jump to navigation

Ulven, sauene og bøndene desember 21, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Bøndene mister sauer hvert år. Noen sauer blir skadet av og/eller spist av jerv, gaupe, bjørn og kanskje ulv. Dette er truede og fredede rovdyrsarter. I Norge finnes det nå mellom 33 og 39 ulver. Det er i grunn veldig få. Nå hører vi igjen at bønder har fått nok og ønsker å drepe ulv på grunn av saueholdnæringa. Som vanlig er det spesielt ulven man vil ta. Det er overraskende at det stadig vekk er den samme bastante og nærmest «endelige» løsningen som foreslås, nemlig å drepe fredede rovdyr.

Men finnes det kanskje andre løsninger? En sveitsisk forsker har funnet opp et anti-ulv-halsbånd for sauer. Dette halsbåndet reagerer på sauens puls. Dersom sauen blir redd og får veldig høy puls, vil halsbåndet for eksempel kunne gi fra seg en høyfrekvent lyd (o.a.) som ulven vil oppfange og bli skremt av:

«…When the pulse gets too high, the collar will then activate a system to scare away the predator – high-frequency ultrasound waves that the wolf can hear but not the sheep, bright flashing lights or a blast of bear repellent pepper spray…»

Oppfinnelsen skal være klar allerede i mars 2011 står det i artikkelen hos Klikk4Malaysia.com fra september 2010.
Og på denne siden: Beginners guide to raise sheep, er det flere andre ikke-voldelige tips for å ta vare på sauene (og også et par mer voldelige). Bildet over er fra wikimedia commons.  Og her kan du se noen andre vakre ulvebilder.

Reklamer

Rødlista arter 2010 november 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lundefugl ved Runde (wikimedia commons)

9. november  2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om dette her. Så hva har endra seg på disse 4 årene? Ikke helt overraskende er det kommet til flere arter på rødlista, – totalt er det nå 4.599 arter nevnt mot 800 færre i 2006. I 2006 var 21 % av artene regnet som truet, i 2010 har dette økt til 21,8 %. En grunn til at det er en så stor økning, er «heldigvis» også hvilke oppdagelser forskerne har gjort på de forskjellige artene i de siste årene. Enkelte arter var altså utrydningstruet i 2006 uten å ha blitt registrert. Sjøfuglene våre er nevnt som de som nå virkelig «sliter». Blant disse kan nevnes: Lomvi, Krykkje, Polarlomvi, Teist og Lunde. Dessuten har Alke, Fiskemåke og Havhest havnet på rødlista for første gang.

Les mer hos Sunnmørsposten. Og fra Artsdatabanken kan du laste ned Norsk rødliste for 2010.

Tigerens år mars 5, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

I følge den kinesiske kalender er vi nå inne i Tigerens år. Det kinesiske tegn for tigeren er HU og ifølge kinesisk astrologi vil et menneske som er født i tigerens år bli heldig. Om dette gjelder for mennesker, så gjelder det tydeligvis ikke for de virkelige tigrene i Kina. Det sies at de 60 ville tigrene som er igjen i hele Kina, neppe vil overleve de tolv årene fram til det igjen blir tigerens år. I Dagbladartikkelen: Tigerens siste år?, kan vi lese at:

«…For hundre år siden fantes det 100 000 ville tigre i Kina, Sibir, India og Sørøst-Asia. Siden er tre tigerarter utryddet, og av de gjenværende fem artene finnes det bare 5-6000 eksemplarer igjen i verden. De fleste av dem er bengalske tigre i India. Tigeren er truet med utryddelse overalt der den finnes, men faren er mest akutt i Kina. Det er trolig bare rundt 30 tigre igjen av Sør-Kina-tigeren, og like få av den sibirske tigeren i Nordøst-Kina…»

Sibirsk tiger

Det er hovedsakelig tre grunner til at tigeren forsvinner: 1) Ulovlig jakt og omsetning, 2) Tap av habitat og 3) Redusert formering.

NRK sine sider kan du se film om tigre i fangenskap i Kina. Man arbeider for å få dem ut i villmarken igjen. Vil det lykkes?

En bok i denne forbindelse kan være billedverket: Global 200 : places that must survive : around the world with WWF to save nature (2007).

Rødlistede arter i Norge januar 11, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Artsdatabanken.no som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold, opererer med såkalte rødlistede arter. Den siste oppdaterte rødlista er fra 2006 (kan lastes ned), og her et fakta-ark over de 50 aller mest mest kristisk truede artene hentet fra denne. I 2010 skal rødlista igjen oppdateres, og da kan man jo se hvordan utviklingen har vært. Det er ellers masse informasjon å finne hos artsdatabanken.no, visste du for eksempel at vi har 83 pattedyrarter og 7750 typer sopp i Norge? Gaupe (Lynx lynx) er en rødlistet art, men den er heldigvis ikke blant de topp 50 aller mest truede, og illustrasjonen her er av en veldig fin gaupeunge.

En bok om samme tema er for eksempel: «The atlas of endangered species» (2005) av Richard Mackay.

Villaks utrydningstruet september 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment
Sportsfiskerens guide til 419 lakse- og sjøørretselver

Bok om sportfiske i Norge

WWF sine nettsider om truede arter, kan man lese om den «norske» villaksen:

«…Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i 60 vassdrag, og er i ferd med å utrydde den i ytterligere 200. Om lag 45 norske laksebestander er utryddet, og en tredjedel av de 401 gjenværende bestandene er truet eller sårbare. Det totale antallet laksevassdrag, iberegnet de hvor bestandene er tapt, ligger på rundt 450…»

Og i en artikkel i Aftenposten (2008); «Slik dør villaksen ut«, viser man til at det er rømt oppdrettslaks som «tar livet av» villaksen. Dette fordi det er uheldig at opprettslaks og villaks krysses. Blandingsfisken vokser fort, og størrelsen gjør at den utkonkurrerer de ville lakseungene i oppvekstområdene i elvene. I havet har den imidlertid langt dårligere evne til å overleve, og det er nesten ingen av blandingsfiskene som kommer tilbake til elvene igjen. I tillegg til dette er det dessverre også slik at vassdragsreguleringer og dammer har spilt negativt inn for villaksen. Lakselus fra oppdrettslaks er også et stor problem. Les litt mer fakta om dette fra forskning.no

Og Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon har fra 1. august i år fredet all villaks i Glomma. Det nevnes igjen at oppdrettslaks er et hovedproblem. Det er lov å fiske villaks fremdeles, men den må altså settes «skånsomt» ut igjen.

Er du interessert i sportsfiske og vil vite mer om hvilke gode lakseelver det fremdeles er i Norge, så kan denne boka kanskje være aktuell:  Sportsfiskerens guide til 419 lakse- og sjøørretelver (2006), av Bjørn Osland (se også illustrasjonsbildet). Vi får virkelig ikke håpe at denne boka snart bare blir historisk interessant!


%d bloggere like this: