jump to navigation

Trusselen mot havet august 12, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Hva skjer med verdenshavene i vår tid? Hos Miljøstatus Norge er forskjellige sider vedrørende vår bruk og vårt misbruk av havområdene, et tema. Og når det gjelder forsuring av havområdene heter det blant annet:

«…Havet har blitt 30 prosent surere siden den industrielle revolusjonen startet, og forsuringen går stadig raskere, særlig på høye breddegrader. Dette er de raskeste endringene i det marine miljøet som noen gang har blitt observert. De kjemiske prosessene som fører til forsuring er godt forstått, men hvordan forsuringen vil påvirke det marine økosystemet er for dårlig undersøkt. I forhold til de problemene et surere hav kan føre til, er det satt i gang for lite forskning…»

På biblioteket har vi fått en ny bok: «Our threatened oceans» (2009), av Stefan Rahmstorf. Havet er basisen for alt liv, det regulerer vårt klima og det er en svært viktig næringskilde. Men vi bedriver overfiske, og vi forurenser det. Dersom vi ikke gjør noe raskt, kan det få fatale konsekvenser. I boka forsøker Stefan Rahmstorf  å gi svar på hvordan vi på best mulig måte kan bevare og verne havets økosystem.

Ny bok om vannressurser juni 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I boka «Water : the epic struggle for wealth, power and civilization» (2010) rekonstruerer forfatteren, Steven Solomon, vår sivilisasjons historie for å belyse hvilken overordentlig viktig rolle vannressursene har hatt. Han tar for seg de tidligste sivilisasjonene langs den fruktbare Indus-dalen og følger historien helt fram til vår tid. Solomon fremmer et overbevisende argument: Økonomisk framgang og oppblomstring  for land og nasjoner har vært fullstendig avhengig av deres tilgang til vann og til evnen til å kontrollere og distribuere disse vannressursene. Og et par av eksemplene han viser til er: Nilens politiske betydning for Egypt, og Hoover-dammen og Panamakanalens betydning for USAs utvikling som supermakt. Solomon tar også for seg de forskjellige regioners nåværende status når det gjelder vannressuser, og påpeker at det for alle verdens land blir viktigere og viktigere å mestre disse utfordringene siden vanntilgangen minker som følge av global oppvarming og en eksplosiv befolkningsøkning.


Blå oktober oktober 7, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

I dag 7. oktober, starter Blå oktober sitt årlige arrangement med et variert program. Det avsluttes 10. oktober.

«…Blå oktober er en internasjonal kampanje for retten til vann. Vi er en uavhengig kampanje som gjennomføres hver oktober. Retten til vann betyr noe helt annet i de fleste andre deler av verden enn i Norge…»

Blant arrangementene kan for eksempel nevnes et foredrag den 8. oktober på Teknisk museum;  Silje Hernes forteller fra en reise på motorsykkel rundt i India hvor hun informerte om vann og vannproblematikk. Det er omvisning i etterkant på utstillingen «KlimaX«

Et forslag til bok (casestudie): «Sharing water: problems, conflicts and possible solution: the case of Kampala» (2009).

Her kan du se traileren til den prisbelønte filmen «Flow» (2008), av Irena Salina (youtube); Who owns the water supply?


Vannkvalitet i Norge juli 13, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Vann er så viktig i Norge at vi har en egen drikkevannsforskrift:

«…I følge Drikkevannskforskriften §12 skal drikkevann når det leveres til mottakeren, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk…»

NGU (Norges geologiske undersøkelser) sine nettsider kan du lese om grunnvannskvaliteten i Norge og mer om hva som ligger til grunn for vurderingene.

En liten interessant opplysning er det at:

«…Hvordan folk reagerer på mineralinnholdet i drikkevann ser ut til å være kulturelt betinget. Mens vi i Norge foretrekker kildevann med neglisjerbare mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i andre land…»

Oslo kommune, vann- og avløpsetatens nettsider har lagt ut en del informasjon om vannbehandlingsanleggene for Oslos drikkevann.

Vi er priviligerte drikkevannsforbrukere i Norge. Her er en youtube animert kortfilm som forteller oss at rent drikkevann er et kjempeproblem for store deler av verdens befolkning :

17. juni – Bekjempelse av ørkenspredning og tørke juni 17, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

I dag den 17. juni er det FNs internasjonale dag for bekjempelse av ørkenspredning og tørke, og temaet nå i 2009 er: «Conserving land and water = Securing our common future«.

Og her kan du se en youtube-film om utvikling og konsekvenser av ørkenspredning i Tyrkia:

Flaskevann mars 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

I en artikkel på forskning.no den 2. mars i år, hevdes det at flaskevann er energisluk:

«…Drikker du en liter flaskevann forbruker du minst 1000 ganger mer energi enn om du drikker fra springen, hevder en amerikansk studie; Gleick, P. H. og H. S. Colley: «Energy implications of bottled water«. På ett år går det med energi tilsvarende tre ukers norsk oljeproduksjon bare til plastflasker for vann…»

Forskerne har sett på hele livsløpet til plastflasken: Fra fabrikk til forbruk;  inklusive produksjon og vask av tomflasker, rensing av vann som skal i flaskene, tapping av vann på flasker og distribusjon av flaskene. Bruk av energi til nedkjøling før salg og mens flaskene står i kjøleskapet hos forbrukeren er også beregnet.

For mer informasjon om hva flaskevann kan være, les denne nettartikkelen fra FNs sider.

Og til slutt: Youtube har selvfølgelig en video om flaskevann:

%d bloggere like this: