lund sverge på at det aldri kommer til skje en oljekatastrofe i Lofoten og Vesterålen?«

Oljekatastrofen sett fra lufta mai 10, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

BP Deepwater Horizon «blow out» i Mexicogulfen er ikke et vakkert syn, men på sidene til:  «Cosmic log«, kan du se flere bilder tatt fra verdensrommet, og her ser utslippet ganske vakkert ut(!). Dette forutsetter at man velger å «glemme» hva det faktisk er, selvfølgelig. Illustrasjonen til høyre her er fra wikimedia commons.

Og på sidene til EnviroWonk kan du lese om de så langt 10 største oljekatastrofene i verden. Det er for øvrig interessant å se at politikere og andre får betenkeligheter når det gjelder Oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen som følge av Deepwater-katastrofen. Denne ulykken som nærmest ikke kunne skje fordi alt var «sikkert og trygt», har likevel skjedd. Hvordan ville det gå med den sårbare delen av norskekysten dersom en tilsvarende «blow out» skulle oppstå der?

– I dag 10. mai fikk vi den leie beskjeden om at en teknisk redningsoperasjon ikke hadde lyktes med å stanse det kontinuerlige oljesølet fra BP-riggen i Mexicogulfen.

Og her en svært kortfattet framstilling av hva som skjedde innledningsvis i Mexicogulfen (youtube), mye olje har rent ut i havet siden da:

%d bloggere like this: