jump to navigation

Ozonlagets dag den 16. september september 16, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Den 16 september hvert år markerer man ozonlagets dag (FN). På denne dag oppfordres skolebarn i hele verden å fokusere på ozonlaget og andre klimarelaterte spørsmål. Les mer hos Timeanddate.com.  Miljløstatus Norge melder at Ozonlaget er på bedringens vei, og at dette skyldes at vi ikke slipper ut så mange farlige gasser som tidligere. Men vi er ennå ikke tilbake til 1979-nivå. Les mer om dette hos Miljøstatus.

Reklamer

Ozonlagshull og global oppvarming mars 31, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

En forskergruppe ved University of Leeds har kommet fram til at den globale oppvarmingen øker når ozonhullene minker.  Les mer om dette i denne Dagbladartikkelen. Helt siden 1980-tallet har man forsøkt å bekjempe hull i ozonlaget, men nå er man altså ikke så sikre på om dette bare er lurt:

«…Hullet i ozonlaget over Antarktis har ifølge forskerne fungert som en demper på den globale oppvarmingen som følge av drivhusgasser i området. Hurtige vinder i områder under hullet i ozonlaget har ført til dannelsen av lysere skyer om sommeren, disse reflekterer mer av solstrålene. Funnene kom som en overraskelse på forskerteamet…»

Når det gjelder UV-stråling i forbindelse med Påskesola, gjør Bellona oppmerksom på at det har vært ført en viktig miljøkamp som har gitt en positiv utvikling, les mer på Bellona sine sider:

«…Påskesola i år kan bli sterk, advarer eksperter, og oppfordrer til å ta med solbriller i påskefjellet. UV-strålingen kan bli sterk på grunn av et tynt ozonlag. Årsaken er 30 år gamle utslipp. Hadde ikke kloke, handlekraftige mennesker satt seg ned og blitt enige om en internasjonal miljøavtale i Montreal for 22 år siden, hadde ikke solkrem og solbriller vært nok. Burka eller andre former for heldekkende slør ville vært påkrevd for ikke å bli brent opp av påskesola…»

Det ser altså ut til at vi fremdeles kan nyte en utetilværelse ved bare å ta et par små forholdsregler nå i Påsken: Ikke glem solbriller og solkrem!


16. september – FNs Ozon-dag september 16, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

16. september er FNs offisielle Ozon-dag. Ozon (O3) er for øvrig en såkalt allotrop form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer.

Temaet for FN nå i 2009 er:

«Universal participation: Ozone protection unifies the world».

(Universell deltakelse: Ozonbeskyttelse forener verden)

Det internasjonale samarbeidet omkring beskyttelse av ozonlaget startet med Wienkonvensjonen i 1985. Les eventuelt også dette nettdokumentet fra FN om bakgrunn for og utviklingen av dette samarbeidet. Se også i denne forbindelse intern artikkel om ozonlaget.

Og her en video fra NASA om Ozonlaget (youtube):


Ozonlaget juli 27, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far
Ozonhull over Antarktis 4. oktober 2004

Ozonhull over Antarktis 4. oktober 2004

På Aftenposten sine sider ligger det en artikkel fra 2. juni som viser utviklingen i tykkelsen av ozonlaget de siste 30 årene. Ozonlaget beskytter livet på jorden ved å absorbere ultrafiolett stråling. Denne strålingen ødelegger DNA-et i planter og dyr, og kan føre til hudkreft. Det er ganske skremmende å se hvordan «ozonhullet» (som egentlig bare er et voldsomt mye tynnere ozon-lag) over Antarktis har økt noe voldsomt i løpet av disse årene. Det er utslippene av de såkalte KFK-gassene i denne perioden som er den opprinnelige årsaken til denne svært negative utviklingen. Ifølge NASAs modeller vil imidlertid ikke konsentrasjonen av ozonnedbrytende gasser i stratosfæren synke til nivåene før 1980 før midten av dette århundret – og:

NASA understreker, trist nok, at utslippene av klimagasser kan føre til at ozonlaget ikke vil hente seg inn igjen før mot slutten av dette århundret, eller kanskje aldri.

%d bloggere like this: