jump to navigation

Rødlista arter 2010 november 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lundefugl ved Runde (wikimedia commons)

9. november  2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om dette her. Så hva har endra seg på disse 4 årene? Ikke helt overraskende er det kommet til flere arter på rødlista, – totalt er det nå 4.599 arter nevnt mot 800 færre i 2006. I 2006 var 21 % av artene regnet som truet, i 2010 har dette økt til 21,8 %. En grunn til at det er en så stor økning, er «heldigvis» også hvilke oppdagelser forskerne har gjort på de forskjellige artene i de siste årene. Enkelte arter var altså utrydningstruet i 2006 uten å ha blitt registrert. Sjøfuglene våre er nevnt som de som nå virkelig «sliter». Blant disse kan nevnes: Lomvi, Krykkje, Polarlomvi, Teist og Lunde. Dessuten har Alke, Fiskemåke og Havhest havnet på rødlista for første gang.

Les mer hos Sunnmørsposten. Og fra Artsdatabanken kan du laste ned Norsk rødliste for 2010.

2010: Naturmangfoldåret juni 17, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

De forente nasjoner (FN) har bestemt at 2010 skal være et naturmangfoldår:

«…Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden. I 2010 skal innsatsen økes for å stanse dette tapet…»

I slutten av 2010 skal det fastsettes en ny FN-deklarasjon for å innarbeide naturmangfold i sosiale og politiske prosesser. Les mer i FN-artikkelen: Implementation strategy for the international year of biodiversity – 2010. I Norge er det Miljøverndepartementet som har hovedansvaret for dette, mens direktoratet for naturforvaltning hjelper til med gjennomføringen.

På de offisielle norske naturmangfoldårsidene, finner du folks egne historier om store og små oppdagelser og opplevelser  i naturen. Her er det også et intervju med norges svar på «Batman»:

«…De er små, tillitsfulle, lærenemme dyr, sier biolog Jeroen van der Kooij faderlig.Han har flaggermuskasser på  husveggene og i trærne hjemme. Og i garasjen: landets eneste flaggermusmottak. Her får de utrydningstrua dyrene pleie og omsorg…» Les hele historien

Dersom du har en historie å fortelle, send den til Naturmangfoldårets redaksjon! Se også intern artikkel om Rødlistede arter i Norge.

9. juni i Botanisk hage – rødlistede arter juni 9, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Norske, ville planter i fare: Onsdag 9. juni klokka 1800 kan du dra til Botanisk hage og bli med på en omvisning og diskusjon med universitetslektor Kristina Bjureke.

«…I Botanisk hage har vi anlagt et nytt demonstrasjonsbed for å øke bevisstheten omkring problematiske og truede arter i Norge. Vi arbeider også med å bevare truede planter, dels som frø, dels som levende planter. Vi ønsker å spre informasjon om hvilke arter som er sjeldne og hvilke som kan være en trussel mot biologisk mangfold…»

Les mer om arrangementet på Naturhistorisk museums egne sider. Og lurer du på hvilke planter som er på rødlista for osloområdet spesielt, finner du informasjon på denne siden fra Friluftsetaten. Og illustrasjonen her er av den rødlistede arten Marisko:  «Cypripedium calceolus«.

Rødlistede arter i Norge januar 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Artsdatabanken.no som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold, opererer med såkalte rødlistede arter. Den siste oppdaterte rødlista er fra 2006 (kan lastes ned), og her et fakta-ark over de 50 aller mest mest kristisk truede artene hentet fra denne. I 2010 skal rødlista igjen oppdateres, og da kan man jo se hvordan utviklingen har vært. Det er ellers masse informasjon å finne hos artsdatabanken.no, visste du for eksempel at vi har 83 pattedyrarter og 7750 typer sopp i Norge? Gaupe (Lynx lynx) er en rødlistet art, men den er heldigvis ikke blant de topp 50 aller mest truede, og illustrasjonen her er av en veldig fin gaupeunge.

En bok om samme tema er for eksempel: «The atlas of endangered species» (2005) av Richard Mackay.

%d bloggere like this: