jump to navigation

Snø og Sot mai 6, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I en artikkel hos forskning.no hevdes det at Arktis smelter raskere på grunn av sot. Sotforurensingen er større i Arktis enn i Antarktis, og dette skyldes at den nord-vestlige verden forurenser mer enn de sydligere strøk:

«…Mens utslippene av sulfater (som kjøler ned klimaet) har blitt halvert på den vestlige halvkule, har de globale utslippene av sort karbon (en sotlignende substans) bare økt.

Sort karbon absorberer strålingen fra sola og har en kraftig oppvarmende effekt på atmosfæren. Isen smelter også raskere når det legger seg sot på overflaten…»

Vi har en ørliten parallell i Oslo for tida. På Hasle snødeponi i Oslo, har det vært et enormt snøfjell etter vinteren. Dette fjellet brytes nå ned av et tjukt belegg av sot og skitt, i tillegg til vårtemperaturens naturlige herjinger. Det kan sikkert være at snøen var skitten i seg selv ved dumpingen, men en del «sot» er nok kommet ned fra lufta over Oslo. Og en ting er helt sikkert, – prossessen som foregår ved Hasle snødeponi er ikke spesielt miljøvennlig for grunnen under.

Det er etter hvert kommet veldig mange bøker som tar for seg polenes klimaproblemer, og derfor her et litt atypisk vinklet bokforslag til slutt: «Smeltende Arktis» av Knut Espen Solberg. Denne boka er først og fremst en reiseskildring gjennom et smeltende Arktis. En passende illustrasjon med overgang fra snøfattig til snødekt jordklode her, – uten snøsot!:

Snøball

Snøball-jord

Reklamer

Snødeponier Oslo februar 25, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

De siste par ukene har det falt mye snø over Oslo. Det meste av snøen er hjertelig velkommen og får bli liggende, som i marka;  mens mye av snøen som faller over veianlegg og sentrumsområder er såpass «i veien» at den må brøytes unna/vekk. Når så temperaturen holder seg jevnt under null, blir det lite som smelter og forsvinner på naturlig vis. Snøen som fjernes inneholder en mengde forskjellige forurensende partikler fra trafikk og annet.

Og hvor kjøres denne snøen? Vanligvis kjøres all snøen fra Oslo til det store snødeponiet Åsland ved E6. Men når dette blir fullt, hvilket det er blitt i år, blir det også dumpet snø ved Hasle, se artikkel fra Aftenposten. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er kritisk til snødumpingen fordi analysene viser at snøen som fjernes fra veiene er betydelig forurenset med veisalt, metaller og organiske miljøgifter.

Og nå når deponiet på Hasle heller ikke greier å ta av for snømengdene, dumpes overskuddssnøen direkte i Oslo havnebasseng (23/2-09). Dette er selvfølgelig ingen god løsning fra et miljøvernssynspunkt.

Bellona har i en artikkel på sine nettsider, skissert et forslag til hvordan den giftige snøen kan benyttes positivt, samtidig som vi sparer miljøet, se  Snø gir energisparing.

skittensno

Eksempel på skitten snø


Hvit vinter januar 16, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Det meldes om et snøfall i helgen, noe som er svært kjærkomment for noen av oss! Og vi som er glad i snø, ønsker også at snøen blir liggende en stund, gjerne helt fram til våren!

Men det skjer ofte at når snøen kommer, så forsvinner den ganske så fort igjen. Var det også slik før? Flere mener at våre snøfattige vintre i de senere årene skyldes global oppvarming. Dette er utgangspunktet for en norsk organisasjons arbeid:

Hvit vinter er skiidrettens klimainitiativ. På deres egen bloggnettside skriver de følgende om visjon (utdrag):

«..Skiidrettens eksistens er grunnlagt på snø. Skiløpere er derfor ’programforpliktet’ til å engasjere seg i arbeidet mot klimaendring. Prosjektet Hvit vinter utvider skiidrettens samfunnsansvar til å inkludere klima og miljø…»

Skiløperne Vegard Ulvang og Gudmund Skjeldal startet prosjektet Hvit snø, og sistnevnte har også skrevet en bok om temaet: Fallande snø (2007), som kan lånes på biblioteket.

Her er et you tube innslag om snøen som kommer og går, veldig, – veldig raskt…

Fjellet som vokser januar 14, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Vest-Europas høyeste fjell: Mont Blanc vokser; paradoksalt nok på grunn av global oppvarming. Les litt mer om hvordan og hvorfor i denne artikkelen fra 2007 i Aftenposten.

Kanskje er du interessert i snøfall og statistikker for klima i Norge? Da kan jeg anbefale nettstedet: SeNorge.no, som tar for seg de fire temaene: Snø, vær, vann og klima i Norge. Informasjonen her går helt tilbake til 1960.

Jeg gjengir her til slutt  første verset i Bjørnstjerne Bjørnsons kjente dikt fra bondefortellingen Arne: «Over de høje fjælde» (hele diktet er er for øvrig tilgjengelig i fulltekst på sidene til Dokumentasjonsprosjektet). Og, – i den globale oppvarmingens tidsalder, er kanskje en mulig konsekvens at trær «vandrer» over de høye fjella…?

OVER DE HØJE FJÆLDE

Undrer mig på, hvad jeg får at se
over de høje fjælde?
øjet møder nok bare sne;
rundt omkring står det grønne træ,
vilde så gærne over; –
tro, når det rejsen vover?


%d bloggere like this: