jump to navigation

Flytende vindkraft april 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Aftenposten kan i en artikkel 23. april 2009 melde at det nå vil bli 2 års prøvedrift av en flytende havvindmølle. I løpet av sommeren skal den slepes ut utenfor Karmøy. Dette er verdens første i sitt slag som settes i drift (!), og StatoilHydro ny Energi har store forhåpninger til teknologien. Denne havvindmøllen kan sørge for nok elektrisk kraft til 500 husstander. Foreløpig vil dessverre strømmen som blir produsert være for dyr.

Selve begivenheten regnes som såpass stor at Stavanger Aftenblad har lagt ut film av gigantmøllens vandring inn Åmøyfjorden hvor den skal ligge fram til utplasseringen.

På denne YouTube-filmen ser du hvordan man skal montere gigantvindmøllen i/på havet:

Vindkraft på Stadt desember 18, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Vindenergi er regnet som en av de mest miljøvennlige energiskapere i kraftproduksjon. Men selv om produksjonen av kraft ikke forurenser, er det likevel forurensende for miljø og landskap. Aktuelt nå er at det er gitt konsesjon for enorme vindmøller utenfor kysten av Stadtlandet. –  Og dette til tross for at det i 2002 ble sagt nei til slik utbygging, se sidene til Norges naturvernforbund. Konsesjonssøknaden er til høring fram til 080509 hos Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Motstanderne av vindkraftutbyggingen hevder at landskap og dyreliv ødelegges, at kystmiljøet blir uframkommelig, og at turistnæringa vil lide. De har ikke tenkt å gi opp kampen mot en stor vindkraftutbygging på Stadtlandet.

Illustrasjonen her viser Selja kloster med Stadtlandet i bakgrunnen. Landskapet vil endre seg radikalt når/dersom vindmøllene kommer på plass.

selja

Fornybar energi lønnsomt? desember 9, 2008

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

I Dagsavisen i dag står artikkelen: «Fornybar energi lønner seg kraftig«.

«…Klimavennlig kraft er svært lønnsomt, viser en rapport fra Greenpeace. Den europeiske kraftsektoren kan redusere utgiftene med 500 milliarder euro de neste elleve årene ved å ta i bruk mer fornybar energi og ved å spare energi…»

I rapporten konkluderes det også med at Vindkraft er den mest lønnsomme energien.

Filmen «Kraftskolen» inneholder 16 korte filmer om forskjellige energirelevante temaer, blant annet vindkraft. Den kan lånes på biblioteket.

vindogsjo

%d bloggere like this: